bih.button.backtotop.text

ศูนย์หู คอ จมูก

ศูนย์หู คอ จมูก

ศูนย์หู คอ จมูก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับหู คอ และจมูกทุกชนิด ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงการผ่าตัดในโรคที่ซับซ้อน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านหู คอ จมูก ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกพูด และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านหู คอ จมูกโดยเฉพาะ

sinus-infection-symptoms.jpg


นอกจากนี้ ศูนย์หู คอ จมูก ยังให้บริการด้านการตรวจเฉพาะโรคดังนี้

 • ศูนย์คุณภาพการนอนหลับ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการผิดปกติที่เกิดจากการนอนหลับ อาทิ การนอนกรน การหยุดหายใจขณะนอนหลับ การนอนไม่หลับ การนอนกัดฟัน การนอนขากระตุกขณะหลับ
 • ศูนย์การได้ยินและการทรงตัว ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา รวมถึงฟื้นฟูสำหรับโรคที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน การทรงตัว และอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน ตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงผู้ใหญ่


การบริการ

 • การตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับหู คอ และจมูกทุกชนิด อาทิ
  • โรคเกี่ยวกับหูและการได้ยิน เช่น หูน้ำหนวก ปวดหู หูอื้อ การได้ยินบกพร่อง มีเสียงผิดปกติในหู เวียนศีรษะบ้านหมุน
  • โรคเกี่ยวกับช่องปาก ลำคอ และกล่องเสียง เช่น ทอนซิลอักเสบ คอหอยอักเสบ ไอเรื้อรัง เสียงแหบ โรคที่เกี่ยวข้องกับต่อมไทรอยด์
  • โรคเกี่ยวกับโพรงจมูก เช่น จมูกอักเสบเรื้อรัง ไซนัสอักเสบ ภูมิแพ้ การได้รับกลิ่นผิดปกติ
  • เนื้องอกหรือโรคมะเร็งหู คอ จมูก ทุกชนิด
  • ภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ
 • การตรวจหู คอ จมูก สำหรับเด็ก
 • การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์
 • การผ่าตัดใหญ่และเล็กของหู คอ จมูก
 • การผ่าตัดมะเร็งช่องคอและส่วนศีรษะ
 • การผ่าตัดหูชั้นกลาง
 • การผ่าตัดโพรงจมูกด้วยกล้อง
 • การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ด้วยกล้อง
 • การตรวจหูชั้นในและระบบประสาท
 • การตรวจกล่องเสียงและวินิจฉัยความผิดปกติทางการพูด
 • การส่องกล้องทางหู คอ จมูก
 • การทดสอบการรับกลิ่น
 • การฝึกพูด
 • การตรวจการได้ยิน
 • การทดสอบสมดุลการทรงตัว
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน
 • การฝึกระบบประสาทการทรงตัวโดยการใช้เครื่อง posturography
 • การตรวจสอบและวิเคราะห์ความผิดปกติของการนอนหลับ

ผศ.นพ. เทพ เศรษฐบุตร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยาเด็ก

ดูโปรไฟล์

ผศ.นพ. เข็มชาติ ต้นสกุลรุ่งเรือง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ดูโปรไฟล์

ผศ.นพ. ประยุทธ ตันสุริยวงษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา
วิทยาเกี่ยวกับจมูกและโรคจมูก (ไซนัส)

ดูโปรไฟล์

รศ.พญ. ชนิดา กาญจนลาภ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ดูโปรไฟล์

รศ.นพ. เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ดูโปรไฟล์

รศ.พญ. สุพินดา ชูสกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ดูโปรไฟล์

รศ.นพ. วีระชัย ตันตินิกร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา
โสต ศอ นาสิกวิทยาเด็ก

ดูโปรไฟล์

รศ.นพ. วินัย แวดวงธรรม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ดูโปรไฟล์

รศ.นพ.ดร.ม.ล. กรเกียรติ์ สนิทวงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

วิทยาเกี่ยวกับจมูกและโรคจมูก (ไซนัส)

ดูโปรไฟล์
  Scroll for more

Contact Information

 • ศูนย์หู คอ จมูก
  8.00-20.00  (BKK Time)
  Hot line tel. +662 011 3285

  20.00-8.00 (BKK Time)
  เบอร์ Contact center +662 066 8888 และ 1378

Service Hours

 • ศูนย์หู คอ จมูก
  วันจันทร์-วันศุกร์
  08.00-20.00 น.
  วันเสาร์
  08.00-19.00 น.
  วันอาทิตย์
  08.00-20.00 น.

Location

 • ศูนย์หู คอ จมูก
  อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 12
คะแนนโหวต 9.54 of 10, จากจำนวนคนโหวต 174 คน

Related Health Blogs