รศ.พญ. ชนิดา กาญจนลาภ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา

เยอรมัน, อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2503
วุฒิบัตร
- สาขาโสต นาสิก ลาริกซ์วิทยา (หู จมูก คอ), ประเทศไทย, 2519
- สาขาโสต นาสิก ลาริกซ์วิทยา (หู จมูก คอ), ประเทศเยอรมันนี, 2525
การศึกษาหลังปริญญา
- Otolaryngology Surgery, International College of Surgeons, Washington, 1988
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- ศัลยกรรมหู, ระบบประสาทของหู, การรักษาโรคไซนัสจมูกโดยการสูดดม
ตารางตรวจ
Day Time Location
Tue307:00 - 09:0007:0009:00ENT Center
Wed415:00 - 19:0015:0019:00ENT Center
Fri607:00 - 09:0007:0009:00ENT Center
Fri617:00 - 19:0017:0019:00ENT Center