bih.button.backtotop.text

ศูนย์การได้ยินและการทรงตัว

การบริการ
ศูนย์การได้ยินและการทรงตัว โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาและฟื้นฟูความผิดปกติตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก จึงพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการผิดปกติและโรคที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินและการทรงตัว ตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ ตลอดจนการฟื้นฟูเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยแพทย์ผู้ชำนาญการและบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย
 
 
 

การตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยิน การทรงตัว และอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน อาทิ


การตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยินในทารกและเด็กเล็ก

เช่น สูญเสียการได้ยินแต่กำเนิด การได้ยินผิดปกติ เป็นต้น  
 

การทดสอบสมดุลการทรงตัวโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

 • การตรวจการทำงานของอวัยวะการทรงตัวในหูชั้นในและก้านสมอง (videoelectronystagmography: VNG)
 • การตรวจแรงดันของน้ำในหูชั้นใน (electrocochleography: ECOG)
 • การตรวจการทรงตัวของร่างกาย (posturography)


การทดสอบการได้ยินโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

 • การทดสอบการได้ยินแบบมาตรฐาน
  • การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (audiometry)
  • การตรวจแรงดันและการทำงานของหูชั้นกลาง (tympanometry)
 • การทดสอบการได้ยินโดยใช้เครื่องมือพิเศษ
  • การตรวจการทำงานของประสาทหูหรือประสาทการได้ยินระดับก้านสมอง (auditory brain stem response: ABR)
  • การตรวจการทำงานของเซลล์ขนในหูชั้นใน (otoacoustic emission: OAE)
  • การตรวจระดับการได้ยินจากการตอบสนองทางสรีรวิทยาไฟฟ้า ณ ความถี่ต่างๆ (auditory steady state response: ASSR)
 

การฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน

ในผู้ป่วยที่มีปัญหาการได้ยินที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ หรือยังมีความบกพร่องของการได้ยินอยู่ ต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน ซึ่งต้องอาศัยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์พิเศษต่างๆ อาทิ เครื่องช่วยฟัง (hearing aids) ประสาทหูเทียม เป็นต้น

เนื่องจากความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยินและการทรงตัวอาจเกิดจากสาเหตุที่หลากหลายแตกต่างกัน แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด
 

ความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยิน

 • การใช้ยา
 • การผ่าตัดเยื่อแก้วหู (tympanoplasty, explore middle ear, stapes surgery)
 • การฉีดยาเข้าไปในหูชั้นในผ่านเยื่อแก้วหู (transtympanic injection)
 • การใช้เครื่องช่วยฟัง
 • การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม
 

ความผิดปกติเกี่ยวกับอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนและการทรงตัว

 • การทำกายภาพบำบัดในการรักษาอาการเวียนศีรษะที่เกิดจากหินปูนในหูชั้นในเคลื่อน (benign paroxysmal positional vertigo: BPPV) ซึ่งมีรูปแบบในการรักษาที่หลากหลาย ทั้งนี้แพทย์จะพิจารณาวิธีการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย เช่น
  • Epley maneuver
  • Semont maneuver
  • Lampert maneuver
  • Barbeque maneuver
 • การฝึกระบบประสาทการทรงตัว
  • โดยการใช้เครื่อง posturography
  • โดยการฝึกท่าบริหารระบบทรงตัว (vestibular balance exercise)
Posturography.JPG

 • การฉีดยาเข้าไปในหูชั้นในผ่านเยื่อแก้วหู (transtympanic procedure)

เครื่อง posturography นอกจากจะใช้ในการตรวจวิเคราะห์การทำงานของระบบประสาทการทรงตัวและวินิจฉัยโรคของระบบการทรงตัวได้อย่างละเอียดแล้ว ยังสามารถใช้ฟื้นฟูระบบการทรงตัวให้กับผู้ที่มีปัญหาการทรงตัวได้อีกด้วย โดยเครื่อง posturography จะใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการตั้งโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับภาวะความผิดปกติของผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมด้านการฟื้นฟูระบบประสาทการทรงตัวโดยการใช้เครื่อง posturography จะให้การดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

ศูนย์การได้ยินและการทรงตัว โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประกอบด้วยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะทำงานประสานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตประสาท
 • นักตรวจการได้ยิน
 • นักอรรถบำบัด
 • พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านการได้ยินและการทรงตัวโดยเฉพาะ
 
1.jpg

ศ.พญ. เสาวรส ภทรภักดิ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ดูประวัติ

รศ.นพ. เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ดูประวัติ

พญ. ภาณินี จารุศรีพันธุ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ดูประวัติ

Related Package

  Scroll for more

Contact Information

 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • ศูนย์การได้ยินและการทรงตัว​
  วันจันทร์-วันศุกร์
  08.00-20.00 น.
  วันเสาร์
  08.00-19.00 น.
  วันอาทิตย์
  08.00-20.00 น.
 • เนื่องจากสถานการณ์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางโรงพยาบาลฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการของแต่ละคลินิกตามความเหมาะสมของสถานการณ์ จึงขอความกรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า หรือสอบถามเวลาการให้บริการได้ที่ 1378

Location

 • ศูนย์การได้ยินและการทรงตัว​
  อาคาร A ชั้น 12
คะแนนโหวต 9.52 of 10, จากจำนวนคนโหวต 121 คน

Related Health Blogs