bih.button.backtotop.text

ลำไส้อักเสบเรื้อรังคืออะไรและมีอาการอย่างไร

เป็นโรคที่เกิดบริเวณลำไส้ใหญ่เท่านั้น การอักเสบเกิดเฉพาะเนื้อเยื่อชั้นตื้นๆ เช่น ชั้นเยื่อบุลำไส้ของลำไส้ใหญ่ และมักเป็นที่ไส้ตรงเหนือทวารหนักขึ้นไป การอักเสบอาจลุกลามสูงขึ้นไปเท่าใดก็ได้แล้วแต่ความรุนแรงของโรค พบได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิงโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง คือโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังตลอดทางเดินอาหาร โดยเฉพาะลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ แล้วก็รูทวารหนัก 
อาการบ่งชี้ได้แก่ 
  • ถ่ายบ่อย 
  • ถ่ายเหลว 
  • ถ่ายมีมูกเลือด เป็นระยะเวลานานกว่า 4 สัปดาห์
สาเหตุของโรค ยังไม่มีสาเหตุที่แน่ชัด แต่เชื่อว่าเกิดจากความไม่สมดุลระหว่างภูมิคุ้มกันของร่างกายเอง และจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร จึงกระตุ้นให้เกิดการอักเสบมาตลอดทางเดินอาหารเป็นระยะเวลานาน
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs