bih.button.backtotop.text

รู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง โรคร้ายที่ใกล้ตัว

เมื่อพูดถึงโรคร้ายที่เป็นอันตรายถึงชีวิต คนส่วนใหญ่มักนึกถึงโรคมะเร็งและโรคหัวใจเป็นลำดับแรกๆ แต่จากสถิติในประเทศไทยพบว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวันอันควรสูงเป็นอันดับหนึ่งในเพศหญิงและสูงเป็นอันดับสองในเพศชาย รวมถึงทำให้มีอัตราตายมากกว่าโรคหัวใจขาดเลือดและโรคเบาหวานถึง 2 เท่าตัว

 

 

โรคหลอดเลือดสมองคืออะไร

โรคที่ระบบประสาทเกิดภาวะบกพร่องเฉพาะที่อย่างเฉียบพลันจากสมองขาดเลือด อาการของโรคอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับตำแหน่งและขนาดของสมองที่ถูกทำลาย

 

โรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้นได้อย่างไร

โรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ  ดังนี้
 • เส้นเลือดแตกทำให้เลือดออกในสมอง
 • เส้นเลือดอุดตันโดยลิ่มเลือด ทำให้สมองขาดเลือด
 • เส้นเลือดตีบตัน ทำให้สมองขาดเลือด
 • ปัจจัยเสี่ยง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันสูง การสูบบุหรี่
 • ปัจจัยอื่นๆที่ทำให้สมองขาดเลือด เช่น การใช้สารเสพติด การบาดเจ็บของเส้นเลือดแดงใหญ่บริเวณลำคอ โรคมะเร็งบางชนิด โรคติดเชื้อในสมองบางชนิดและโรคทางพันธุกรรมเกี่ยวกับเลือดแข็งตัวง่ายหรือหลอดเลือดผิดปกติ
 

สังเกตอาการได้อย่างไร

โรคหลอดเลือดสมองมักจะมีอาการเฉียบพลันขึ้นมาทันที สังเกตได้ง่ายๆด้วยการทดสอบอาการที่เรียกว่าย่อๆว่า FAST
 • F = Face ให้ยิงฟันหรือยิ้ม สังเกตว่าปากเบี้ยว มุมปากตกหรือไม่
 • A = Arms ให้ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นนาน 10 วินาที พบว่าแขนข้างใดข้างหนึ่งตกยกไม่ขึ้นหรือไม่
 • S = Speech ให้พูดตามและสังเกตว่าพูดไม่ชัด พูดไม่รู้เรื่องหรือไม่พูดหรือไม่
 • T = Time ให้รีบมาโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเสียชีวิต
 

วินิจฉัยได้อย่างไร

 • ตรวจพบอาการแสดงที่เข้าได้กับโรคหลอดเลือดสมอง
 • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (CT scan)
 • การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสมอง (Magnetic resonance imaging)
 • การตรวจหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดใหญ่ที่คอ
  • CT angiography (เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองด้วยการฉีดสารทึบรังสี)
  • MR angiography (การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสมองด้วยการฉีดสารทึบรังสี)
  • Carotid duplex ultrasound (การตรวจการตรวจอัลตร้าซาวด์หลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ)
 

รักษาได้กี่วิธี

การรักษาขึ้นอยู่กับความผิดปกติ เช่น ความผิดปกติเกิดจากหลอดเลือดตีบตันหรือเกิดจากเลือดออกในสมองเนื่องจากการที่มีหลอดเลือดฉีกขาดหรือหลอดเลือดแตก โดยมีวิธีรักษาดังนี้
 • การรักษาด้วยยาสลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ
 • การใส่สายสวนหลอดเลือดและใช้อุปกรณ์ในการลากหรือดูดลิ่มเลือดที่อุดตันออก
 • การให้ยาต้านเกร็ดเลือด หรือยาละลายลิ่มเลือด
 • การให้สารน้ำทางน้ำเกลือ
 • การควบคุมความดันโลหิต น้ำตาล และไขมันในเลือด
 • การทำกายภาพบำบัดฟื้นฟู
 

ป้องกันได้หรือไม่

ทุกคนสามารถลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้โดย
 • ตรวจเช็คสุขภาพประจำปี
 • ควรปรึกษาแพทย์หากมีความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูงและโรคหัวใจ
 • หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวาน เค็มและมัน
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • งดสูบบุหรี่
 • เรียนรู้วิธีจัดการความเครียด
 

ศูนย์โรคระบบประสาท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีบริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง เรามีทีมแพทย์ที่มีความชำนาญและประสบการณ์สูง พร้อมให้บริการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างครอบคลุม

 
เรียบเรียงโดย นพ. พงศธร เรืองรองหิรัญญา 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs