โรคอ้วน ตัวร้ายทำลายสุขภาพ

05 มิถุนายน 2557
คนอ้วนกับโรคอ้วนเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ หาคำตอบได้จาก พญ.นพวรรณ กิติวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบต่อมไร้ท่อ ซึ่งจะอธิบายถึงความหมายของคำว่าอ้วนและวิธีการคำนวณหาดัชนีมวลกาย (BMI) ร่วมกับการแนะนำวิธีการลดความอ้วน เพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ที่อาจตามมาจากโรคอ้วนและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

Related Health Blogs