bih.button.backtotop.text

การผ่าตัดโรคกระดูกสันหลังคด โดยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดและเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ "โอ-อาร์ม เนวิเกชั่น"

 

โรคกระดูกสันหลังคดคืออะไร
โรคกระดูกสันหลังคดเป็นความผิดปกติของกระดูกสันหลังที่พบได้บ่อย ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับเด็กหรือวัยรุ่น โดยปกติกระดูกสันหลังจะเป็นแนวเส้นตรง แต่หากกระดูกสันหลังคด แนวกระดูกจะโค้งเป็นรูปตัว “C” หรือตัว “S” โรคกระดูกสันหลังคดมักเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน เป้าหมายของการรักษาคือการป้องกันไม่ให้กระดูกสันหลังคดอย่างรุนแรงและแก้ไขความผิดปกติของหลัง ลำตัวและเอว
ในการผ่าตัดรักษาโรคกระดูกสันหลังคด แพทย์จะใช้วิธีการผ่าตัดโดยใช้สกรูและแท่งโลหะเชื่อมข้อกระดูกสันหลังเข้าด้วยกัน เพื่อแก้ไขให้แนวกระดูกสันหลังเป็นเส้นตรง ดังนั้นความแม่นยำในการวางตำแหน่งสกรูจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยแต่ละคนที่มีรูปร่างและขนาดของกระดูกสันหลังแตกต่างกัน

การนำหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังและการใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ “โอ-อาร์ม เนวิเกชั่น” เป็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผ่าตัดโรคกระดูกสันหลังคด ตั้งแต่การวางแผนเพื่อวางตำแหน่งสกรู ความแม่นยำในการผ่าตัดและการมองเห็นโครงสร้างของร่างกายได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ช่วยให้การผ่าตัดมีความปลอดภัยและได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม
 
ก่อนการผ่าตัดผู้ป่วยจะได้รับการระงับความรู้สึกโดยวิธีดมยาสลบระหว่างอยู่ในท่านอนคว่ำ ตลอดระยะเวลาการผ่าตัด ศัลยแพทย์จะติดตามการทำงานของระบบประสาทด้วยเครื่องมือติดตามการทำงานของระบบประสาท ศัลยแพทย์เริ่มทำการผ่าตัดโดยเจาะรูด้านหลังของผู้ป่วยเพื่อให้เห็นกระดูกสันหลัง เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ “โอ-อาร์ม เนวิเกชั่น” จะส่งภาพกระดูกสันหลังของผู้ป่วยไปยังซอพแวร์คอมพิวเตอร์ของหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเพื่อคำนวณหาตำแหน่งวางสกรูอย่างแม่นยำที่สุด หลังจากนั้นศัลยแพทย์ทำการผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยกำหนดพิกัดร่วมกับการใช้แผนการผ่าตัดและภาพการทำงานของระบบประสาทและไขสันหลังจากเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ “โอ-อาร์ม เนวิเกชั่น” เมื่อศัลยแพทย์วางสกรูเรียบร้อยแล้ว กระดูกสันหลังของผู้ป่วยจะได้รับการจัดเรียงใหม่ให้อยู่ในแนวปกติ ต่อจากนั้นศัลยแพทย์จะทำการเชื่อมข้อกระดูกสันหลังเข้าด้วยกันโดยใช้วิธีการปลูกถ่ายกระดูก การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 4 ถึง  6 ชั่วโมง
 
ศัลยแพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังคดผ่าตัดเมื่อ
 • มีอาการกระดูกสันหลังคดมากขึ้นและกระดูกสันหลังยังเจริญเติบโตได้อีกมาก
 • รักษาด้วยการใส่เสื้อเกราะแล้วไม่ได้ผล
 • กระดูกสันหลังส่วนอกมีความโค้งมากกว่า 45-50 องศา
 • กระดูกสันหลังเอวมีความโค้งมากกว่า 40-45 องศา
เช่นเดียวกับการผ่าตัดกระดูกสันหลังประเภทอื่นๆ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมีได้ดังต่อไปนี้
 • มีอาการเลือดออกหลังจากการผ่าตัด
 • มีการติดเชื้อหลังการผ่าตัด แต่โดยทั่วไปแล้วสามารถควบคุมและรักษาได้
 • เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการวางตำแหน่งอุปกรณ์ เช่น วางผิดตำแหน่ง, ผิดขนาด ซึ่งเกิดได้น้อยมาก หากใช้เครื่องมือนำวิถีช่วยผ่าตัด
 • เกิดลิ่มเลือดอุดตันบริเวณหลอดเลือดขาและหลุดไปอุดกั้นหลอดเลือดปอดได้
 • มีการเสียหายของรากประสาท
 • เป็นอัมพาต ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากเมื่อใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ และ Intra-operative neuromonitoring (เครื่องติดตามการทำงานของระบบประสาทระหว่างการผ่าตัด)
 • มีอาการตาบอดซึ่งเกิดขึ้นได้น้อยมากเช่นกัน
 • เกิดภาวะแทรกซ้อนจากยาระงับความรู้สึก
 
 

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังคด
ด้วยหุ่นยนต์นำวิถี

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 7.33 of 10, จากจำนวนคนโหวต 6 คน

Related Health Blogs