bih.button.backtotop.text

Bumrungrad Podcast Spine EP. 6.2 ชาแขนขา สัญญาณร้ายกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท

อาการชาแขนลามไปถึงมือ หรือ ชาขาลามลงไปถึงเท้า เป็นสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังพยายามบอกว่า อาจมีความเสี่ยงกับโรคกระดูกสันหลังโพรงตีบแคบ EP นี้ มารับฟังกันต่อถึงวิธีการรับมือ ตลอดจนวิธีการรักษานะคะ

อาการชาแขนลามไปถึงมือ หรือ ชาขาลามลงไปถึงเท้า เป็นสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังพยายามบอกว่า อาจมีความเสี่ยงกับโรคกระดูกสันหลังโพรงตีบแคบ EP นี้ มารับฟังกันต่อถึงวิธีการรับมือ ตลอดจนวิธีการรักษานะคะ

 
 
Layout-BI-Podcast-Badge_Spotify-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_YouTube-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_Apple-Podcasts-360x118.png

Layout-BI-Podcast-Badge_Google-Podcasts-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_Anchor-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_Blockdit-360x118.png


 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs