bih.button.backtotop.text

ตรวจสุขภาพหลอดเลือดสมองด้วยเทคโนโลยีอัลตราซาวด์

การที่มีหลอดเลือดสมองตีบนั้น บางครั้งยังไม่ก่อให้เกิดอาการใดๆ แต่ถ้าทิ้งไว้จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอัมพาตอัมพฤกษ์ซึ่งอาจร้ายแรงถึงชีวิตได้ การหาความเสี่ยงและป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคนั้นจึงมีความสำคัญอย่างมาก วิธีที่ง่ายๆและรวดเร็วก็คือตรวจโดยเทคโนโลยีอัลตราซาวด์ (คลื่นเสียงความถี่สูง)เพื่อตรวจหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดบริเวณคอที่ส่งเลือดจากหัวใจไปยังสมอง เพื่อวิเคราะห์การไหลเวียนของเลือดของเลือด

 

ประโยชน์ของการตรวจอัลตราซาวด์หลอดเลือดสมอง

การตรวจอัลตราซาวด์หลอดเลือดสมองมีประโยชน์ในการ ตรวจหาคราบไขมันที่เกาะบริเวณผนังหลอดเลือด สามารถตรวจดูลักษณะของคราบไขมันและภาวะเลือดออกใต้คราบไขมัน ซึ่งทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือด ซึ่งนำไปสู่ภาวะสมองขาดเลือดได้ อีกทั้งยังสามารถดูความหนาของผนังหลอดเลือดได้ หากมีความหนาเกินค่าปกติ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง นอกจากนี้ในกรณีที่มีการตีบ การตรวจวัดความเร็วของการไหลของเลือดจะสามารถจำแนกความรุนแรงของการตีบแคบของหลอดเลือด เพื่อช่วยในการเลือกวิธีการรักษาอีกด้วย

 

ประเภทการตรวจ

การตรวจอัลตราซาวด์สมองแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
  1. Carotid Doppler Ultrasound: เป็นการตรวจหลอดเลือดใหญ่บริเวณคอที่ส่งเลือดจากหัวใจไปยังสมอง คือ หลอดเลือด Carotid กับหลอดเลือด Vertebral ช่วยประเมินการไหลเวียนของเลือด การอุดตันหรือการตีบแคบของหลอดเลือด
  2. Transcranial Doppler Ultrasound (TCD): การตรวจการไหลเวียนของหลอดเลือดใหญ่ต่างๆในสมองที่เป็นแขนงของ หลอดเลือด carotid และ vertebral ที่คอ เพื่อวินิจฉัย การอุดตันหรือการตีบแคบของหลอดเลือด นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดในสมองหดเกร็งจากภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง (Subarachnoid Hemorrhage) อีกด้วย
 

ใครบ้างที่เหมาะกับการตรวจอัลตร้าซาวด์หลอดเลือดสมอง

ผู้ที่มีความเสี่ยงในการมีคราบหลอดเลือดหรือเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ที่มีประวัติสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหัวใจ หรือคนทั่วไปที่มีอายุมากกว่า 40 ปี
 
 

ขั้นตอนการตรวจอัลตราซาวด์หลอดเลือดสมองมีอย่างไรบ้าง

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ ไม่จำเป็นต้องงดน้ำหรืออาหาร สามารถตรวจได้เลย ระหว่างการตรวจ แพทย์จะให้ผู้ป่วยนอนบนเตียงและทาเจลบริเวณที่ตรวจ หลังจากนั้นจะใช้หัวตรวจของเครื่องอัลตราซาวด์แตะที่ผิวหนังเบาๆบริเวณที่ต้องการตรวจ เช่น ลำคอและบริเวณศีรษะ เช่น ขมับและด้านหลังของศีรษะ เพื่อถ่ายภาพหลอดเลือดและดูความผิดปกติต่างๆ การตรวจใช้เวลาประมาณ 15 -2 0 นาที หลังการตรวจ แพทย์จะอธิบายผลการตรวจและวางแผนการรักษาหากพบความผิดปกติจากการตรวจ ในผู้ป่วยบางรายที่มีการตีบมากอาจต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีอื่นเพิ่มเติม เช่น การตรวจ MRI หรือ การตรวจ MRA
 
 

วิธีการรักษา

หากพบการตีบของหลอดเลือดการรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค ซึ่งอาจรักษาโดยการใช้ยา การใส่ขดลวดเพื่อขยายหลอดเลือดและการผ่าตัด
 
 

การตรวจอัลตราซาวด์หลอดเลือดสมองมีความเสี่ยงหรือไม่

การตรวจอัลตราซาวด์หลอดเลือดสมองเป็นการตรวจที่ปลอดภัย ไม่มีรังสีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ใช้เวลาไม่นานก็ทราบผล และไม่ทำให้รู้สึกเจ็บปวดใดๆ
 
ศูนย์โรคระบบประสาท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีทีมแพทย์เฉพาะทางด้านระบบประสาทครอบคลุมทุกสาขา พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้สามารถวินิจฉัยและรักษาโรคทางระบบประสาททุกชนิดได้อย่างถูกต้องแม่นยำ


โดย พญ. ดารกุล พรศรีนิยม


 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs