bih.button.backtotop.text

แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU)

แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU)
เส้นบาง ๆ ระหว่างคำว่า “รอดชีวิต” และ “สูญเสีย” คงไม่มีใครอยากให้เกิด แต่หากเกิดขึ้นแล้วทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมในทุกสถานการณ์ ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีทีมแพทย์เวชบำบัดวิกฤตที่ได้รับการรับรองจาก American Board of Critical Care Medicine จากสหรัฐอเมริกา และทีมสหแพทย์ทุกสาขาที่พร้อมดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับมือกับสถานการณ์วิกฤตที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบประกอบกับความชำนาญและประสบการณ์การใช้เครื่องมืออุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้คือความพร้อมของบำรุงราษฎร์ที่จะส่งมอบการดูแลรักษาให้แก่ผู้ป่วยในระยะเวลาอันรวดเร็ว

 
 

แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU) พร้อมให้บริบาลทางการแพทย์ตามมาตรฐานระดับสากล
 


Critical Care Services Outcomes

Average-APCHE-score.png

แผนกผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์หรือ ICU มีความมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้การรักษาผู้ป่วยซึ่งอยู่ในภาวะวิกฤต มีการเจ็บป่วยที่รุนแรง เพื่อให้มีความสามารถทัดเทียมสถาบันทางการแพทย์ระดับโลก และเน้นความโปร่งใสในการเปิดเผยผลการรักษา

ทางแผนกมีการเก็บตัวชี้วัดซึ่งแสดงความรุนแรงของโรคของผู้ป่วยที่มารับการรักษาในแผนกโดยใช้ APACHE IV score ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เป็นสากล โดยระดับคะแนนที่สูง แสดงถึงภาวะเจ็บป่วยที่รุนแรง ค่าเฉลี่ยความรุนแรงของโรคของผู้ป่วยที่เข้ามารักษาใน ICU โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อยู่ที่ 54.65 ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ที่ 54.5


SRM.png

Standardized Mortality Ratio หรือ SMR คืออัตราส่วนระหว่างอัตราการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นจริงใน ICU โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เทียบกับค่าเฉลี่ยตามการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของโรคในระดับเดียวกัน ค่าที่ต่ำกว่าหนึ่ง แสดงถึงอัตราการเสียชีวิตที่ต่ำและแสดงถึงประสิทธิภาพในการรักษา หากสูงกว่า 1 หมายถึงยังมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยและต้องการการพัฒนา

ค่าเฉลี่ย SMR ของ ICU โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อยู่ที่ 0.39


การรักษาอาการเจ็บป่วยเฉียบพลันแบบไม่คาดคิดจำเป็นต้องอาศัย
 • การดูแลรักษาที่รวดเร็ว
 • ผู้ชำนาญการเฉพาะทางในการวิเคราะห์หาสาเหตุให้ทันท่วงที่
 • อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษา
 • พื้นที่ที่ออกแบบมาเฉพาะในการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตโดยเฉพาะ
 

สายด่วนศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
โทร : 02 011 5599
 
 • เปิดให้บริการดูแลรักษาตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับผู้ป่วยหนักที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต หรือต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
 • มีทีมแพทย์และผู้ชำนาญการในแต่ละสาขาเพื่อให้เกิดการดูแลและรักษาอย่างครอบคลุมและถูกต้อง ทันท่วงที ตามอาการที่แตกต่างกัน ได้แก่
  • ผู้ป่วยหนักเด็ก (Pediatric intensive care patients)
  • ผู้ป่วยระบบประสาทและสมอง (Neurology patients)
  • ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ (Respiratory patients)
  • ผู้ป่วยระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal patients)
  • ผู้ป่วยติดเชื้อ (Infectious disease patients)
  • ผู้ป่วยโรคหัวใจ (Cardiovascular disease patients)
  • ผู้ป่วยโรคไต (Kidney disease patients)
  • ผู้ป่วยแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก (Burn patients)
 
 • เทคโนโลยี และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันท่วงที่
_MG_0278-1200x800.png
 • ใช้การสื่อสารที่ชัดเจนด้วยระบบ Family Meeting เพื่อให้ญาติผู้ป่วยทราบถึงแผนการรักษาและความคืบหน้า
 • ประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน และความมุ่งมั่นสูงสุดของบุคลากรที่ถูกปลุกฝั่งให้ทำสิ่งที่ดีเพื่อผู้ป่วย
แผนกผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้การรักษาผู้ป่วยหนักเฉพาะทางซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

MICU (Medical Intensive Care Unit): แผนกผู้ป่วยหนักอายุรกรรม มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการดูแล        
      
 • ผู้ป่วยหนักโรคติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง                             
 • ผู้ป่วยไตวาย               
 • ผู้ป่วยหนักทางระบบทางเดินอาหาร         
 • ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายตับ   
 • ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากไฟใหม้-น้ำร้อนลวก       
                                                     
SICU (Surgery Intensive Care Unit): แผนกผู้ป่วยหนักศัลยกรรม มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการดูแล                  
 • ผู้ป่วยหนักหลังผ่าตัดอวัยวะสำคัญต่าง ๆ ที่ต้องได้รับการดูแลและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัด
 • ผู้ป่วยหนักที่ประสบอุบัติเหตุ                     
 • ผู้ป่วยโคม่า                                                 

Neuro (Neuro Intensive Care Unit):  แผนกผู้ป่วยหนักระบบประสาท มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการดูแล                         
 • ผู้ป่วยหนักทางระบบประสาทและสมอง โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก (Stroke)                         

PICU (Pediatric Intensive Care Unit): แผนกผู้ป่วยหนักเด็ก ที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 15 ปี มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการดูแล                     
 • ผู้ป่วยหนักเด็กที่ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และ/หรือจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด เช่น โรคปอดอักเสบ ปอดติดเชื้อ RSV ไข้หวัดใหญ่                    
 • ผู้ป่วยหนักเด็กที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก สมองพิการแต่กำเนิด เนื้องอกในสมอง                       
 • ผู้ป่วยหนักเด็กโรคเลือด เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว                              

RICU (Respiratory Intensive Care Unit): แผนกผู้ป่วยหนักระบบทางเดินหายใจ มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการดูแล                       
 • ผู้ป่วยหนักที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ เช่น ติดเชื้อรุนแรงทางปอด และ/หรือต้องใส่ท่อช่วยหายใจและต้องอยู่ในห้องป้องกันการติดเชื้อ ห้อง Negative และ Positive pressure                                  

CCU (Coronary Care Unit): แผนกผู้ป่วยหนักระบบหัวใจและหลอดเลือด มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการดูแล                       
 • ผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน (Heart attack)     ทั้งด้านอายุรกรรม/ศัลยกรรมเด็กและผู้ใหญ่ ภายใต้การบริหารของศูนย์หัวใจ

 จุดมุ่งหมายเดียวกันที่ทำให้เกิด Teamwork ในการรักษาผู้ป่วยหนักนั้นคือ การรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกคนในแผนกผู้ป่วยหนักที่มีส่วนร่วมในการรักษา
 

 • คณะแพทย์ ประกอบด้วย
  • แพทย์ผู้ชำนาญด้านผู้ป่วยวิกฤติที่ผ่านหลักสูตรมาตรฐานผู้ป่วยวิกฤติและสำเร็จเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษเวชบำบัดวิกฤติจากสหรัฐอเมริกา โดยแพทย์ประจำแผนกผู้ป่วยหนักทั้ง 6 ท่านได้รับ American Board of Critical Care Medicine และเป็นแพทย์เต็มเวลาที่พร้อมให้บริการดูแลผู้ป่วยหนักทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
  • แพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางในสาขาต่างๆ ที่จะร่วมวางแผนการรักษาร่วมกับแพทย์ผู้ชำนาญด้านผู้ป่วยวิกฤติ ซึ่งพร้อมให้ให้บริการดูแลผู้ป่วยหนักทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ
   • แพทย์ผู้ชำนาญการผู้ป่วยวิกฤตเด็ก (Pediatric Intensivist) 3 ท่าน
   • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทและสมอง
   • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินหายใจ
   • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหาร
   • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ
   • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ
   • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต
   • ศัลยแพทย์ด้านต่างๆ
 
 • พยาบาล ประกอบด้วยพยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติโดยตรง
  • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติ
  • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ ซึ่งได้รับการอบรมในเรื่องการดูแลและบำบัดผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ เช่น การบำบัดด้วยออกซิเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
  • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการดูแลผู้ป่วย
  • พยาบาลที่ผ่านการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
  • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางระบบทางเดินหายใจ (respiratory care nurse)
 
 • บุคลากรทางการแพทย์อื่น
  • เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญโรคผู้ป่วยหนัก ซึ่งจะให้คำปรึกษาร่วมกับแพทย์เวชบำบัดวิกฤติในการดูแลการใช้ยา การปรับขนาดยา และป้องกันปัญหาและอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดจากการใช้ยา รวมทั้งปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างยา ในขณะเข้ารับการรักษาอยู่ในแผนกผู้ป่วยหนัก
  • นักกายภาพบำบัดเฉพาะทางหัวใจและปอด
  • นักกายภาพบำบัด
  • นักบำบัดปัญหาการพูด
  • นักโภชนาการ
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลประคับประคองผู้ป่วย (Palliative care specialists)
  • พยาบาลผู้ประสานงานด้านคลินิคเฉพาะโรค เช่น ทางระบบประสาทและสมอง ทางระบบหัวใจ เป็นต้น
 • ดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤติในทุกระบบ แผนกผู้ป่วยหนักสามารถให้การดูแลและเฝ้าระวังการรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการทำหัตถการพิเศษ เช่น การใส่สายสวนเพื่อวัดความดันในเส้นเลือด การใส่สายสวนเพื่อใช้สำหรับฟอกไต ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจ เป็นต้น
 
ICU_1200X800.jpg
 • การรับย้ายผู้ป่วยหนักจากสถานพยาบาลอื่น แผนกผู้ป่วยหนักมีพร้อมในเรื่องการรับย้ายผู้ป่วยและสามารถทำให้ผู้ป่วยเชื่อมั่นได้ในถึงความปลอดภัย เพราะมี
  • แพทย์จบเฉพาะทางด้านการรับย้ายผู้ป่วยหนักโดยเฉพาะ ที่ทำงานประสานกับแพทย์เฉพาะทางตามภาวะโรคของผู้ป่วย เพื่อวางแผน เตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักรวมถึงความพร้อมของแพทย์และพยาบาลในการรอรับผู้ป่วยที่แผนก
  • อุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปกับคนไข้ได้ตลอดระยะเวลาในการรับคนไข้มาที่โรงพยาบาล เช่น เครื่องECMO ที่ไปกับเครื่องบินและรถพยาบาลได้, เครื่องช่วยหายใจที่ไปกับเครื่องบินและรถพยาบาลได้, เครื่องอัลตราซาวด์ไปกับรถพยาบาลได้, เครื่องช่วยปั้มหัวใจอัตโนมัติไปกับรถพยาบาลได้
27_MG_0584-1200x800.png
แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและจำเป็นในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติทุกชนิด อาทิ เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ เครื่องช่วยหายใจชนิดต่างๆ เครื่องล้างไตชนิดต่างๆ เครื่องฟอกออกซิเจนในเลือดแทนการทำงานของปอด (extracorporeal membrane oxygenation: ECMO) เป็นต้น
 
_MG_1484-1200x800.jpg

ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation) หรือที่ในภาษาไทยเรียกว่า เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด ซึ่งจะเข้ามาทำหน้าที่ทดแทนการทำงานของหัวใจและปอดที่ทำงานผิดปกติจนไม่สามารถประคับประคองด้วยยาได้ โดย ECMO จะทำหน้าที่ในการเติมออกซิเจนในเลือดและนำคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาและยังช่วยเรื่องระบบไหลเวียนเลือดให้ดีขึ้น

CRRT เครื่องบำบัดทดแทนไตสำหรับผู้ป่วยวิกฤตซึ่งมีภาวะไตวายเฉียบพลัน (acute kidney injury, AKI) โดยการขจัดของเหลวออกจากร่างกายอย่างช้า ๆ แม้ผู้ป่วยจะอยู่ในภาวะวิกฤตแต่ยังคงสามารถปรับสมดุลในร่างกายให้ทนต่อการบำบัดได้ จึงนับเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญยิ่งต่อการยื้อชีวิตผู้ป่วยวิกฤต

Nitric oxide ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤตที่มีภาวะการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (ARDS) Nitric oxide ช่วยในการแลกเปลี่ยนแก๊สในการหายใจ

Ventilator เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถหายใจเองได้ จากสาเหตุต่าง ๆ เช่น หลังผ่าตัด หมดสติ มีภาวะการหายใจล้มเหลว ด้วยการใช้ท่อช่วยหายใจเพื่อส่งออกซิเจนไปให้ผู้ป่วย เป็นการช่วยประคับประคองให้ผู้ป่วยฟื้นตัวจนกว่าจะหายใจได้เอง

IABP เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจ ที่มีลูกโป่ง Balloon อยู่ที่ปลายสาย ใส่เข้าไปทางเส้นเลือดแดง มี sensor ส่งสัญญาณต่อเข้าเครื่อง computer ที่ควบคุมการทำให้ balloon โป่ง หรือ แฟบ ตามจังหวะการบีบตัวของหัวใจ ใช้ในผู้ป่วยวิกฤตที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด
 
ห้อง RICU และ PICU มีการออกแบบห้องโดยเน้นการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วยดังนี้
 • ห้องพักผู้ป่วยมีการเก็บซ่อนสายไฟและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทำให้มีพื้นที่ในการรักษามากขึ้น แพทย์และพยาบาลสามารถเข้าถึงและให้การดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างสะดวกมากขึ้น
 • ห้องพักผู้ป่วยที่ป้องกันการติดเชื้อ โดยใช้ระบบแรงดันอากาศ

ICU_Positive-pressure-room.png

Positive Pressure เป็นห้องที่มีความดันภายในห้องสูงกว่าภายนอก เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศจากภายนอกปนเปื้อนเข้ามาสู่ห้องพักผู้ป่วย สำหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด ผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก ผู้ป่วยที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำ
 
ICU_Negative-pressure-room.png

Negative Pressure เป็นห้องที่มีความดันภายในห้องเป็นลบ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อที่เกิดจากทางเดินหายใจชนิดติดต่อทางอากาศ (airborne) แพร่กระจายไปสู่ภายนอกห้อง
 
 • ห้องแยกแบบ ante-room โดยประตูทางเข้าออกจะไม่เปิดต่อเนื่องเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของอากาศ
 • แสงสว่าง สามารถปรับความเข้มของแสงได้ตามเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยสับสนเรื่องเวลา และสามารถนอนหลับพักผ่อนได้ในเวลากลางคืน
 • เครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจ (central monitor) เป็นระบบคอมพิวเตอร์ประจำเคาน์เตอร์พยาบาลส่วนกลางด้านนอก จะแสดงผลของสัญญาณชีพของผู้ป่วยหนักทุกห้อง เพื่อให้พยาบาลสามารถเฝ้าระวังอาการของผู้ป่วยหนักทุกรายได้อย่างทั่วถึงและสามารถให้การดูแลได้ทันทีหากมีความผิดปกติเกิดขึ้น
 • ฝ่ายเภสัชกรรม ซึ่งจะมีเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญโรคผู้ป่วยหนักอยู่ประจำ คอยให้คำปรึกษาร่วมกับแพทย์ในการดูแลการใช้ยา การปรับขนาดยา และป้องกันปัญหาและอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดจากการใช้ยา รวมทั้งปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างยา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้ยา
 • Alpha-bed เป็นเตียงที่นอนลม สามารถป้องกันการเกิดแผลกดทับ
 • เตียงนอนผู้ป่วยเป็นระบบไฟฟ้า สามารถกดปรับระดับศีรษะและปรับเป็นเก้าอี้ได้ในตัว รวมถึงสามารถชั่งน้ำหนักผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องลงจากเตียง
 • มีพื้นที่สำหรับครอบครัว(ICU with family area) จำนวน 4 ห้องซึ่งมีมุมพักผ่อนและห้องน้ำส่วนตัวสำหรับผู้ดูแลภายในห้องพักผู้ป่วย
12-_MG_9919-HDR-1200x800.jpg
 
 • ห้องพักผู้ป่วยมีพื้นที่กว้างขวาง เพื่อรองรับการบริบาลอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงของการติดเชื้อจากผู้ป่วยอื่น

รศ.นพ. ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์ทั่วไป

ดูประวัติ

นพ. อมรชัย เลิศอมรพงษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ดูประวัติ

นพ. อานนท์ จาตกานนท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ดูประวัติ

พญ. จรรย์กนก เกื้อกูลวงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
เวชศาสตร์การนอนหลับ

ดูประวัติ

ผศ.นพ. โชค ลิ้มสุวัฒน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ดูประวัติ

นพ. เดช จงนรังสิน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์ทั่วไป

ดูประวัติ

นพ. กอสิน เที่ยงบูรณธรรม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ดูประวัติ

รศ.พญ. นฤชา จิรกาลวสาน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
เวชศาสตร์การนอนหลับ

ดูประวัติ

นพ. นนท์ วัจนพรศาล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต

ดูประวัติ
  Scroll for more

Contact Information

 • แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU)
  แผนกผู้ป่วยหนัก 1
  Tel: 02 011 2510
  แผนกผู้ป่วยหนัก 2
  Tel: 02 011 2520
  แผนกผู้ป่วยหนัก 3
  Tel: 02 011 2300
  แผนกผู้ป่วยหนัก 4
  Tel: 02 011 2400
  แผนกผู้ป่วยวิกฤติหัวใจ
  Tel: 02 011 2500
 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU)
  ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • เนื่องจากสถานการณ์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางโรงพยาบาลฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการของแต่ละคลินิกตามความเหมาะสมของสถานการณ์ จึงขอความกรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า หรือสอบถามเวลาการให้บริการได้ที่ 1378

Location

 • แผนกผู้ป่วยหนักอายุรกรรม (MICU : ICU 1)

  ชั้น 5 ด้านทิศใต้

 • แผนกผู้ป่วยหนักศัลยกรรม (SICU : ICU 2)

  ชั้น 5 ด้านทิศใต้

 • แผนกผู้ป่วยหนักระบบประสาท (Neuro ICU : ICU 2)

  ชั้น 5 ด้านทิศใต้

 • แผนกผู้ป่วยหนักเด็ก (PICU : ICU 4)

  ชั้น 4 ด้านทิศเหนือ

 • แผนกผู้ป่วยหนักระบบทางเดินหายใจ (RICU : ICU 4)

  ชั้น 4 ด้านทิศเหนือ

 • แผนกผู้ป่วยหนักระบบหัวใจและหลอดเลือด (CCU)

  ชั้น 5 ด้านทิศใต้

  อาคาร B

คะแนนโหวต 9.82 of 10, จากจำนวนคนโหวต 109 คน

Related Health Blogs