bih.button.backtotop.text

ค้นหาสาเหตุของท้องอืด แน่นท้องด้วยการตรวจการทำงานของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก

การตรวจการบีบตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (antroduodenal manometry) ทำให้ทราบถึงแรงบีบตัว จังหวะและลักษณะการบีบตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ตรวจโดยการใส่สายที่มี sensor จำนวนมากแสดงถึงแรงบีบตัวของกล้ามเนื้อในทางเดินอาหารส่วนต่างๆ การตรวจนี้จะให้ข้อมูลการทำงานของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ในขณะที่ไม่ได้รับประทานอาหาร การตอบสนองต่ออาหารและยาต่างๆ เป็นวิธีการตรวจที่ปลอดภัยและช่วยในการหาสาเหตุของอาการท้องอืด แน่นท้องได้
 
ค้นหาสาเหตุของท้องอืด แน่นท้องด้วยการตรวจการทำงานของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก

 


การเตรียมตัวก่อนตรวจ
 
เป็นการตรวจแบบคนไข้นอก โดยผู้ป่วยต้องงดอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย 4 ชั่วโมง และใช้เวลาตรวจรวมประมาณ 7 ชั่วโมง ยกเว้นในบางกรณีที่ผู้ป่วยอาจได้ประโยชน์จากการตรวจที่นานขึ้น อาจตรวจเป็นผู้ป่วยใน

ระหว่างการตรวจ
แพทย์จะใส่สายตรวจทางจมูกผ่านการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน (upper endoscopy) ร่วมกับการถ่ายภาพเอกซเรย์ (fluoroscopy) เพื่อวางสายให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม หลังจากนั้นจะติดตามการทำงานของกระเพาะอาหารช่วงที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารเป็นเวลา 4 ชั่วโมง จากนั้นจะให้รับประทานอาหารและติดตามการตอบสนองต่ออาหารอีก 2 ชั่วโมง และอาจมีการให้ยาเพื่อตรวจดูการตอบสนองของกระเพาะอาหารและลำไส้
 
หลังการตรวจ
ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติทันทีหลังจากการตรวจ
 
ประโยชน์ของการตรวจ
สามารถปรับการรักษาตามลักษณะความผิดปกติของการบีบตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นที่พบที่เป็นสาเหตุของอาการท้องอืดได้อย่างเฉพาะเจาะจง

ศูนย์เฉพาะทางด้านการทำงานระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีทีมแพทย์ผู้ชำนาญในการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและรักษาทุกปัญหาเกี่ยวกับโรคการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหาหรือมีอาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบทางเดินอาหาร แพทย์เฉพาะทางของเราพร้อมให้คำปรึกษาเพื่อหาคำตอบให้แก่คุณ


ที่มา ผศ.พญ. ฐนิสา พัชรตระกูล


 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs