bih.button.backtotop.text

จริงมั้ย เด็กอ้วนเสี่ยงเป็นไขมันเกาะตับเด็กกลุ่มเสี่ยงเป็นไขมันเกาะตับ คือ กลุ่มเด็กที่อ้วนหรือมีน้ำหนักเกินค่ามาตรฐาน โดยภาวะดื้อต่ออินซูลินหรือภาวะก่อนเบาหวาน รวมถึงปัจจัยด้านพันธุกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงได้

มาร่วมหาคำตอบ กับ พญ. ฐณิตา ธรรมรักษ์เจริญ กุมารแพทย์ผู้ชำนาญการด้านทางเดินอาหาร และตับได้ทางวีดีโอนี้ค่ะ 

ศูนย์กุมารเวช ​
8.00-20.00  (BKK Time)
Hot line tel. +66 61 409 1613

20.00-8.00 (BKK Time)
เบอร์ Contact center +662 066 8888 และ 1378
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Related Health Blogs