bih.button.backtotop.text

มะเร็งปอด ตรวจคัดกรองได้ก่อนสายเกินไป


“มะเร็ง” โรคที่ใครๆ ก็กลัวและไม่อยากเป็น เพราะได้ยินได้ฟังมาว่าเป็นแล้วจะเสียชีวิตทุกราย แต่แท้จริงแล้วหากตรวจพบเจอมะเร็งตั้งแต่เนิ่นๆ ก็อาจรักษาให้หายได้
 
“มะเร็งปอด” ก็เช่นกัน แม้จะมีข้อมูลว่าผู้ป่วยมะเร็งปอด 90% มักเสียชีวิตภายในเวลา 1-2 ปี แต่นั่นเป็นเพราะผู้ป่วยเหล่านี้ตรวจพบโรคเมื่อเลยระยะแรกไปแล้ว ทั้งนี้หากตรวจพบมะเร็งปอดตั้งแต่ระยะแรก ก็จะมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้สูงถึง 90%
 
เนื่องจากมะเร็งปอดมักไม่มีอาการเตือนในระยะแรก กว่าผู้ป่วยจะไปโรงพยาบาลก็เมื่อมีอาการแสดงบางอย่าง เช่น ไอมีเสมหะ ไอมีเลือดปน หายใจสั้นและเร็ว เจ็บบริเวณหน้าอก เบื่ออาหาร น้ำหนักลด เพลียและเหนื่อยง่าย ซึ่งบางครั้งอาจเป็นสัญญาณที่แสดงว่ามะเร็งได้แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายแล้ว
 
ด้วยเหตุนี้ การตรวจหามะเร็งปอดตั้งแต่แรกจะช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตจากมะเร็งปอด และลดความทรมานที่อาจเกิดจากโรคหรือการรักษาได้ การค้นหามะเร็งปอดไม่สามารถตรวจด้วยตนเองได้เหมือนมะเร็งเต้านม แต่ในปัจจุบันก็มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่นำมาใช้ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปอด คือ การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือที่เรียกกันว่า ซีทีสแกน (CT – computed tomography)
 
ซีทีสแกนเป็นการถ่ายภาพแบบสามมิติ โดยนำภาพที่ถ่ายด้วยรังสีเอกซ์หลายๆ ภาพมาประกอบกัน และสร้างเป็นภาพสามมิติของร่างกาย ทำให้มองเห็นโครงสร้างภายในปอดได้ละเอียด จึงช่วยให้ตรวจหาก้อนมะเร็งได้ถูกต้องชัดเจนแม้ก้อนมะเร็งจะมีขนาดเล็ก ซึ่งแตกต่างจากวิธีการเอกซเรย์ปอดธรรมดาที่มีความไวและความละเอียดน้อยกว่า บางครั้งจุดเล็กๆ ในปอดอาจถูกมองข้ามไปเพราะถูกบังโดยอวัยวะอื่น กว่าจะมองเห็นได้ชัดเจน มะเร็งก็โตเกินระยะแรกไปแล้ว
 
การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดจะทำในคนที่มีความเสี่ยงสูง คือ ผู้ที่สูบบุหรี่หรือมีประวัติสูบบุหรี่ที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป แต่เนื่องจากในปัจจุบันพบผู้ป่วยมะเร็งจำนวนหนึ่งที่เป็นสตรีที่ไม่สูบบุหรี่และไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่น การตรวจคัดกรองแต่เฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้นอาจทำให้ไม่ได้ตรวจและไม่พบผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะเริ่มต้นในกลุ่มนี้ ดังนั้นผู้ที่มีความเสี่ยงน้อย เช่น ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่หรืออยู่ใกล้ชิดกับคนสูบบุหรี่ ผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องรับมลภาวะและสารพิษต่างๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยเฉพาะสารจำพวกใยหิน (Asbestos) ก๊าซกัมมันตรังสี (Radon) หรือควันพิษจากรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม ก็ควรปรึกษาแพทย์เพื่อเข้ารับคำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองเช่นเดียวกัน
 
ทั้งนี้ การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดควรตรวจเป็นประจำทุกปีเมื่ออายุ 50 ปีขึ้นไป ถ้าตรวจไม่พบในปีแรกอาจตรวจพบในปีต่อไปในขณะที่มะเร็งยังเล็กอยู่ ซึ่งยังอยู่ในระยะเริ่มต้น สามารถที่จะรักษาให้หายได้
 
เพราะฉะนั้น การตรวจพบมะเร็งปอดตั้งแต่เริ่มแรกจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะรักษาได้ และผู้ป่วยก็จะหายขาดจากโรค
 
 
เรียบเรียงจาก บทความสัมภาษณ์ ศ.นพ.ยงยุทธ์ พลอยส่องแสง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านปอด ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs