bih.button.backtotop.text

ภูมิแพ้ในเด็ก รักษาเร็ว เอาชนะได้

ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปมาก มลพิษทางอากาศเพิ่มมากขึ้น ทั้งหมอกควัน ฝุ่นขนาดเล็ก รวมถึงมลพิษบนท้องถนนในเมือง ด้วยเหตุนี้ ทำให้การเกิดโรคภูมิแพ้เพิ่มขึ้นจากในอดีต และกลายเป็นโรคหนึ่งที่พบมากในเด็ก... แล้วเราจะเตรียมรับมือได้อย่างไรบ้าง มาฟังคำแนะนำกันได้ที่นี่เลยค่ะ


ในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปมาก มลพิษทางอากาศเพิ่มมากขึ้น ทั้งหมอกควัน ฝุ่นขนาดเล็ก รวมถึงมลพิษบนท้องถนนในเมือง ด้วยเหตุนี้อุบัติการณ์การเกิดโรคภูมิแพ้จึงเพิ่มมากขึ้นจากในอดีต และกลายเป็นโรคหนึ่งที่พบมากขึ้นในเด็ก
 
โรคภูมิแพ้สามารถเป็นได้หลายระบบ เช่น ภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง หรือ แม้กระทั่งระบบทางเดินอาหาร โรคภูมิแพ้กลุ่มใหญ่ที่พบมาก คือ โรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจ โรคไซนัสอักเสบ ลงไปลึกก็เป็น โรคหอบหืด
 
สาเหตุของโรคภูมิแพ้
  1. พันธุกรรม
  2. สิ่งแวดล้อม
 
การวินิจฉัย
  • การซักประวัติ มีอาการอย่างไร มีอะไรเป็นตัวกระตุ้น
  • ตรวจร่างกาย เช่น ตวรจว่ามีเสียงหายใจเป็นอย่างไร หู คอ จมูก ตา เป็นอย่างไร
 
การรักษา
  1. ลดการสัมผัสสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดอาการแพ้ขึ้นมา
  2. การรักษาด้วยยา คือ การให้ยาระยะยาวทุกวัน เป็นหลักในการรักษาภูมิแพ้ และยาที่ใช้เฉพาะอาการ เช่น ใช้เมื่อมีอาการ ไอ หรือ หอบ เมื่อหายแล้วก็หยุดยา
  3. การออกกำลังกาย
 
สิ่งที่สำคัญที่สุดของโรคภูมิแพ้ในเด็กก็คือ ถ้ารู้เร็ว วินิจฉัยได้เร็ว มารักษาได้เร็ว โอกาสหายเป็นไปได้สูง
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:


แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs