bih.button.backtotop.text

โรคกระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis)

โรคกระดูกสันหลังเคลื่อน

อาการของโรคกระดูกสันหลังเคลื่อน
อาการที่หลัง: ปวดหลังเรื้อรัง มักเกิดอาการในขณะที่มีการขยับหลังมาก เช่น การก้ม เงย หรือเดิน

อาการที่ขา: ปวด ชา หนักที่บริเวณสะโพกหรือต้นขา 2 ข้าง อาการจะเป็นมากขณะเดิน และอาการจะบรรเทาเมื่อมีการก้มโค้งหลังหรือได้นั่งพัก ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าระยะทางที่เดินได้จะสั้นลงเรื่อยๆ หากโพรงประสาทตีบแคบมากอาจทำให้การควบคุมการขับถ่ายอุจจาระ/ปัสสาวะเสียไปได้
  • ข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อมมาก หรือผิดปกติแต่กำเนิด
  • กระดูกสันหลังส่วน pars interarticularis หัก
  • อุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่อกระดูกสันหลัง

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์รักษาที่เกี่ยวข้อง

สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์ออร์โธปิดิกส์

ดูเพิ่มเติม

แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU)

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 9.62 of 10, จากจำนวนคนโหวต 100 คน

Related Health Blogs