รศ.นพ. เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531
วุฒิบัตร
- สาขา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา, ประเทศไทย, 2537
การศึกษาหลังปริญญา
- Neurotology and Skull Base Surgery, Washington University School of Medicine, USA, 1997-1998
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Hearing Loss
- Vertigo
- Ear Surgery
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00ENT Center
Fri617:00 - 20:0017:0020:00ENT Center