bih.button.backtotop.text

ศูนย์ออร์โธปิดิกส์

ศูนย์ออโธปิดิกส์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 

ศูนย์ออโธปิดิกส์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 

ศูนย์ออโธปิดิกส์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา รวมถึงการบริการด้านศัลยกรรมกระดูกและข้ออย่างครอบคลุม แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางที่มีประสบการณ์สูงของเราพร้อมให้การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคหรือมีการบาดเจ็บของกระดูก กล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ ไม่ว่าคุณจะมีอาการบาดเจ็บทั่วไปหรือมีอาการที่รุนแรง ซับซ้อน เราสามารถให้การรักษาอย่างเหมาะสมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความเอื้ออาทรต่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง

 

การรักษาของเรา

 

ศูนย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ โดยศูนย์ออโธปิดิกส์

ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้การดูแลอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับโรคต่างๆ ของกระดูกสันหลัง ทีมแพทย์เฉพาะทางของเรามีความชำนาญและประสบการณ์สูงในการวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ดีที่สุด

ผู้ชำนาญการด้านผ่าตัดกระดูกสันหลัง

Orthopedic-Dr-01.png Orthopedic-Dr-06.png Orthopedic-Dr-11.png Orthopedic-Dr-16.png Orthopedic-Dr-21.pngการรักษาโรคเกี่ยวกับมือและข้อมือ

แพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อของเราให้การวินิจฉัยและรักษาโรคและอาการเกี่ยวกับมือ ข้อมือ แขนและข้อศอก ตั้งแต่อาการเจ็บปวดจากโรคข้ออักเสบหรือซีสต์บริเวณมือและข้อมือที่ทำให้คุณใช้มือไม่สะดวก แพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางของเราสามารถช่วยวางแผนการรักษาและมุ่งเน้นการให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้ป่วย เพื่อให้คุณรู้สึกมั่นใจในการดูแลรักษาของเรา

ผู้ชำนาญการด้านโรคเกี่ยวกับมือและข้อมือ

Orthopedic-Dr-08-(2).png Orthopedic-Dr-13-(1).png Orthopedic-Dr-18.png Orthopedic-Dr-23.png


 
การรักษาโรคเกี่ยวกับเท้าและข้อเท้า

แพทย์ผู้ชำนาญด้านเท้าและข้อเท้าของเราใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษาโรคกล้ามเนื้อ กระดูก เส้นเอ็นและเอ็นกล้ามเนื้อของเท้าและข้อเท้า ทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ของเราทำงานร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ชำนาญเฉพาะทาง เช่น นักกายภาพบำบัด ผู้ชำนาญด้านจัดการความเจ็บปวด เพื่อวางแผนการรักษาแบบเฉพาะบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ป่วยของเรา

ผู้ชำนาญการด้านโรคเกี่ยวกับเท้าและข้อเท้า

Orthopedic-Dr-26.png Orthopedic-Dr-02.png Orthopedic-Dr-07.png Orthopedic-Dr-12.png
Orthopedic-Dr-17.png Orthopedic-Dr-22.png Orthopedic-Dr-27.png Orthopedic-Dr-03.pngการรักษาโรคกระดูกและข้อในเด็ก

แพทย์ผู้ชำนาญด้านโรคกระดูกและข้อในเด็กมีทักษะและประสบการณ์สูงในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคกระดูกและข้อในเด็ก ตั้งแต่โรคที่เป็นแต่กำเนิด การติดเชื้อ เนื้องอก โรคที่เกิดจากการอักเสบและการบาดเจ็บฉุกเฉิน ทีมแพทย์ของเรามีความสามารถในการวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มทางเลือกในการรักษาและลดอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ทีมแพทย์ของเรายังมีทักษะในการทำให้เด็กไว้วางใจและให้ความร่วมมือในการรักษา

ผู้ชำนาญการด้านโรคกระดูกและข้อในเด็ก

Orthopedic-Dr-28.png Orthopedic-Dr-04.png Orthopedic-Dr-09.png
Orthopedic-Dr-14.png Orthopedic-Dr-19.png Orthopedic-Dr-24.pngการรักษาการบาดเจ็บของกระดูก

แพทย์ผู้ชำนาญด้านการบาดเจ็บของกระดูกมีทักษะในการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการบาดเจ็บและอุบัติเหตุของกล้ามเนื้อและกระดูกทุกประเภท ตั้งแต่การรักษาภาวะกระดูกพรุนไปจนถึงการผ่าตัดรักษาเส้นประสาท กระดูกและข้อด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 

ผู้ชำนาญการด้านผ่าตัดกระดูกสันหลัง

Orthopedic-Dr-06-(2).png Orthopedic-Dr-15.png Orthopedic-Dr-20.png Orthopedic-Dr-25.png Orthopedic-Dr-21-(1).pngการรักษาโรคมะเร็งกระดูกและข้อ

แพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็งกระดูกและข้อของเรา มีประสบการณ์สูงในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาโรคมะเร็งกระดูกและข้อให้กับผู้ป่วยแต่ละบุคคล ด้วยวิธีการรักษาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เช่น การผ่าตัด การฉายแสงและการให้ยาเคมีบำบัด รวมถึงนักรังสีวิทยาและแพทย์ผู้ชำนาญด้านโรคมะเร็ง

ผู้ชำนาญการด้านโรคมะเร็งกระดูกและข้อ

Orthopedic-Dr-29.png Orthopedic-Dr-05.png Orthopedic-Dr-10.png

 
Layout-Orthopedics-Center-Element_500x500-(1).png
การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
 • กระดูกสันหลังส่วนคอ
 • กระดูกสันหลังส่วนเอว
 • โรคกระดูกสันหลังเสื่อม
 • กระดูกสันหลังผิดรูป
 • โรคกระดูกสันหลังคด
 • การผ่าตัดซ่อมแซมกระดูกสันหลัง
 • การบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง
 • เนื้องอกกระดูกสันหลัง
 • กระดูกสันหลังติดเชื้อ

Layout-Orthopedics-Center-Element_800x800-3.png  
การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า
 • การผ่าตัดข้อเท้าโดยการส่องกล้อง
 • การผ่าตัดรอยโรคหรือเนื้อเยื่อของกระดูก
 • กระดูกข้อเท้าและกระดูกฝ่าเท้า
 • การผ่าตัดเชื่อมกระดูกข้อเท้า
 • การผ่าตัดเพื่อคลายการกดทับของเส้นประสาทเท้า
 • การผ่าตัดแก้ไขภาวะนิ้วเท้าหงิกงอ

Layout-Orthopedics-Center-Element_800x800-2.png
การผ่าตัดมือและเส้นประสาท
 • การผ่าตัดมือ
 • การผ่าตัดข้อมือ

Layout-Orthopedics-Center-Element_800x800-10.png
ออฟฟิศ ซินโดรม - การรักษาอาการเจ็บปวดของข้อมือและมือ
 • การรักษาด้วยอัลตร้าซาวด์
 • การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shockwave)
 • การรักษาด้วยเกล็ดเลือด (Plasma)
 • การทำกายภาพบำบัด

Layout-Orthopedics-Center-Element_800x800-4.png
โรคกระดูกและข้อในเด็ก
 • การผ่าตัดโรคกระดูกและข้อในเด็ก

Layout-Orthopedics-Center-Element_800x800-5.png
การรักษาโรคมะเร็งกระดูกและข้อ
 • การผ่าตัดเนื้องอกกล้ามเนื้อและกระดูก

Layout-Orthopedics-Center-Element_800x800-6.png
การบาดเจ็บของกระดูก
 • โรคกระดูกจากการทำงานที่ผิดปกติของเซลล์กระดูกและโรคกระดูกพรุน
 • การผ่าตัดเส้นประสาทส่วนปลาย/การผ่าตัดเส้นประสาททั่วไป
 • การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูก
 • การผ่าตัดกระดูกและข้อทั่วไป

จุดเด่นของศูนย์ออโธปิดิกส์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่ทำให้ผู้ป่วยเลือกใช้บริการของเรา

 
Layout-Orthopedics-Center-Element_800x800-7.png
การทำงานเป็นทีมอย่างสอดประสาน ไร้รอยต่อ

การทำงานสอดประสานอย่างมีระบบระหว่างทีมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ แพทย์ผู้ชำนาญด้านระบบประสาทและไขสันหลัง แพทย์ผู้ชำนาญด้านหลอดเลือด และนักกายภาพบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล (Joint Commission International – JCI)

Layout-Orthopedics-Center-Element_800x800-8.png
การวินิจฉัยและการรักษาโรคกระดูกและข้อที่ถูกต้องแม่นยำ

การวินิจฉัยและการรักษาโรค รวมถึงความผิดปกติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่อ เส้นเอ็น ครอบคลุมการรักษาอาการบาดเจ็บและภาวะฉุกเฉินตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงระดับรุนแรง ซับซ้อนได้อย่างทันท่วงที

Layout-Orthopedics-Center-Element_800x800-9.png
การใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการรักษา

การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในในการดูแลผ่าตัดผู้ป่วยกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ รวมถึงวิธีรักษาด้วยวิธีการบำบัดด้วยเครื่องมือและวิธีการที่ทันสมัย เช่น การใช้คลื่นกระแทก (shockwave) การรักษาด้วยเกล็ดเลือด (Plasma) และการใช้อัลตราซาวด์

 


วิสัยทัศน์ของเรา

เป้าหมายของเราคือการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ รวมถึงกระดูกสันหลังอย่างครอบคลุม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและด้วยความเอื้ออาทร เราส่งมอบการรักษาที่ทันสมัยแบบเฉพาะบุคคลและการผ่าตัดรักษาชั้นนำเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดี


 

พันธกิจของเรา

การส่งมอบการดูแลรักษาโรคข้อและกระดูกสันหลังที่ดีระดับโลกที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยการผสมผสานความชำนาญของแพทย์ผู้มีทักษะของเรากับเทคโนโลยีชั้นสูงและวิธีการรักษาที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

เรามุ่งมั่นในการให้การดูแลแบบเฉพาะบุคคลให้แก่ผู้ป่วยทุกราย การวินิจฉัยที่แม่นยำและทันท่วงที การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดที่ทันสมัย การฟื้นฟูร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพและการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยตลอดเส้นทางการฟื้นฟูร่างกายอย่างต่อเนื่อง

เรามุ่งที่จะให้ผู้ป่วยของเราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างคล่องแคล่วและมีความสุขกับชีวิตได้อย่างเต็มที่ โดยไม่มีโรคข้อและกระดูกสันหลังมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิต

 • แพทย์มีประสบการณ์ในการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง Endoscope มากกว่า 1,000 เคส  
 • ผลลัพธ์ในการผ่าตัดอยู่ในระดับดีและดีมากถึง 90%
 • ผู้ป่วย 95% นอน รพ.หลังผ่าตัดเพียง 1 คืน 
 • ผู้ป่วยมากกว่า 95% มีระดับความปวดสะโพกร้าวลงขาดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังผ่าตัด
 • ความปวดแผลหลังผ่าตัดน้อยมาก โดยระดับความปวดแผลในวันแรกอยู่ที่ 2 แต้มจาก 10 แต้ม  
 • อัตราการเกิดเป็นซ้ำของหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทหลังผ่าตัดอยู่ที่ 5% 
 • อัตราเกิดแผลติดเชื้ออยู่ที่ 0% 

ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้การดูแลอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับโรคต่างๆ ของกระดูกสันหลัง ทีมแพทย์เฉพาะทางของเรามีความชำนาญและประสบการณ์สูงในการวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ดีที่สุด
 

เราสามารถให้การวินิจฉัยโรคและการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังอย่างครอบคลุมดังนี้ :
 • หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน : เป็นโรคที่พบได้บ่อย เมื่อมีการกดทับเส้นประสาท จะมีอากรปวดร้าว ชา อ่ออนแรง พบบ่อยที่สุดที่กระดูกคอและกระดูกสันหลังส่วนล่าง
 • โรคกระดูกสันหลังคด : โรคที่เกิดจากการที่กระดูกสันหลังโค้งงอไปทางด้านใดด้านหนึ่ง ทำให้กระดูกสันหลังเป็นรูปตัว “S” หรือตัว “C”
 • การผ่าตัดซ่อมแซมกระดูกสันหลัง : การผ่าตัดกระดูกสันหลังเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดครั้งแรก
 • การบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง : การบาดเจ็บของกระดูกสันหลังที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือการพลัดตกหกล้ม
 • เนื้องอกกระดูกสันหลัง : เนื้องอกที่เจริญเติบโตผิดปกติบริเวณกระดูกสันหลัง
 • กระดูกสันหลังติดเชื้อ : การติดเชื้อที่เกิดขึ้นที่กระดูกสันหลังหรือบริเวณรอบๆ
 • โรคกระดูกสันหลังเสื่อม : รวมถึงความเสื่อมของหมอนรองกระดูก ความเสื่อมของข้อต่อกระดูกสันหลัง, โพรงประสาทตีบแคบ โดยเฉพาะกระดูกคอและกระดูกสันหลังช่วงเอว
 • กระดูกสันหลังผิดรูป : รวมถึงโรคกระดูกสันหลังคดในผู้ใหญ่, กระดูกสันหลังคดในเด็กและวัยรุ่น และภาวะกระดูกสันหลังค่อม
 
Spine-Orthopedic2.jpg Spine-Orthopedic1.jpg Spine-Orthopedic3.jpg
 
วิธีการรักษาของเรามีดังนี้ :
 • การลดแรงกดทับ: เพื่อลดการกดทับของเส้นประสาทหลัง
 • การเชื่อมข้อกระดูก: เพื่อให้กระดูกสันหลังมีความมั่นคงโดยใช้อุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกสันหลังให้เชื่อมประสานกัน
 • การแก้ไขภาวะผิดรูป: เพื่อแก้ไขภาวะกระดูกสันหลังผิดรูปและไม่สมดุล
 

ที่ศูนย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ โดยศูนย์ออโธปิดิกส์ เราใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้ป่วยของเราได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพดีที่สุด เรามุ่งมั่นในการใช้เครื่องมือและวิธีการรักษาที่ทันสมัยเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ความปลอดภัยของผู้ป่วยคือความสำคัญอันดับแรกของเรา เรายึดมั่นในการปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวทางในการบริบาลที่ปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผู้ป่วยของเรามีความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการรักษา ทีมงานของเราทุ่มเทเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยทุกรายแบบเฉพาะบุคคลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
 

แบบประเมินความเสี่ยงโรคปวดหลัง และปวดคอ

Orthopedic-Center_Rick-assagemant-02.png


ลูกคุณเสี่ยงขาโก่งผิดปกติหรือไม่?

Orthopedic-Center_Rick-assagemant-04.png


แบบประเมินความเสี่ยงโรคเกี่ยวกับเท้าและข้อเท้า

Orthopedic-Center_Rick-assagemant-06.png
 


แบบประเมินความเสี่ยงโรคเกี่ยวกับมือ

Orthopedic-Center_Rick-assagemant-07.png

นพ. สมโภชน์ ไพบูลย์ศิริจิต

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การบาดเจ็บ -แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การผ่าตัดกระดูกสันหลัง

ดูประวัติ

นพ. ปฤศนัย พฤฒิกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การผ่าตัดกระดูกสันหลัง

ดูประวัติ

น.ต.นพ. ปองพล เพ็ชร์คำ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การบาดเจ็บ -แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า

ดูประวัติ

นพ. ปริยุทธิ์ เจียรพัฒนาคม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก

ดูประวัติ

รศ.นพ. สิทธิพร อรพินท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การบาดเจ็บ -แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - ข้อเทียม

ดูประวัติ

นพ. สำเริง เนติ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การผ่าตัดมือ
สถาบันกระดูกสันหลัง - Spine Surgery

ดูประวัติ

นพ. สุรชัย รัตนเสรีเกียรติ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การบาดเจ็บ -แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การผ่าตัดมือ

ดูประวัติ

นพ. สุรพงษ์ อนุรักษ์เลขา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การบาดเจ็บ -แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การผ่าตัดกระดูกสันหลัง

ดูประวัติ

นพ. อำนวย จิระสิริกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก

ดูประวัติ
  Scroll for more

Contact Information

 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • ศูนย์ออร์โธปิดิกส์
  ทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.

Location

 • ศูนย์ออร์โธปิดิกส์
  อาคาร A ชั้น 20
คะแนนโหวต 9.70 of 10, จากจำนวนคนโหวต 271 คน

Related Health Blogs