แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU)

แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU)
แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยการบริหารของหน่วยเวชบำบัดวิกฤติ ให้บริการดูแลรักษาตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับผู้ป่วยหนักที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และ/หรือที่มีการทำงานของอวัยวะสำคัญล้มเหลว โดยมีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัย รักษา และเฝ้าระวังสภาวะของผู้ป่วยด้วยการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ภายใต้ความรู้และประสบการณ์ของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤติโดยตรง พร้อมทีมพยาบาลผู้มีความชำนาญพิเศษในการดูแลผู้ป่วยหนัก ทั้งนี้การตัดสินใจ การวางแผนการรักษา และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นจากความร่วมมือของแพทย์เฉพาะทางเวชบำบัดวิกฤติและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาอื่นๆ ตามภาวะการเจ็บป่วยหนักของผู้ป่วยนั้นๆ 

 
 
 • ดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤติในทุกระบบ แผนกผู้ป่วยหนักสามารถให้การดูแลและเฝ้าระวังการรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการทำหัตถการพิเศษ เช่น การใส่สายสวนเพื่อวัดความดันในเส้นเลือด การใส่สายสวนเพื่อใช้สำหรับฟอกไต ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจ เป็นต้น
 
 •  รับย้ายผู้ป่วยหนักจากสถานพยาบาลอื่น โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ป่วยวิกฤติจะให้คำปรึกษาแก่แพทย์ประจำแผนกฉุกเฉินและแผนกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พร้อมทั้งประสานงานกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตามภาวะโรคของผู้ป่วย เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวมถึงความพร้อมของแพทย์และพยาบาลในการรอรับผู้ป่วยที่แผนก ตลอดจนอุปกรณ์ที่จำเป็นทุกชนิด เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องฟอกไต ก่อนผู้ป่วยมาถึง เพื่อให้มีความปลอดภัยสูงที่สุด
ICU_1200X800.jpg
หน่วยเวชบำบัดวิกฤติ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการผู้ป่วยตามความเชี่ยวชาญพิเศษในการดูแลผู้ป่วยหนักของแต่ละแผนกผู้ป่วยหนัก ดังนี้
 • แผนกผู้ป่วยหนัก 1 (ICU 1) มีเตียงบริการทั้งสิ้นจำนวน 12 เตียง มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการดูแลรักษา
  • ผู้ป่วยหนักทางระบบทางเดินอาหาร
  • ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต
  • ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายตับ
  • ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้-น้ำร้อนลวก
 • แผนกผู้ป่วยหนัก 2 (ICU 2) มีเตียงบริการทั้งสิ้นจำนวน 10 เตียง มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการดูแลรักษา
  • ผู้ป่วยหนักทางระบบประสาทและสมอง โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก (stroke)
  • ผู้ป่วยโคม่า
  • ผู้ป่วยหลังผ่าตัดอวัยวะสำคัญต่างๆ ที่ต้องได้รับการดูแลและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัด
 • แผนกผู้ป่วยหนัก 3 (ICU 3) มีเตียงบริการทั้งสิ้นจำนวน 9 เตียง ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยหนักทั่วไป รวมถึงมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการดูแลรักษา
  • ผู้ป่วยหนักเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนถึง 15 ปี ที่ต้องได้รับการดูแลทางระบบทางเดินหายใจ และ/หรือจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด
  • ผู้ป่วยหนักทางสูติ-นรีเวช
 • แผนกผู้ป่วยหนัก 4 (ICU 4) มีเตียงบริการทั้งสิ้นจำนวน 18 เตียง มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการดูแลรักษา
  • ผู้ป่วยหนักที่มีปัญหาทางระบบทางเดินหายใจ และ/หรือจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
 • แผนกผู้ป่วยวิกฤติหัวใจ (CCU) มีเตียงบริการทั้งสิ้นจำนวน 14 เตียง มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการดูแลรักษาผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน (heart attack) ทั้งด้านอายุรกรรม/ศัลยกรรมเด็กและผู้ใหญ่ ภายใต้การบริหารของศูนย์หัวใจ

สำหรับแผนกผู้ป่วยหนัก 4 (ICU 4) เป็นแผนกที่เปิดให้บริการล่าสุด มีการออกแบบโดยเน้นการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วย ดังนี้
 • ห้องพักผู้ป่วยมีการเก็บซ่อนสายไฟและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทำให้มีพื้นที่ในการรักษามากขึ้น แพทย์และพยาบาลสามารถเข้าถึงและให้การดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างสะดวกมากขึ้น
 • ห้องพักผู้ป่วยที่ป้องกันการติดเชื้อ โดยใช้ระบบแรงดันอากาศ
  • Positive Pressure เป็นห้องที่มีความดันภายในห้องสูงกว่าภายนอก เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศจากภายนอกปนเปื้อนเข้ามาสู่ห้องพักผู้ป่วย สำหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด ผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก ผู้ป่วยที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำ
  • Negative Pressure เป็นห้องที่มีความดันภายในห้องเป็นลบ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อที่เกิดจากทางเดินหายใจชนิดติดต่อทางอากาศ (airborne) แพร่กระจายไปสู่ภายนอกห้อง
 • ห้องแยกแบบ ante-room โดยประตูทางเข้าออกจะไม่เปิดต่อเนื่องเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของอากาศ
 • แสงสว่าง สามารถปรับความเข้มของแสงได้ตามเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยสับสนเรื่องเวลา และสามารถนอนหลับพักผ่อนได้ในเวลากลางคืน
 • เครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจ (central monitor) เป็นระบบคอมพิวเตอร์ประจำเคาน์เตอร์พยาบาลส่วนกลางด้านนอก จะแสดงผลของสัญญาณชีพของผู้ป่วยหนักทุกห้อง เพื่อให้พยาบาลสามารถเฝ้าระวังอาการของผู้ป่วยหนักทุกรายได้อย่างทั่วถึงและสามารถให้การดูแลได้ทันทีหากมีความผิดปกติเกิดขึ้น
 • ฝ่ายเภสัชกรรม ซึ่งจะมีเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญโรคผู้ป่วยหนักอยู่ประจำ คอยให้คำปรึกษาร่วมกับแพทย์ในการดูแลการใช้ยา การปรับขนาดยา และป้องกันปัญหาและอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดจากการใช้ยา รวมทั้งปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างยา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้ยา
 • Alpha-bed เป็นเตียงที่นอนลม สามารถป้องกันการเกิดแผลกดทับ
 • เตียงนอนผู้ป่วยเป็นระบบไฟฟ้า สามารถกดปรับระดับศีรษะและปรับเป็นเก้าอี้ได้ในตัว รวมถึงสามารถชั่งน้ำหนักผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องลงจากเตียง

ทั้งนี้ แผนกผู้ป่วยหนัก 4 (ICU 4) ยังมีห้องที่มีพื้นที่สำหรับครอบครัว (ICU with family area) จำนวน 4 ห้อง ซึ่งจะมีมุมพักผ่อนและห้องน้ำส่วนตัวสำหรับผู้ดูแลภายในห้องพักผู้ป่วย 

แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประกอบด้วยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องที่พร้อมทำงานร่วมกัน เพื่อกำหนดแผนการรักษาให้เกิดความปลอดภัยและผลการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย
 

 • คณะแพทย์ ประกอบด้วย
  • แพทย์ผู้ชำนาญด้านผู้ป่วยวิกฤติที่ผ่านหลักสูตรมาตรฐานผู้ป่วยวิกฤติและสำเร็จเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษเวชบำบัดวิกฤติจากสหรัฐอเมริกา โดยแพทย์ประจำแผนกผู้ป่วยหนักทั้ง 6 ท่านได้รับ American Board of Critical Care Medicine และเป็นแพทย์เต็มเวลาที่พร้อมให้บริการดูแลผู้ป่วยหนักทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
  • แพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางในสาขาต่างๆ ที่จะร่วมวางแผนการรักษาร่วมกับแพทย์ผู้ชำนาญด้านผู้ป่วยวิกฤติ ซึ่งพร้อมให้ให้บริการดูแลผู้ป่วยหนักทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ
   • แพทย์ผู้ชำนาญการผู้ป่วยวิกฤตเด็ก (Pediatric Intensivist) 3 ท่าน
   • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทและสมอง
   • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินหายใจ
   • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหาร
   • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ
   • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ
   • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต
   • ศัลยแพทย์ด้านต่างๆ
 
 • พยาบาล ประกอบด้วยพยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติโดยตรง
  • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติ
  • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ ซึ่งได้รับการอบรมในเรื่องการดูแลและบำบัดผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ เช่น การบำบัดด้วยออกซิเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
  • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการดูแลผู้ป่วย
  • พยาบาลที่ผ่านการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
  • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางระบบทางเดินหายใจ (respiratory care nurse)
 
 • บุคลากรทางการแพทย์อื่น
  • เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญโรคผู้ป่วยหนัก ซึ่งจะให้คำปรึกษาร่วมกับแพทย์เวชบำบัดวิกฤติในการดูแลการใช้ยา การปรับขนาดยา และป้องกันปัญหาและอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดจากการใช้ยา รวมทั้งปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างยา ในขณะเข้ารับการรักษาอยู่ในแผนกผู้ป่วยหนัก
  • นักกายภาพบำบัดเฉพาะทางหัวใจและปอด
  • นักกายภาพบำบัด
  • นักบำบัดปัญหาการพูด
  • นักโภชนาการ
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลประคับประคองผู้ป่วย (Palliative care specialists)
  • พยาบาลผู้ประสานงานด้านคลินิคเฉพาะโรค เช่น ทางระบบประสาทและสมอง ทางระบบหัวใจ เป็นต้น
แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและจำเป็นในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติทุกชนิด อาทิ เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ เครื่องช่วยหายใจชนิดต่างๆ เครื่องล้างไตชนิดต่างๆ เครื่องฟอกออกซิเจนในเลือดแทนการทำงานของปอด (extracorporeal membrane oxygenation: ECMO) เป็นต้น
 

รศ.นพ. ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์ทั่วไป

ดูโปรไฟล์

นพ. อมรชัย เลิศอมรพงษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ดูโปรไฟล์

นพ. อานนท์ จาตกานนท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ดูโปรไฟล์

พญ. จรรย์กนก เกื้อกูลวงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
เวชศาสตร์การนอนหลับ

ดูโปรไฟล์

นพ. โชค ลิ้มสุวัฒน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ดูโปรไฟล์

นพ. เดช จงนรังสิน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์ทั่วไป

ดูโปรไฟล์

นพ. เกษม สิริธนกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ดูโปรไฟล์

นพ. กอสิน เที่ยงบูรณธรรม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ดูโปรไฟล์

รศ.พญ. นฤชา จิรกาลวสาน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
เวชศาสตร์การนอนหลับ

ดูโปรไฟล์

Contact Information

 • แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU)
  แผนกผู้ป่วยหนัก 1
  Tel: 02 011 2510
  แผนกผู้ป่วยหนัก 2
  Tel: 02 011 2520
  แผนกผู้ป่วยหนัก 3
  Tel: 02 011 2300
  แผนกผู้ป่วยหนัก 4
  Tel: 02 011 2440
  แผนกผู้ป่วยวิกฤติหัวใจ
  Tel: 02 011 2500

Service Hours

 • แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU)
  ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

Location

 • แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU)
 • ICU 1
  ชั้น 5 ด้านทิศใต้
 • ICU 2
  ชั้น 5 ด้านทิศใต้
 • ICU 3
  ชั้น 3 ด้านทิศเหนือ
 • ICU 4
  ชั้น 4 ด้านทิศเหนือ
 • แผนกผู้ป่วยวิกฤติหัวใจ (CCU)
  ชั้น 5 ด้านทิศใต้
  อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
คะแนนโหวต 9.81 of 10, จากจำนวนคนโหวต 108 คน

Related Health Blogs