bih.button.backtotop.text

ศูนย์หู คอ จมูก

ศูนย์หู คอ จมูก

ศูนย์หู คอ จมูก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับหู คอ และจมูกทุกชนิด ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงการผ่าตัดในโรคที่ซับซ้อน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านหู คอ จมูก ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกพูด และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านหู คอ จมูกโดยเฉพาะ

sinus-infection-symptoms.jpg


นอกจากนี้ ศูนย์หู คอ จมูก ยังให้บริการด้านการตรวจเฉพาะโรคดังนี้

 • ศูนย์คุณภาพการนอนหลับ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการผิดปกติที่เกิดจากการนอนหลับ อาทิ การนอนกรน การหยุดหายใจขณะนอนหลับ การนอนไม่หลับ การนอนกัดฟัน การนอนขากระตุกขณะหลับ
 • ศูนย์การได้ยินและการทรงตัว ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา รวมถึงฟื้นฟูสำหรับโรคที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน การทรงตัว และอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน ตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงผู้ใหญ่


การบริการ

 • การตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับหู คอ และจมูกทุกชนิด อาทิ
  • โรคเกี่ยวกับหูและการได้ยิน เช่น หูน้ำหนวก ปวดหู หูอื้อ การได้ยินบกพร่อง มีเสียงผิดปกติในหู เวียนศีรษะบ้านหมุน
  • โรคเกี่ยวกับช่องปาก ลำคอ และกล่องเสียง เช่น ทอนซิลอักเสบ คอหอยอักเสบ ไอเรื้อรัง เสียงแหบ โรคที่เกี่ยวข้องกับต่อมไทรอยด์
  • โรคเกี่ยวกับโพรงจมูก เช่น จมูกอักเสบเรื้อรัง ไซนัสอักเสบ ภูมิแพ้ การได้รับกลิ่นผิดปกติ
  • เนื้องอกหรือโรคมะเร็งหู คอ จมูก ทุกชนิด
  • ภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ
 • การตรวจหู คอ จมูก สำหรับเด็ก
 • การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์
 • การผ่าตัดใหญ่และเล็กของหู คอ จมูก
 • การผ่าตัดมะเร็งช่องคอและส่วนศีรษะ
 • การผ่าตัดหูชั้นกลาง
 • การผ่าตัดโพรงจมูกด้วยกล้อง
 • การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ด้วยกล้อง
 • การตรวจหูชั้นในและระบบประสาท
 • การตรวจกล่องเสียงและวินิจฉัยความผิดปกติทางการพูด
 • การส่องกล้องทางหู คอ จมูก
 • การทดสอบการรับกลิ่น
 • การฝึกพูด
 • การตรวจการได้ยิน
 • การทดสอบสมดุลการทรงตัว
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน
 • การฝึกระบบประสาทการทรงตัวโดยการใช้เครื่อง posturography
 • การตรวจสอบและวิเคราะห์ความผิดปกติของการนอนหลับ

ผศ.นพ. เทพ เศรษฐบุตร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา
โสต ศอ นาสิกวิทยา - โสต ศอ นาสิกวิทยาเด็ก

ดูประวัติ

ผศ.นพ. เข็มชาติ ต้นสกุลรุ่งเรือง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา
โสต ศอ นาสิกวิทยา - วิทยาเกี่ยวกับจมูกและโรคจมูก (ไซนัส)
โสต ศอ นาสิกวิทยา - เนื้องอกและมะเร็งศีรษะและคอ

ดูประวัติ

ผศ.นพ. ประยุทธ ตันสุริยวงษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา
โสต ศอ นาสิกวิทยา - วิทยาเกี่ยวกับจมูกและโรคจมูก (ไซนัส)
โสต ศอ นาสิกวิทยา - โสต ศอ นาสิกวิทยาเด็ก

ดูประวัติ

รศ.พญ. ชนิดา กาญจนลาภ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา
โสต ศอ นาสิกวิทยา - การผ่าตัดโรคทางหู

ดูประวัติ

รศ.นพ. เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา
โสต ศอ นาสิกวิทยา - ศูนย์ตรวจการได้ยินและการทรงตัว

ดูประวัติ

ศ.พญ. สุพินดา ชูสกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา
โสต ศอ นาสิกวิทยา - วิทยาเกี่ยวกับจมูกและโรคจมูก (ไซนัส)

ดูประวัติ

รศ.นพ. วีระชัย ตันตินิกร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา
โสต ศอ นาสิกวิทยา - วิทยาเกี่ยวกับจมูกและโรคจมูก (ไซนัส)
โสต ศอ นาสิกวิทยา - เนื้องอกและมะเร็งศีรษะและคอ
โสต ศอ นาสิกวิทยา - โสต ศอ นาสิกวิทยาเด็ก

ดูประวัติ

รศ.นพ. วินัย แวดวงธรรม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา
โสต ศอ นาสิกวิทยา - เนื้องอกและมะเร็งศีรษะและคอ

ดูประวัติ

รศ.นพ.ดร.ม.ล. กรเกียรติ์ สนิทวงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา
โสต ศอ นาสิกวิทยา - วิทยาเกี่ยวกับจมูกและโรคจมูก (ไซนัส)

ดูประวัติ

Related Package

Contact Information

 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • ศูนย์หู คอ จมูก
  วันจันทร์-วันศุกร์
  08.00-20.00 น.
  วันเสาร์
  08.00-19.00 น.
  วันอาทิตย์
  08.00-20.00 น.

Location

 • ศูนย์หู คอ จมูก
  อาคาร A ชั้น 12
คะแนนโหวต 9.54 of 10, จากจำนวนคนโหวต 175 คน

Related Health Blogs