bih.button.backtotop.text

ห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ

พญ. ลิลลี่ ชัยสมพงษ์ – แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความสำคัญในการดูแลผู้สูงวัย โดยโรงพยาบาลมุ่งหวังที่จะให้บริการแบบองค์รวม นับตั้งแต่การดูแลสุขภาพทั่วไปและการดูแลเชิงป้องกัน และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพที่มีผลกระทบต่อผู้สูงวัย

คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุนิวไลฟ์ New Life – The Healthy Aging Clinic โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

พญ. ลิลลี่ ชัยสมพงษ์ – แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความสำคัญในการดูแลผู้สูงวัย โดยโรงพยาบาลมุ่งหวังที่จะให้บริการแบบองค์รวม นับตั้งแต่การดูแลสุขภาพทั่วไปและการดูแลเชิงป้องกัน และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพที่มีผลกระทบต่อผู้สูงวัย เช่น การกลั้นการขับถ่ายไม่ได้ หรือปัญหาด้านการเคลื่อนไหวและความจำ ผู้สูงวัยจะได้รับการดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งนำทีมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ร่วมด้วยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เภสัชกร นักโภชนาการ และนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จะทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าปัญหาด้านสุขภาพที่ซับซ้อนจะได้รับการจัดการด้วยการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด

กลุ่มอาการที่เป็นปัญหาเฉพาะหรือพบบ่อยในผู้สูงวัย ปัญหาเหล่านี้ที่มักจะเกิดขึ้นมาจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการชราภาพของร่างกาย ผลข้างเคียงจากยาต่างๆ รวมไปถึงอันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาและหลากหลายโรคที่มารุมเร้า ส่งผลต่อสุขภาพและการดูแลตนเองที่ถดถอยลง ดังนั้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอวัยจึงสำคัญ ลักษณะที่เข้าข่ายต้องรับการดูแลเป็นพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เช่น

• เจ็บป่วยด้วยหลายโรค
• ไม่แน่ใจหรือตรวจไม่พบว่าเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
• การใช้ยาร่วมกันหลายชนิด และเจ็บป่วยในกลุ่มโรคเฉพาะในผู้สูงอายุ

คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุนิวไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 15 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs