bih.button.backtotop.text

กระดูกสันหลังติดเชื้อ

สาเหตุ
สาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุที่มีการกระทบกระแทกบริเวณกระดูกสันหลัง ตำแหน่งที่พบบ่อยคือ บริเวณคอ (Cervical spine) และบริเวณกระดูกอกต่อเอว (Thoracolumbar spine) 
  • อุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูง (high energy trauma) เช่น ตกจากที่สูง อุบัติเหตุรถยนต์หรือมอเตอร์ไซด์
  • อุบัติเหตุที่มีความรุนแรงน้อย (low energy trauma) มักพบในผู้สูงอายุที่มีกระดูกบาง เช่น ลื่นหกล้ม  
ผู้ป่วยจะมีอาการปวดบริเวณที่มีกระดูกหักมาก ขยับเคลื่อนตัวได้ลำบาก ถ้ามีการบาดเจ็บต่อเส้นประสาท หรือ ไขสันหลังจะทำให้มีอาการชา หรือ อ่อนแรงร่วมด้วย
  • X-ray ในตำแหน่งที่ปวด
  • CT scan เพื่อดูลักษณะกระดูกที่หักยุบ โดยละเอียด
  • MRI เมื่อผู้ป่วยมีอาการของการกดทับเส้นประสาทหรือไขสันหลัง
การรักษาขึ้นอยู่กับ ความรุนแรงของกระดูกสันหลังที่หักยุบ 
  • ในกรณีที่มีความรุนแรงน้อยอาจรักษาโดยการไม่ผ่าตัด โดยการใส่ปลอกคอ (cervical collar) หรือ การใส่เสื้อเกราะที่บริเวณหลัง (brace) 
  • ในกรณีที่กระดูกสังหักยุบมีความรุนแรง หรือ มีความไม่มั่นคงของข้อ หรือ มีการกดทับเส้นประสาทหรือไขสันหลัง จำเป็นต้องรักษาโดยการผ่าตัด

Related Treatments

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์ออร์โธปิดิกส์

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs