bih.button.backtotop.text

ศูนย์โรคระบบประสาท

แบบทดสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

Layout-Stroke-Risk-Month-2022_CTA-Quiz-Banner-TH.png
รู้จักระบบประสาท

นักเขียนชื่อดัง สตีเฟน คิง ได้กล่าวไว้ว่า “The brain is a muscle that can move the world” เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงความสำคัญและศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของสมองมนุษย์ สมองหรือระบบประสาทมีหน้าที่ควบคุมและประสานการทำงานของร่างกายทุกระบบ ตั้งแต่การเคลื่อนไหว พฤติกรรม การเรียนรู้ อารมณ์ความรู้สึกไปจนถึงภาวะสมดุลของร่างกาย เช่น การเต้นของหัวใจและอุณหภูมิร่างกาย ดังนั้นหากระบบประสาทเกิดโรคหรือได้รับอุบัติเหตุ อาจทำให้เกิดปัญหาที่ร้ายแรงถาวรและถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

เพราะระบบประสาทมีความซับซ้อนอย่างมากจึงอาจเกิดโรคได้หลายโรคที่คุกคามต่อชีวิต เช่น โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะเลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง เนื้องอกในสมอง ภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ โรคสมองเสื่อม โรคพาร์กินสัน จำเป็นต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูงในการดูแลรักษา ศูนย์โรคระบบประสาท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ประกอบด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านระบบประสาทครบทุกสาขาและทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทที่ร้ายแรงและซับซ้อน เราดูแลผู้ป่วยแบบเฉพาะบุคคลด้วยการใช้วิธีการรักษาที่ดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย โดยอิงจากความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน (Evidence based best practice) พร้อมด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้ผู้ป่วยและครอบครัววางใจได้ในความพร้อม ความถูกต้องแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค รวมถึงการรับมือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินที่มีความซับซ้อนได้อย่างทันท่วงที

สัญญาณเตือน

 • ความรู้สึกตัวมีความผิดปกติ สับสน
 • แขนขาครึ่งซีกของร่างกายอ่อนแรงเฉียบพลัน
 • ปวดศีรษะเรื้อรัง
 • ปวดศีรษะแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโดยเฉียบพลัน
 • ชักเกร็ง
 • สูญเสียการทรงตัว
 • การมองเห็นมีปัญหาฉับพลัน อาจมองเห็นภาพซ้อน มองเห็นภาพครึ่งเดียว ตาบอดหนึ่งหรือสองข้าง
 • มีปัญหาด้านการพูด เช่น พูดไม่ชัด พูดไม่ออก
 • มีปัญหาด้านภาษา
 • มีปัญหาการเคลื่อนไหว เช่น การเดิน
 • บุคลิกภาพ พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป
 • อารมณ์เปลี่ยนแปลงไป
 • ความจำเสื่อม หลงลืม

แบบทดสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง
Layout-Stroke-Risk-Month-2022_CTA-Quiz-Banner-TH.png

เรามุ่งมั่นในการรักษาแบบองค์รวมที่เน้นผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลางเพื่อคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวโดยการ

 • ให้การดูแลรักษาในทุกภาวะวิกฤตด้วยความชำนาญและความสามารถเฉพาะทาง อย่างเอื้ออาทรทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
 • ส่งมอบการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและให้ประสบการณ์ในการรักษาที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย
 • ทำงานเป็นทีมอย่างไร้รอยต่อและให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการรักษา

โรคทางระบบประสาทอาจสามารถหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความรุนแรงได้ หากได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างตรงจุด ทันท่วงทีโดยแพทย์ที่มีประสบการณ์ ศูนย์โรคระบบประสาทมีทีมแพทย์เฉพาะทางพร้อมให้การรักษาโรคทางระบบประสาททุกสาขา ดังนี้

 • การให้คำปรึกษาและการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม (counseling and cognitive behavior therapy)
 • การปรับเรื่องอาหาร การออกกำลังกายและการจัดการกับความเครีบด
 • การใช้ยา
 • การผ่าตัด
 • การรักษาด้วยวิธีรังสีร่วมรักษา
 • กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดหรือการแก้ไขการพูด ( physical, occupational or speech therapy)

เราตระหนักดีว่าทุกนาทีที่สูญเสียไปอาจนำไปสู่จุดที่ไม่สามารถย้อนคืนกลับมาได้ ศูนย์โรคระบบประสาทจึงทำงานประสานกับแผนกผู้ป่วยฉุกเฉินและแผนกผู้ป่วยนอกอย่างใกล้ชิดเพื่อพร้อมในการดูแลผู้ป่วยในทุกภาวะวิกฤติตลอด 24 ชั่วโมง แพทย์เฉพาะทางด้านประสาทศัลยศาสตร์และแพทย์เฉพาะทางด้านรังสีร่วมรักษาให้ความเห็นร่วมกันในการวินิจฉัยเพื่อเลือกแนวทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเปิดโอกาสให้ญาติมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในกรณีฉุกเฉิน แพทย์ระบบประสาทและสมองและพยาบาลแผนกผู้ป่วยหนักระบบประสาท สามารถให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาเบื้องต้นที่แผนกฉุกเฉิน หากผู้ป่วยจำเป็นต้องทำหัตถการเพิ่มเติม เราสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังห้องผ่าตัดซึ่งอยู่ข้างเคียงกับแผนกผู้ป่วยหนักระบบประสาทได้อย่างรวดเร็ว

เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

 • เครื่องตรวจการไหลเวียนของเลือดของหลอดเลือดแดงในสมอง (TCD: Transcranial Doppler) เพื่อประเมินความเสี่ยงในการเกิดภาวะหลอดเลือดสมองอุดตัน
 • เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG: Electroencephalography)
 • เครื่องกระตุ้นสมองและระบบประสาทด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS: Transcranial Magnetic Stimulation)
 • เครื่องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI: Magnetic Resonance Imaging)
 • เครื่องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)

ห้องผ่าตัดและห้องพักป่วยหนัก

 • ห้องผ่าตัดชนิด biplane เป็นห้องผ่าตัดที่ติดตั้งเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือด แบบ 2 ระนาบ ทำให้เห็นภาพ ให้เห็นภาพเอกซเรย์ที่มีความคมชัดสูง สามารถเห็นภาพ 2 ระนาบในครั้งเดียว ช่วยให้แพทย์สามารถผ่าตัดรักษาโรคหลอดเลือดที่มีความซับซ้อนทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ห้องพักผู้ป่วยหนักระบบประสาทออกแบบห้องโดยเน้นการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ประกอบด้วยห้องพักทั้งหมด 10 ห้อง พร้อมด้วยเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจของผู้ป่วยแต่ละราย (patient monitor) ที่เชื่อมโยงกับเครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจ (central monitor) เพื่อให้พยาบาลประจำห้องฉุกเฉินสามารถเฝ้าระวังอาการของผู้ป่วยหนักได้อย่างทั่วถึง

ทีมแพทย์และสหสาขาวิชาชีพระบบประสาท บำรุงราษฎร์ประกอบด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางระบบประสาทและระบบที่เกี่ยวข้องทุกสาขา และทีมสหสาขาวิชาชีพอื่นๆที่มีความชำนาญและได้รับการฝึกอบรมเพื่อวินิจฉัยและจัดการโรคทางระบบประสาทที่ซับซ้อนและร้ายแรง ทีมของเราพร้อมให้การดูแลรักษาขั้นตติยภูมิ (Tertiary care) และขั้นจตุตถภูมิ (Quaternary Care) แก่ผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถด้วยความเอื้ออาทรตลอด 24 ชั่วโมง บุคลากรของเราประกอบด้วย

 • แพทย์ระบบประสาทและสมอง
 • ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง
 • แพทย์รังสีร่วมรักษาระบบประสาท
 • แพทย์ผู้ชำนาญด้านระบบประสาทวิกฤติที่ผ่านหลักสูตรและสำเร็จเป็นผู้ชำนาญเวชบำบัดวิกฤติด้านระบบประสาท จากสหรัฐอเมริกา
 • ศัลยแพทย์ด้านกระดูกสันหลัง
 • แพทย์โรคหู คอ จมูก
 • แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • พยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติด้านระบบประสาทและสมอง
 • ทีมนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดที่ชำนาญในการฟื้นฟูและบำบัดผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาทและสมอง
 • นักบำบัดปัญหาการพูด
 • เภสัชกรผู้ชำนาญโรคผู้ป่วยหนักด้านระบบประสาทและสมอง
 • นักโภชนาการ
 • พยาบาลผู้ประสานงานด้านคลินิกโรคทางระบบประสาทและสมอง

 


 

 

 

ผศ.นพ. พีรพงษ์ มนตรีวิวัฒนชัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทศัลยศาสตร์
ประสาทศัลยศาสตร์ - การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
สถาบันกระดูกสันหลัง - Spine Surgery

ดูประวัติ

รศ.พญ. กนกวรรณ บุญญพิสิฏฐ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทวิทยา

ดูประวัติ

รศ.นพ. สมบัติ มุ่งทวีพงษา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทวิทยา

ดูประวัติ

รศ.นพ.ดร. ยศ นวฤทธิ์โลหะ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทศัลยศาสตร์
ประสาทศัลยศาสตร์ - การผ่าตัดกระดูกสันหลัง

ดูประวัติ

ศ.คลินิก พญ. จิตถนอม สุวรรณเตมีย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทวิทยา

ดูประวัติ

ศ.นพ. เอก หังสสูต

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทศัลยศาสตร์
ประสาทศัลยศาสตร์ - การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
สถาบันกระดูกสันหลัง - Spine Surgery

ดูประวัติ

ผศ.นพ. อลงกรณ์ ใจอิ่มสิน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทศัลยศาสตร์
สถาบันกระดูกสันหลัง - Spine Surgery

ดูประวัติ

นพ. อภิสิทธิ์ บุญเกิด

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทวิทยา

ดูประวัติ

พญ. อารีพร ชนเห็นชอบ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทศัลยศาสตร์

ดูประวัติ

Related Package

  Scroll for more

Contact Information

 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • ศูนย์โรคระบบประสาท
  ทุกวัน 08.00-20.00 น.

Location

 • ศูนย์โรคระบบประสาท
  อาคาร A ชั้น 19
คะแนนโหวต 9.69 of 10, จากจำนวนคนโหวต 365 คน

Related Health Blogs