bih.button.backtotop.text

ปวดหลังเฉียบพลัน หรือปวดหลังเรื้อรัง

สาเหตุ
อาการปวดหลัง เกิดได้จากหลายสาเหตุ ส่วนใหญ่เกิดจาก กล้ามเนื้ออักเสบ(muscle strain)  หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (degenerative disc)  กระดูกสันหลังเสื่อม (lumbar spondylosis) กระดูกสันหลังเคลื่อน (spondylolisthesis) ส่วนน้อยพบได้จาก กระดูกสันหลังหักยุบจากอุบัติเหตุ (spinal fracture)  กระดูกสันหลังติดเชื้อ (spinal infection) หรือ เนื้องอกกระดูกสันหลัง(spinal tumor)
อาการปวดมีตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรง สิ่งสำคัญที่ต้องสังเกตร่วมด้วยคือ มีอาการของการกดทับเส้นประสาท เช่น อาการปวดสะโพก ร้าว ลงขา ชา หรือ อ่อนแรง ร่วมด้วยหรือไม่  หรืออาการอื่นที่เป็นสัญญาณอันตราย เช่น มีไข้ร่วมด้วยหรือไม่  มีเบื่ออาหารน้ำหนักลดหรือไม่ มีอาการปวดมากจนต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะปวดหรือไม่
การส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุ อาการปวดหลัง มักเป็นการตรวจ x-ray ในตำแหน่งหลังที่ปวด และการส่งตรวจภาพทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI)
แนวทางการรักษาขึ้นอยู่กับ สาเหตุของการปวดหลัง โดยทั่วไปประกอบด้วย
  • การปรับพฤติกรรม (lifestyle modification)
  • การรักษาด้วยยา (medication)
  • การทำกายภาพ (physical therapy)
  • การรักษาโดยการผ่าตัด (surgery)

Related Treatments

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์ออร์โธปิดิกส์

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs