bih.button.backtotop.text

ปลุกพลัง สร้างแรงบันดาลใจในวันโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งโลก (World Multiple Sclerosis Day) – I Connect, We Connect


วันโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งโลก (World Multiple Sclerosis: MS) จัดขึ้นในวันที่ 30 พ.ค. ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนทั่วโลกเกิดความสนใจในผลกระทบของโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (MS) ที่มีต่อผู้ป่วยและครอบครัว
วันโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งโลกเป็นเหมือนเวทีในการให้ความรู้ ให้การสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรค MS รวมถึงช่วยผลักดันให้เกิดงานวิจัยเกี่ยวกับโรคที่ดีขึ้น  เพื่อให้ได้แนวทางในการรักษาที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คำขวัญของวันโรค MS โลก ในปีนี้ได้แก่ “I Connect, We Connect” เป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของความเชื่อมโยงระหว่างผู้ป่วย ครอบครัว เพื่อน ผู้ป่วยโรค MS อื่นๆและบุคลากรทางการแพทย์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ความเชื่อมโยงเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุน แสดงถึงความเข้าใจและให้ความหวังแก่ผู้ป่วย
 

มาทำความเข้าใจกับโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple Sclerosis: MS)

โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง หรือ MS เป็นโรคความผิดปกติของภูมิคุ้มกันที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางซึ่งรวมถึงสมองและไขสันหลัง โรคนี้เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไปทำลายปลอกหุ้มเส้นใยประสาทที่เรียกว่าไมอิลิน ทำให้ปลอกประสาทไม่สามารถส่งกระแสประสาทได้อย่างปกติ นำไปสู่อาการต่างๆ
 

อาการและผลกระทบของโรค MS

อาการของโรค MS นั้น แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและความเสียหายของปลอกหุ้มเส้นประสาท อาการที่พบบ่อยได้แก่ กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือตึงตัว อ่อนเพลีย อาการชา ปัญหาการพูดและการกลืน การทำงานของกล้ามเนื้อมัดต่างๆไม่สัมพันธ์กัน และร่างกายไม่สมดุล รวมถึงภาวะความรู้คิดบกพร่อง อาการเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การเคลื่อนไหว และสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย

MS เป็นโรคที่ยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาด ผู้ป่วยบางคนอาจจะมีช่วงที่มีอาการและช่วงที่ไม่มีอาการสลับกัน แต่บางคนอาจจะมีอาการที่แย่ลงเรื่อยๆได้
 

วิธีการวินิจฉัยและการรักษาโรค MS

การวินิจฉัยโรค MS เป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากยังไม่มีการทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถยืนยันการวินิจฉัยของโรคได้อย่างแน่นอน การวินิจฉัยโรค MS จึงต้องอาศัยการประเมินอย่างละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประวัติทางการแพทย์ การตรวจสอบระบบประสาท และการทดสอบเฉพาะ เช่น การตรวจด้วยเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) การวิเคราะห์น้ำไขสันหลัง และการตรวจวัด evoke potentials

ในปัจจุบัน ยังไม่มีการรักษาโรค MS ให้หายขาดได้ แต่มีวิธีการรักษาที่ช่วยจัดการกับโรคและอาการอยู่หลายวิธีด้วยกัน โดยการรักษาจะเน้นไปที่การลดความถี่และความรุนแรงของอาการ ชะลออาการทางระบบประสาท และการควบคุมการอักเสบ การรักษาอาการเฉพาะของโรค เช่น กล้ามเนื้อกระตุก อาการปวด การควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ และภาวะซึมเศร้า รวมถึงโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เช่น กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดและการบำบัดการพูด มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันด้วยตัวเองได้มากที่สุด
 

การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง

นอกจากการรักษาทางการแพทย์แล้ว การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้มีสุขภาพดี ช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นได้ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การบริโภคอาหารที่สมดุลครบหมู่ การจัดการกับความเครียด และการพักผ่อนให้เพียงพอ ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพโดยรวม นอกจากนี้ การได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มสนับสนุน และชุมชนออนไลน์ยังเป็นการให้ความช่วยเหลือทางอารมณ์ แบ่งปันข้อมูล และให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ให้แก่ผู้ที่เป็นโรค MS และผู้ดูแลได้

ในวันโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งโลก (World Multiple Sclerosis: MS) ให้พวกเรามาร่วมยืนเคียงข้างผู้ป่วยโรค MS เราสามารถสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตผู้ป่วยที่เป็นโรค MS ได้ด้วยการทำความเข้าใจกับโรค MS ให้ดีขึ้น รวมถึงให้กำลังใจและให้การสนับสนุนพวกเขาเหล่านี้

เรามาร่วมกันปลูกฝังให้โลกใบนี้ ยอมรับและให้ความสนับสนุนผู้ป่วยโรค MS มากขึ้นด้วยการให้เครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับพวกเขา เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
 
Written by Adjunct Assoc.Prof.Dr. Sasitorn Siritho
เรียบเรียงโดย รศ.พิเศษ พญ. สสิธร ศิริโท
 
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs