bih.button.backtotop.text

การฉีดสีเข้าหลอดเลือดสมอง

การฉีดสีดูหลอดเลือดสมอง คือ วิธีการตรวจโดยฉีดสารทึบรังสีเพื่อตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดที่ลำคอ ไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดแดงหรือดำ วัตถุประสงค์เพื่อหาว่าหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดที่ลำคอมีการตีบอุดตันหรือไม่และร้ายแรงเพียงใด

ขั้นตอนของการฉีดสีเข้าหลอดเลือดสมอง
แพทย์จะทำความสะอาดบริเวณที่จะสอดสายสวน ซึ่งมักจะเป็นบริเวณขาหนีบ ข้อมือ หรือข้อพับแขน โดยทั่วไปนิยมตรวจทางด้านขวามากกว่า จากนั้นแพทย์จะฉีดยาชาเฉพาะที่บริเวณผิวหนัง และทำการสอดสายเข้าไปยังหลอดเลือดแดงคาโรติด เมื่อสอดสายเข้าไปในบริเวณที่ถูกต้องแล้ว แพทย์จะฉีดสารทึบรังสี (มักเรียกกันว่า “สี”) ผ่านสายเข้าไปยังหลอดเลือดสมอง โดยภาพจะปรากฏบนจอเอกซเรย์และทำการบันทึกไว้ขณะฉีดสี
 • ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว (transient ischemic attack; TIA)
 • โรคหลอดเลือดสมองคาโรติด (carotid disease)
 • โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน (acute stroke) โดยมีอาการ เช่น
  • ใบหน้า แขน ขา ชาหรืออ่อนแรงอย่างเฉียบพลัน
  • ใบหน้าเบี้ยว
  • สับสนอย่างเฉียบพลัน
  • มีปัญหาการพูดหรือไม่สามารถเข้าใจได้อย่างเฉียบพลัน
  • ตามองเห็นผิดปกติข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง หรือมองเห็นภาพซ้อน
  • ปวดศีรษะรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุ
  • กลืนลำบาก
แม้การฉีดสีเข้าหลอดเลือดสมองจะมีความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนน้อย แต่ก็อาจมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ เช่น
 • มีเลือดออกภายใน
 • เกิดการบาดเจ็บต่อเส้นเลือด
 • การติดเชื้อ
 • แพ้สารทึบรังสีที่ใช้ในการตรวจ
 • โรคหลอดเลือดสมอง
การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (computed tomographic angiography: CTA) หรือตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (magnetic resonance angiography: MRA)
 

Related conditions

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์รักษาที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์โรคระบบประสาท

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 9.68 of 10, จากจำนวนคนโหวต 57 คน

Related Health Blogs