bih.button.backtotop.text

หากคุณกำลังเดินอยู่ แล้วรู้สึกเดินเซเหมือนกำลังหกล้ม อาจเสี่ยงภาวะเสียการทรงตัว

หากคุณกำลังเดินอยู่ แล้วรู้สึกเดินเซเหมือนกำลังหกล้ม อาจเสี่ยงภาวะเสียการทรงตัว


New-Vertigo_1040x2080.jpg
 

ภาวะโคลงเคลง เสียการทรงตัว เป็นภาวะที่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกตัวลอย โคลงเคลง ทรงตัวไม่ได้หรือเวียนศีรษะ/เวียนศีรษะหมุน หากกำลังยืนอยู่กับที่ นั่งหรือนอน อาจรู้สึกว่าตัวลอย หัวหมุน หากกำลังเดินอยู่อาจรู้สึกว่าตัวโคลงเคลง เซไปข้างใดข้างหนึ่งเหมือนกำลังจะหกล้มหรือหกล้ม  

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:


แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs