bih.button.backtotop.text

Gender Affirming Surgery VDO series Ep.3 วิธีดูแลหลังผ่าตัดเสริมเต้านมของหญิงข้ามเพศ

การผ่าตัดเสริมหน้าอก แม้จะมีความซับซ้อนน้อย แต่ผู้เข้ารับบริการจำเป็นต้องได้รับการดูแลหลังผ่าตัดอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อให้ผลลัพธ์ทางการรักษาออกมาดีที่สุดการผ่าตัดเสริมหน้าอก แม้จะมีความซับซ้อนน้อย แต่ผู้เข้ารับบริการจำเป็นต้องได้รับการดูแลหลังผ่าตัดอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อให้ผลลัพธ์ทางการรักษาออกมาดีที่สุด


โดย นพ. พลวัฒน์ ตระกูลเงินไทย - แพทย์ผู้ชำนาญการศัลยศาสตร์ตกแต่ง 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs