bih.button.backtotop.text

โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ (Spinal stenosis)

อาการแสดงออกได้ทั้งบริเวณหลังและขาเช่นเดียวกับโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อน แต่อาการมักเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปอาจเป็นเดือนหรือปี

อาการของโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ
อาการที่หลัง: ปวดหลังเรื้อรัง อาการปวดมักอยู่ที่ส่วนกลางของเอวและมักเป็นมากขึ้นในท่ายืน เดิน หรือเมื่อมีการแอ่นหลังไปด้านหลังมากๆ
 
อาการที่ขา: อาการแสดงที่ขามีได้ 3 แบบ คือ อาการปวด ชา หรือการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยมักอธิบายอาการปวดว่ามีอาการปวดหน่วง ขาหนัก ชาขา หรือรู้สึกเหมือนมีมดไต่ไปตามขา โดยเฉพาะเมื่อมีการเดินหรือยืนนานๆ และอาการมักบรรเทาได้ด้วยการก้มโค้งหลังหรือมีการนั่งพัก เนื่องจากในท่ายืนและท่าเดินนั้นโพรงประสาทจะแคบกว่าในท่าก้มโค้งหลัง ผู้ป่วยบางรายให้ประวัติว่าไม่สามารถเดินซื้อของนานๆ ได้ต้องมีการนั่งพักเป็นระยะๆ บางรายมีอาการมาก เพียงยืนอาบน้ำหรือแปรงฟันก็ทำให้เกิดอาการได้
เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะในกระดูกสันหลัง ทั้งหมอนรองกระดูก เส้นเอ็น และข้อต่อ เมื่ออวัยวะเหล่านี้เกิดความเสื่อมขึ้น ขนาดจะใหญ่ขึ้นเนื่องจากร่างกายพยายามรักษาตัวเองโดยธรรมชาติเพื่อเพิ่มความแข็งแรง อวัยวะเหล่านี้ขยายขนาดขึ้นก็จะทำให้โพรงประสาทที่มีเส้นประสาทอยู่ด้านในถูกเบียดหรือกดทับได้ ทำให้การปวดขึ้นตามเส้นทางที่เส้นประสาทนั้นวิ่งไป เมื่อมีการกดทับรุนแรงเข้าก็ทำให้การสั่งงานไปที่กล้ามเนื้อเสียไป ทำให้เกิดการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อได้

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์รักษาที่เกี่ยวข้อง

สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์ออร์โธปิดิกส์

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 9.45 of 10, จากจำนวนคนโหวต 69 คน

Related Health Blogs