bih.button.backtotop.text

ภาวะเลือดออกในสมอง

ภาวะเลือดออกในสมอง จัดเป็นกลุ่มหนึ่งของโรคหลอดเลือดสมอง และเป็นสาเหตุสำคัญอันดับสองของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด สาเหตุหลักเกิดจากความเสื่อมของหลอดเลือดสมองทำให้หลอดเลือดแตกและสมองเกิดความเสียหายเป็นสาเหตุของการเกิดทุพพลภาพ (neurological disability)

ภาวะเลือดออกในสมองคืออะไร
ภาวะเลือดออกในสมองเกิดจากความเสื่อมของหลอดเลือดสมองไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดดำในสมองส่งผลให้หลอดเลือดแตกและมีเลือดออกในสมอง
สาเหตุสำคัญที่พบได้บ่อยของภาวะเลือดออกในสมองคือภาวะความดันโลหิตสูง แต่เนื่องจากความดันโลหิตสูงนั้นมักไม่ทำให้เกิดอาการ  ผู้ที่มีภาวะเลือดออกในสมองจึงมักไม่ทราบว่าตนเองมีความดันโลหิตสูงและไม่ได้เข้ารับการรักษา ส่วนสาเหตุอื่นๆ ที่อาจพบได้ เช่น การบาดเจ็บที่ศีรษะ การติดเชื้อ เนื้องอกในสมอง ภาวะเลือดออกผิดปกติ และความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง
 • อายุ
 • ความดันโลหิตสูง
 • โรคเบาหวาน
 • โรคไขมันในเลือดสูง
 • โรคหัวใจ
 • สูบบุหรี่
 • ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
 • การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • มีประวัติโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมอง
 • เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง (brain aneurysm)
 • มีภาวะเจ็บป่วย เช่น ภาวะเลือดออกผิดปกติ หรือโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงที่เรียกว่า sickle cell disease
 • ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น warfarin (Coumadin)
 • ขาดการออกกำลังกาย
 • โรคอ้วน
โดยส่วนใหญ่อาการของภาวะเลือดออกในสมองจะคล้ายกับอาการของโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดจากหลอดเลือดตีบหรืออุดตัน (ischemic stroke) ได้แก่ ชาหรืออ่อนแรงแขนขาครึ่งซีกของร่างกาย การพูดผิดปกติ เวียนศีรษะทันทีทันใด แต่อาการเด่นของภาวะเลือดออกในสมอง คือ อาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงทันทีทันใด ซึ่งวินิจฉัยด้วยการตรวจสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (computed tomography scan หรือ CT scan) โดยจะช่วยในการวินิจฉัยแยกสมองขาดเลือดจากภาวะเลือดออกในสมองกับสมองขาดเลือดจากหลอดเลือดตีบหรืออุดตันได้
การวินิจฉัยขั้นแรกขึ้นอยู่กับการซักประวัติผู้ป่วย แต่การตรวจวินิจฉัยที่จำเป็นและสำคัญ ได้แก่ การตรวจสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (computed tomography scan หรือ CT scan) เพื่อหาตำแหน่งที่มีเลือดออก ซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยแยกโรคและใช้เป็นแนวทางในการประเมินสาเหตุของภาวะเลือดออกในสมองได้ ยกตัวอย่างเช่น หากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองแพทย์เห็นเลือดออกที่บริเวณส่วนตื้นของสมองหรือต่ำกว่าเยื่อหุ้มสมอง อาจเกิดจากการบาดเจ็บหรืออาจเกิดจากเลือดออกจากการแตกของหลอดเลือดสมองผิดปกติ แต่หากเลือดออกเกิดขึ้นบริเวณส่วนกลางของสมอง สาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากภาวะความดันโลหิตสูง
การรักษาภาวะเลือดออกในสมองขึ้นกับบริเวณที่มีเลือดออกและสาเหตุของการเกิดเลือดออก โดยทั่วไปการเกิดเลือดออกบริเวณที่แตกต่างกันนั้นวิธีการรักษาอาจไม่ใช่แนวทางเดียวกันขึ้นกับสาเหตุของการเกิดเลือดออก
 
ภาวะแทรกซ้อนของการรักษา
ภาวะแทรกซ้อนของการรักษาขึ้นอยู่กับบริเวณและความรุนแรงของเลือดที่ออกในสมอง
 
 
การลดความเสี่ยงของการเกิดเลือดออกในสมองสามารถทำได้โดย
 • ตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อคัดกรองโรคและจัดการหรือรักษาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดโรค
 • ควบคุมระดับความดันโลหิต น้ำตาลในเลือด และระดับคอเลสเตอรอลให้ปกติ
 • รับประทานอาหารให้ครบถ้วนและสมดุล หลีกเลี่ยงอาหารที่มีเกลือ น้ำตาล และไขมันมากเกินไป
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์
ปรึกษาแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติ

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์โรคระบบประสาท

ดูเพิ่มเติม

แผนกผู้ป่วยวิกฤตระบบประสาทและไขสันหลัง

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs