นพ. เอกชัย สิงหติราช

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย, 2536
การศึกษาหลังปริญญา
- สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, University of Utah, Salt Lake City, Utah, สหรัฐอเมริกา, กรกฎาคม 2553- มิถุนายน 2555
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2542
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2553
- สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2555
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00Medical Clinics (BIC 15A)
Tue308:00 - 17:0008:0017:00Medical Clinics (BIC 15A)
Wed413:30 - 20:0013:3020:00Medical Clinics (BIC 15A)
Thu508:00 - 12:3008:0012:30Medical Clinics (BIC 15A)
Sun113:30 - 20:0013:3020:00Medical Clinics (BIC 15A)

Article by this doctor