bih.button.backtotop.text

สบายสไตล์มยุรา ตอน 49 : ปัญหาในการทรงตัวและหกล้มในผู้สูงอายุ

วัยที่มากขึ้นก็มันจจะเกิดปัญาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาในการทรงตัว หรือหกล้ม ซึ่งญาติควรจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสังเกตุอาการเบื้องต้นเพื่อมาพบแพทย์ค่ะ


ภาวะโคลงเคลง เสียการทรงตัว เป็นภาวะที่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกตัวลอย โคลงเคลง ทรงตัวไม่ได้หรือเวียนศีรษะ/เวียนศีรษะหมุน หากกำลังยืนอยู่กับที่ นั่งหรือนอน อาจรู้สึกว่าตัวลอย หัวหมุน หากกำลังเดินอยู่อาจรู้สึกว่าตัวโคลงเคลง เซไปข้างใดข้างหนึ่งเหมือนกำลังจะหกล้มหรือหกล้ม 

 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:


แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs