bih.button.backtotop.text

สบายสไตล์มยุรา ตอน 49 : ปัญหาในการทรงตัวและหกล้มในผู้สูงอายุ

วัยที่มากขึ้นก็มันจจะเกิดปัญาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาในการทรงตัว หรือหกล้ม ซึ่งญาติควรจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสังเกตุอาการเบื้องต้นเพื่อมาพบแพทย์ค่ะ
 
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  ชั้น 20C ตึก BI Clinic โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
8.00-20.00  (BKK Time)
Hot line tel. +662 011 3093

Related Health Blogs