bih.button.backtotop.text

เด็กป่วยหนักใครเหมาะสมจะดูแล

19 มีนาคม 2563

เด็กป่วยหนักใครเหมาะสมจะดูแล ชมคลิปวิดีโอสั้น ๆ ถึงความพร้อมของทีมแพทย์ผู้ป่วยหนักเด็กและทีมสหสาขาวิชาชีพใน PICU หรือ ICU สำหรับเด็กบำรุงราษฎร์

รับชมเรื่องราว PICU : Pediatric intensive care unit หอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก ถึงความพร้อมของทีมแพทย์ผู้ป่วยหนักเด็กและทีมสหสาขาวิชาชีพใน PICU หรือ ICU สำหรับเด็กบำรุงราษฎร์ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

 • แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU)
  แผนกผู้ป่วยหนัก 1
  Tel: 02 011 2510
  แผนกผู้ป่วยหนัก 2
  Tel: 02 011 2520
  แผนกผู้ป่วยหนัก 3
  Tel: 02 011 2300
  แผนกผู้ป่วยหนัก 4
  Tel: 02 011 2400
  แผนกผู้ป่วยวิกฤติหัวใจ
  Tel: 02 011 2500

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs