bih.button.backtotop.text

ไข้หวัดใหญ่กับผู้สูงอายุ

การดูแลผู้สูงอายุให้ปลอดภัยจากไข้หวัดใหญ่... พญ.ลิลลี่ ชัยสมพงษ์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผู้สูงอายุโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่กับผู้สูงอายุ

การดูแลผู้สูงอายุให้ปลอดภัยจากไข้หวัดใหญ่

พญ.ลิลลี่ ชัยสมพงษ์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผู้สูงอายุโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่กับผู้สูงอายุ
 

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza, Flu) คือ โรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า Influenza สามารถติดต่อระหว่างคนสู่คนได้ผ่านการไอ จาม หรือสัมผัสผู้ที่ติดเชื้อไวรัส หลายท่านอาจคิดว่าไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่ไม่อันตราย แต่ในความเป็นจริงแล้วไข้หวัดใหญ่อาจทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนหลังติดเชื้อหรือถึงแก่ชีวิตได้ อ่านเพิ่มเติม คลิก 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:


แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs