bih.button.backtotop.text

เด็กป่วยหนักใครเหมาะสมจะดูแล

19 มีนาคม 2563

เด็กป่วยหนักใครเหมาะสมจะดูแล ชมคลิปวิดีโอสั้น ๆ ถึงความพร้อมของทีมแพทย์ผู้ป่วยหนักเด็กและทีมสหสาขาวิชาชีพใน PICU หรือ ICU สำหรับเด็กบำรุงราษฎร์

รับชมเรื่องราว PICU : Pediatric intensive care unit หอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก ถึงความพร้อมของทีมแพทย์ผู้ป่วยหนักเด็กและทีมสหสาขาวิชาชีพใน PICU หรือ ICU สำหรับเด็กบำรุงราษฎร์ 

Related Health Blogs