bih.button.backtotop.text

การฝากไข่เมื่อไหร่ที่จำเป็น

สำหรับการวางแผนจะมีลูกในอนาคต แต่ปัจจุบันยังไม่แต่งงาน หรือยังไม่พร้อมตั้งครรภ์ตอนนี้ บำรุงราษฎร์เพิ่มทางเลือกในการรับฝากไข่ เพื่อเก็บรักษาเซลล์ไข่เอาไว้ ในอุณหภูมิที่ต่ำเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการตั้งครรภ์ในอนาคต


จำนวนและคุณภาพของไข่จะลดลงเรื่อยๆ ตามอายุที่มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีอายุมากกว่า 35 ปี ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยาก เพิ่มภาวะแท้งบุตร และเสี่ยงต่อภาวะเด็กมีโครโมโซมผิดปกติ ดังนั้นการแช่แข็งเซลล์ไข่เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับผู้หญิงที่ยังไม่พร้อมตั้งครรภ์ ผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดรังไข่หรือต้องได้รับยาเคมีบำบัด การฉายแสง ทำได้โดยการแช่แข็งเซลล์ไข่ในอุณหภูมิที่เย็นจัดโดยใช้เทคโนโลยีแช่แข็งแบบผลึกแก้ว (Vitrification method) ที่ใช้สารรักษาความเย็นเข้ามาแทนน้ำในเซลล์ ทำให้ลดอุณหภูมิของเซลล์ไข่ได้รวดเร็วจนไม่เกิดผลึกน้ำแข็งขึ้นภายในเซลล์ ไข่ที่ผ่านกระบวนการแช่แข็งจะมีอัตราการรอดชีวิตสูงถึง 80-90 เปอร์เซ็นต์ 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs