bih.button.backtotop.text

การผ่าตัดเพื่อคลายการยึดของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหรือพังผืด

การผ่าตัดเพื่อคลายการยึดของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหรือพังผืด เป็นการรักษาโรค เช่น โรคดูปีทรอง (Dupuytren) หรือ Morbus Dupuytren หรือโรคไวกิ้ง (Vikings disease) ที่มือจะงอไปทางฝ่ามือและยืดเหยียดไม่เต็มที่ มักพบการยึดตรงนิ้วก้อยและนิ้วนางมากที่สุด นิ้วกลางอาจได้รับผลกระทบในกรณีที่เป็นมากๆ แต่นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือมักไม่เป็นปัญหา โรคนี้มักเป็นอย่างช้าๆ หลายปี และมักจะตามมาด้วยอาการปวดเป็นครั้งคราว พบในกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไปและพบบ่อยในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง

อาการ
 1. เนื้อเยื่อบริเวณมือจะมีการหนาตัวผิดปกติ ทำให้เกิดการหดงอของนิ้วจนทำให้ไม่สามารถเหยียดมือได้อย่างปกติ
 2. มีการปวด โดยเริ่มแรกจะมีก้อนไตๆ ขึ้นที่ฝ่ามือเนื่องจากมีการแข็งและหนาตัวมากของพังผืดใต้ผิวหนัง
ยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่แน่ชัดนัก แต่คาดว่าอาจมีปัจจัยเสี่ยงดังนี้
 1. พบในกลุ่มโรคเบาหวาน โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคลมชัก การรักษาด้วยยา phenytoin และโรคตับ
 2. ผู้ที่บาดเจ็บที่มือหรือบางอาชีพจะมีความเสี่ยงสูงของการพัฒนาของ Dupuytren อาจเกิดจากการใช้กำลังมือที่มาก แต่ไม่ได้สัมพันธ์กับมือข้างที่ถนัด
 3. พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง เป็นมากในคนอายุ 40 ปีหรือมากกว่า หรือที่มีประวัติเป็นในครอบครัว (60%) ผู้เป็นโรคตับแข็ง (70%)
 1. จากการซักประวัติและมีอาการดังกล่าว
 2. การทดสอบที่เรียกว่าการทดสอบวางมือบนโต๊ะ เพื่อดูว่าฝ่ามือวางได้แนบหรือไม่ (table top test) หากเป็นบวกคือวางไม่แนบ ซึ่งแพทย์จะให้เกรดเป็นระดับน้อย ปานกลาง และรุนแรง ตามการงอของฝ่ามือ
 1. การบาดเจ็บเส้นประสาทดิจิตอล (3.4%)
 2. การบาดเจ็บหลอดเลือดเล็กๆ (2%)
 3. แผลติดเชื้อ (2.4%)
 4. มีเลือดคั่ง (2.1%)
 5. อาการเจ็บปวด (5.5%)
ความสำเร็จของการรักษาขึ้นกับปัจจัยหลายประการ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์
 
ถ้าไม่ทำการรักษาจะเกิดอะไรขึ้น
ควรปรึกษาแพทย์ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและทางเลือกอื่นในการรักษา
 
ขึ้นอยู่กับระดับของปัญหา บางรายอาจจำเป็นต้องใช้การรักษาหลายวิธีหรือต้องมีการรักษาซ้ำมากกว่า 1 ครั้ง อาจใช้การรักษาโดยกายภาพบำบัดก่อนเริ่มมีการยึดมาก

Related conditions

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์ออร์โธปิดิกส์

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs