ผศ.นพ. เข็มชาติ ต้นสกุลรุ่งเรือง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522
วุฒิบัตร
- สาขา โสต นาสิก ลาริกซ์, ประเทศไทย, 2530
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00ENT Center
Tue308:00 - 12:0008:0012:00ENT Center
Wed408:00 - 12:0008:0012:00ENT Center
Thu508:00 - 12:0008:0012:00ENT Center
Fri608:00 - 12:0008:0012:00ENT Center
Sat708:00 - 11:3008:0011:30ENT Center