มะเร็งต่อมลูกหมาก โรคเสี่ยงของชายสูงวัย

19 มกราคม 2561
มักเกิดในผู้ชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยในระยะแรกมักไม่แสดงอาการ แต่เมื่อมะเร็งขยายตัวมากขึ้นจนไปกดทับท่อปัสสาวะ จะทำให้เกิดอาการผิดปกติตามมา

Related Health Blogs