bih.button.backtotop.text

การบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง (CRRT)

การบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง คือ การบำบัดทดแทนการทำงานของไตที่เสียไปอย่างต่อเนื่อง

จุดประสงค์/ประโยชน์ของการทำหัตถการ
เพื่อขจัดของเหลวและของเสียออกจากร่างกายอย่างช้าๆ และต่อเนื่องในผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายและอยู่ในสภาวะวิกฤติ อีกทั้งยังเป็นวิธีการบำบัดที่สามารถปรับแผนการรักษาให้เข้ากับสภาพร่างกายของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการในการขจัดของเหลวและของเสียออกจากร่างกายของผู้ป่วย

 
  • ความดันโลหิตต่ำ
  • มีเลือดออกทางตำแหน่งที่แทงสาย
  • มีเลือดคั่งหรือเกิดลิ่มเลือดบริเวณที่ใส่อุปกรณ์
  • ติดเชื้อ
  • อุณหภูมิร่างกายต่ำ บางครั้งผู้ป่วยอาจมีอาการหนาวสั่นได้
ไม่มี เนื่องจากการบำบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่องเป็นวิธีที่แพทย์พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมสำหรับบำบัดผู้ป่วยในภาวะวิกฤติที่ไตวายเฉียบพลัน
 
เนื่องจากผู้ป่วยภาวะวิกฤติไม่สามารถในการทำฟอกเลือดตามปกติได้ หากไม่ทำการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องผู้ป่วยมีโอกาสที่จะมีระดับของเหลวหรือของเสียในร่างกายเพิ่มมากขึ้น

Related conditions

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์โรคไต

ดูเพิ่มเติม

แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU)

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 10.00 of 10, จากจำนวนคนโหวต 2 คน

Related Health Blogs