อาการ "ดื้อยา" อันตรายใกล้ตัวจากการใช้ยาใครที่เคยใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่มีข้อบ่งชี้ หรือรับประทานยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง อาจเคยได้ยินคำว่า อาการดื้อยา กันมาบ้างนะคะ แล้วอาการนี้คืออะไร ส่งผลอันตรายต่อร่างกายอย่างไรบ้าง ฟังคำตอบกันได้กับ นพ. เอกชัย สิงหติราช แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

Related Health Blogs