bih.button.backtotop.text

จริงมั้ย เด็กอ้วนเสี่ยงเป็นไขมันเกาะตับเด็กกลุ่มเสี่ยงเป็นไขมันเกาะตับ คือ กลุ่มเด็กที่อ้วนหรือมีน้ำหนักเกินค่ามาตรฐาน โดยภาวะดื้อต่ออินซูลินหรือภาวะก่อนเบาหวาน รวมถึงปัจจัยด้านพันธุกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงได้

มาร่วมหาคำตอบ กับ พญ. ฐณิตา ธรรมรักษ์เจริญ กุมารแพทย์ผู้ชำนาญการด้านทางเดินอาหาร และตับได้ทางวีดีโอนี้ค่ะ 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs