bih.button.backtotop.text

บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

หมวดหมู่ของเนื้อหา

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

Gender Affirming Surgery VDO series Ep.3 วิธีดูแลหลังผ่าตัดเสริมเต้านมของหญิงข้ามเพศ

การผ่าตัดเสริมหน้าอก แม้จะมีความซับซ้อนน้อย แต่ผู้เข้ารับบริการจำเป็นต้องได้รับการดูแลหลังผ่าตัดอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อให้ผลลัพธ์ทางการรักษาออกมาดีที่สุด

อ่านเพิ่มเติม

การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง Endoscope (Endoscopic Spine Surgery)

การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง endoscope เป็นหนึ่งในการผ่าตัดบาดเจ็บน้อย (minimally invasive spine surgery) เป็นการใช้เทคโนโลยี และ เทคนิคในการผ่าตัดสมัยใหม่ โดยจุดประสงค์เพื่อให้มีการบาดเจ็บต่อเนื่อเยื่อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อให้น้อยที่สุด และผลการรักษาไม่ด้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดแผลปกติ (conventional operation)

อ่านเพิ่มเติม

หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Lumbar Disc Herniation/Herniated Disc)

โรคทางกระดูกสันหลังที่พบได้บ่อย เจอ 1-3% ของคนทั่วไป มักเจอในวัยกลางคน อายุ 40 ปี เจอในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 60%/40% สาเหตุเกิดจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมตามอายุ ตามกรรมพันธุ์ ตามการใช้งาน หลังจากเสื่อมก็มีรูปริของหมอนรองกระดูก ทำให้หมอนรองกระดูกที่อยู่ข้างในเคลื่อนออกมากดทับเส้นประสาท

อ่านเพิ่มเติม

ปลุกพลัง สร้างแรงบันดาลใจในวันโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งโลก (World Multiple Sclerosis Day) – I Connect, We Connect

วันโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งโลก (World Multiple Sclerosis: MS) จัดขึ้นในวันที่ 30 พ.ค. ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนทั่วโลกเกิดความสนใจในผลกระทบของโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (MS) ที่มีต่อผู้ป่วยและครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม

โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ (Spinal Stenosis)

เป็นหนึ่งในโรคที่พบบ่อยที่สุดในโรคทางกระดูกสันหลัง มักเกิดได้บ่อยบริเวณหลังส่วนล่าง มีการกล่าวถึงครั้งแรกเมื่อประมาณ 200 ปีก่อน เกิดจากความเสื่อมของกระดูกสันหลัง เมื่ออายุมากขึ้น กระดูกสันหลังก็จะเริ่มมีความเสื่อมเกิดขึ้น โดยมีการเสื่อมของหมอนรองกระดูกและเกิดการทรุดตัวหรือยื่นนูนขึ้น ข้อต่อกระดูกสันหลังทางด้านหลัง(facet joint)โตขึ้น และมีการหนาตัวขึ้นของเนื้อเยื่อในโพรงประสาท ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีส่วนทำให้โพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ โดยการเกิดเป็นจากความเสื่อมตามอายุ กรรมพันธุ์และการใช้งานก็มีส่วนในการเกิดร่วมด้วย

อ่านเพิ่มเติม

Gender Affirming Surgery VDO series Ep.2 การผ่าตัดแบบ Top Surgery

การผ่าตัดหน้าอก หรือ Top Surgery ในคนข้ามเพศ เตรียมตัวอย่างไร?

อ่านเพิ่มเติม

กระดูกสันหลังคดโดยไม่ทราบสาเหตุในวัยรุ่น (Adolescent idiopathic scoliosis)

กระดูกสันหลังคดโดยไม่ทราบสาเหตุในวัยรุ่น (Adolescent idiopathic scoliosis(AIS)) ความชุกที่มีรายงานทั่วโลกอยู่ที่ 0.35-13% ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ เพศ และวิธีการคัดกรอง1 โดยโรคชนิดนี้มักพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ในประเทศไทย การสำรวจในโรงเรียนบางส่วนพบความชุก 0.91-4.62% 2-3 จากการศึกษาในโรงเรียนในเขตเมืองกรุงเทพ ในเด็กผู้หญิงอายุระหว่าง 11-13 ปี จำนวนทั้งหมด 1,818 คน พบความชุกอยู่ที่ 4.62%

อ่านเพิ่มเติม

กระดูกคอเสื่อม กดทับเส้นประสาทรักษาได้

กระดูกคอเสื่อมเกิดขึ้นได้จากการเสื่อมสภาพจากอายุที่มากขึ้นและการใช้งาน เนื่องจากกระดูกคอต้องแบกน้ำหนัก ศีรษะ และต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลา การเสื่อมย่อมเกิดขึ้นทุกคน และการเสื่อมสภาพมากน้อยแต่ละคนจะไม่เท่ากัน

อ่านเพิ่มเติม

การตรวจหาไขมันพอกตับด้วยไฟโบรสแกน (FibroScan) คืออะไร

เทคโนโลยี Fibroscan ช่วยในการตรวจวินิจฉัยภาวะพังผืดของตับ (hepatic fibrosis) และตรวจประเมินปริมาณไขมันพอกตับ (liver fat) ทำให้แพทย์สามารถทราบระดับความรุนแรงของโรคและติดตามผลการรักษา

อ่านเพิ่มเติม