โรคหัวใจในผู้สูงอายุ

วัยสูงอายุเป็นวัยที่เสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ มากกว่าในวัยหนุ่มสาว โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับหัวใจ ดังนั้นการเริ่มใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพที่ดีตั้งแต่ต้น จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหรือปัญหาทางสุขภาพต่าง ๆ ที่มักเกิดขึ้นเมื่อย่างเข้าสู่วัยสูงอายุได้

Related Health Blogs