การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติบริเวณใบหน้าและคอ

19 กันยายน 2559
การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของใบหน้าและคอ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยให้กลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติ

Related Health Blogs