bih.button.backtotop.text

ทำไมการตรวจยีนมีความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน

ในปัจจุบันเทคโนโลยีการตรวจยีนสามารถช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและการรักษาโรค และหาความเสี่ยงที่จะเกิดโรคในอนาคตหรือโรคที่อาจเกิดจากพันธุกรรมในครอบครัวได้


ในปัจจุบันเทคโนโลยีการตรวจยีนสามารถช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและการรักษาโรค และหาความเสี่ยงที่จะเกิดโรคในอนาคตหรือโรคที่อาจเกิดจากพันธุกรรมในครอบครัวได้ เราสามารถวางแผนการป้องกันได้ด้วยการตรวจยีน หรือการตรวจพันธุกรรม เพื่อเป็นการวางแผนสุขภาพที่ดีและช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้แต่เนิ่นๆ

ที่ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกันและสุขภาพครอบครัว บำรุงราษฏร์ส่งต่อการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะบุคคลด้วยการตรวจยีน “เพราะว่าการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา”


 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs