bih.button.backtotop.text

ศูนย์ต่อมไร้ท่อ เบาหวานและโภชนบำบัด

ศูนย์ต่อมไร้ท่อ เบาหวานและโภชนบำบัด
ศูนย์ต่อมไร้ท่อ เบาหวานและโภชนบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เสนอบริการอย่างครบวงจร สำหรับการวินิจฉัยและการรักษาโรคเบาหวานโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวาน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอ้วน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบต่อมไร้ท่อ วิทยากรเบาหวาน นักโภชนาการ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ได้รับการฝึกอบรมจาก ต่างประเทศ ศูนย์เบาหวานให้บริการดูแล ประเมินผล รักษา และติดตามผลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจรเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาว
 
เบาหวาน2016.jpg
 • ประเมินภาวะเสี่ยงก่อนการเป็นเบาหวาน รวมทั้งวิธีป้องกันโรคเบาหวาน
 • การควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงกับคนปกติเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน
 • ให้บริการหญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์คลอดทารกอย่างปลอดภัยและ
  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 • การรักษาด้วยเลเซอร์สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นตาเพื่อป้องกันตาบอด
 • ให้บริการโปรแกรมลดน้ำหนักเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือด และโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ให้บริการรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน เช่น โรคทางระบบหลอดเลือด การรักษาแผลที่หายยาก การรักษาโรคแทรกซ้อนทางระบบประสาท การผ่าตัดเส้นเลือดเพื่อรักษาเท้า
 • ให้บริการความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
 • ให้การวินิจฉัยและรักษาโรคทางระบบต่อมไร้ท่อ (ฮอร์โมน)
 • ให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวานประจำปี
managing-diabetes_1200X800.jpg
 • ห้องตรวจที่เป็นส่วนตัวสำหรับแพทย์ในการตรวจร่างกาย
 • ห้องเจาะเลือดและห้องวัดความดันโลหิต
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสีวิทยา
 • ห้องแนะนำให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน การเข้ากลุ่มอบรมเกี่ยวกับเบาหวาน
 • การวิจัยเกี่ยวกับเบาหวาน

รศ.นพ. สารัช สุนทรโยธิน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ดูประวัติ

ผศ.นพ. วราภณ วงศ์ถาวราวัฒน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ดูประวัติ

รศ.พญ. สมลักษณ์ จึงสมาน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ดูประวัติ

พญ. ช่อทิพย์ พัฒนะศรี

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ดูประวัติ

พญ. ยุน ศรีมนูญธิผล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ดูประวัติ

นพ. นที มั่นสกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ดูประวัติ

พญ. นพวรรณ กิติวัฒน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ดูประวัติ

พญ. ณัฏฐา อึ้งนภาธานินทร์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ดูประวัติ

พญ. ปฐมา จรรย์แสง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ดูประวัติ

Related Package

  Scroll for more

Contact Information

 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • ศูนย์ต่อมไร้ท่อ เบาหวานและโภชนบำบัด
  วันจันทร์-วันเสาร์
  09.00-20.00 น.
  วันอาทิตย์
  08.00-15.00 น.
 • เนื่องจากสถานการณ์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางโรงพยาบาลฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการของแต่ละคลินิกตามความเหมาะสมของสถานการณ์ จึงขอความกรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า หรือสอบถามเวลาการให้บริการได้ที่ 1378

Location

 • ศูนย์ต่อมไร้ท่อ เบาหวานและโภชนบำบัด
  อาคาร A ชั้น 19
คะแนนโหวต 9.81 of 10, จากจำนวนคนโหวต 154 คน

Related Health Blogs