bih.button.backtotop.text

สุขภาพดีไม่ได้ดูที่โหงวเฮ้ง

26 กันยายน 2562
การดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด คือการป้องกันก่อนที่จะเกิดโรค แต่ด้วยชีวิตที่เร่งรีบและวุ่นวายอยู่กับการทำงานของคนเมืองในยุคปัจจุบัน ทำให้ไม่มีเวลาดูแลสุขภาพ จนมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายหรือมีโรคแอบแฝงอยู่ในร่างกายโดยไม่รู้ตัว ถึงแม้ไม่ส่งสัญญาณผิดปกติใดๆ ออกมาก็ตาม หรือแม้แต่คนที่แข็งแรงเป็นนักกีฬายังอาจเป็นโรคต่างๆ ได้จากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ดังนั้นการตรวจร่างกายประจำปีจึงช่วยคัดกรองภัยเงียบเหล่านี้ เพื่อให้รีบรักษาได้ทันท่วงที โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและดูแลสุขภาพ ตามคำขวัญขององค์การอนามัยโลกในปี2018 และ ปี 2019  “Universal Health Coverage: Everyone, Everywhere” หรือ “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อทุกคน ทุกหนทุกแห่ง”
 

ตรวจสุขภาพเพื่ออะไร

การตรวจสุขภาพพื้นฐานโดยทั่วๆ ไป เราจะดูเรื่องของน้ำหนักตัว ความดันโลหิต ตรวจสายตา ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ระดับน้ำตาลในเลือด ระดับคอเลสเตอรอล การทำงานของตับไต ตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระเอกซเรย์ปอด เป็นต้น การตรวจเหล่านี้มีความสำคัญเพราะเราบอกไม่ได้จากรูปร่างและลักษณะภายนอกว่าคนๆ นี้เจ็บป่วยเป็นโรคอะไรบ้าง ต้องอาศัยการตรวจสุขภาพเท่านั้น รายการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและประโยชน์จากการตรวจมีดังนี้
 
  • ระดับคอเลสเตอรอล คนทั่วไปมักคิดว่าระดับคอเลสเตอรอลสัมพันธ์กับความอ้วน แต่ความจริงคนผอมก็มีระดับคอเลสเตอรอลที่สูงได้ คอเลสเตอรอลตัวร้าย (LDL) จะไปเกาะอยู่ตามผนังเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงร่างกาย ไม่ว่าเส้นเลือดหัวใจ เส้นเลือดสมองหรือแขนขา ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจากเส้นเลือดอุดตันและยังเสี่ยงต่อการอุดตันของเส้นเลือดในสมองด้วย
  • ระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยคัดกรองผู้ที่มีอาการหรือมีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวาน โรคเบาหวานเป็นโรคที่อันตรายเพราะทำลายเส้นเลือดเล็กๆในร่างกาย ทำให้เส้นเลือดที่ตาอาจมีปัญหาจนตาบอดได้ นอกจากนี้หากเท้าเป็นแผลเเล้วยังหายยากและอาจลุกลามจนติดเชื้ออย่างรุนแรงได้ ทำให้มีคำกล่าวว่า “คนเบาหวานต้องดูแลเท้าให้ดีเหมือนดูแลหน้า” เลยทีเดียว
  • ระดับความดันโลหิต ความดันโลหิตสูงในระยะแรกอาจไม่มีอาการบ่งบอก ต้องตรวจวัดระดับความดันโลหิตเท่านั้นจึงจะรู้ว่าความดันสูงหรือไม่ แต่หากความดันโลหิตสูงมาก อาจทำให้มีอาการปวดหัว เหนื่อยง่าย ตาพร่ามัว  ความดันโลหิตสูงทำให้หลอดเลือดในสมองตีบหรือแตกได้ นอกจากนี้ยังเป็นอันตรายต่ออวัยวะที่สำคัญอื่นๆ เช่น ตา ไต หัวใจและหลอดเลือดอีกด้วย
  • ตรวจค่าการทำงานของตับและไต ปัจจุบันคนชอบซื้อวิตามินเสริมมากินเอง โดยไม่ตระหนักว่าอาจเป็นผลเสียมากกว่าผลดีหากกินอย่างไม่ถูกต้อง บางคนอาจกินยาหลายชนิดซึ่งมีผลต่อการทำงานของตับและไต ตับผิดปกติระยะแรกอาจไม่แสดงอาการ จนเมื่อถึงจุดหนึ่งจึงจะแสดงอาการออกมา เช่น ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม ไม่มีแรง การตรวจไตช่วยให้รู้ว่าไตยังทำหน้าที่อย่างปกติหรือไม่ โรคบางโรค เช่น เบาหวานและความดันโลหิตสูง หรือการใช้ยารักษาโรคบางชนิดผิดขนาดหรือนานเกินไป ล้วนเป็นสาเหตุให้ไตทำงานบกพร่องได้
  • การตรวจเอกซเรย์ปอด ช่วยวินิจฉัยโรคได้หลายอย่าง ทำให้เห็นร่องรอยความผิดปกติของอวัยวะในช่องอก เช่น ปอด หัวใจ ทางเดินหายใจและอวัยวะอื่นในช่องอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดต่อบางอย่างที่อาจไม่แสดงอาการออกมาและคนไทยเป็นกันเยอะโดยไม่รู้ตัว คือ วัณโรคปอด ซึ่งติดต่อกันได้ง่ายมากจากการจาม ไอ
  • การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ช่วยตรวจว่ามีนิ่วในถุงน้ำดีหรือไตหรือไม่ก่อนที่จะเกิดอาการ เช่น หากเป็นถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลัน จะมีอาการทั่วไป คือปวดท้องด้านขวาบน ที่อาจจะมีอาการลามขึ้นไปยังหัวไหล่ขวา และเมื่อสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ก็อาจจะทำให้มีอาการปวดมากขึ้น มีไข้สูง ตัวเหลือง ตาเหลือง การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง ทำให้คนไข้รู้ตัวว่ามีนิ่วในถุงน้ำดีหรือนิ่วที่ไต และอาจมีอาการปวดท้อง มีไข้ซึ่งเป็นอาการแสดงของการอักเสบของถุงน้ำดี หรือ อาการปวดหลัง ปวดเอว ปัสสาวะเป็นเลือด ซึ่งเป็นอาการแสดงของนิ่วในไตได้ในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจดูความผิดปกติของมดลูก รังไข่ว่ามีก้อนเนื้อหรือถุงน้ำที่ผิดปกติหรือไม่
  • การตรวจหาค่าเกลือแร่ในเลือด หรือการตรวจระดับโซเดียมและโปแตสเซียมในร่างกาย คนทั่วไปมักไม่ค่อยมีระดับโซเดียมและโปแตสเซียมที่ผิดปกติ แต่หากกินยาบางชนิดเป็นประจำ เช่น ยาขับปัสสาวะ หรือยาลดความดันโลหิต อาจทำให้ระดับโปแตสเซียมต่ำหรือสูงได้ ปริมาณเกลือแร่เหล่านี้หากมีระดับสูงไปหรือต่ำไปจะมีผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
  •  การตรวจแปปสเมียร์หรือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผู้หญิงทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไปหรือ 3 ปีหลังจากมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกควรเริ่มตรวจแปปสเมียร์ได้แล้ว การตรวจแปปสเมียร์ช่วยหารอยโรคก่อนเป็นมะเร็ง ซึ่งในระยะนี้ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่มีอาการ ถ้าตรวจแล้วพบรอยโรคจะได้ป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูก
  • การตรวจต่อมลูกหมาก มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่พบมากในเพศชาย ดังนั้นผู้ชายวัยทองที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ควรตรวจต่อมลูกหมากเป็นประจำทุกปี หากพบโรคในระยะแรกๆ จะมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้
  • การตรวจไทรอยด์ฮอร์โมน การทำงานของต่อมไทรอยด์ที่ผิดปกติมีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่นๆ ตามมา อาการที่เกิดขึ้น เช่น อารมณ์แปรปรวน นอนหลับยาก เหงื่อออกมาหรือคนบางคนกินมากแต่ไม่อ้วน บางคนกินน้อยแต่น้ำหนักขึ้นง่าย ทั้งหมดนี้อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าต่อมไทรอยด์มีปัญหาได้ ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ไม่สามารถป้องกันได้ ดังนั้นการสังเกตตัวเองร่วมกับการตรวจร่างกายจึงช่วยให้พบความผิดปกติได้เร็วก่อนที่จะมีอาการรุนแรงมากขึ้น


ถ้าเจอโรคแล้วต้องทำอย่างไร

ถ้าเกิดตรวจพบความผิดปกติควรรีบรักษาก่อนที่โรคจะลุกลามไปมากกว่านี้  เรามีแพทย์ผู้ชำนาญการในทุกสาขาที่พร้อมวินิจฉัยหาสาเหตุและทำการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างไร้รอยต่อ เป้าหมายของเราคือการทำให้ผู้ป่วยหายจากโรคและไม่กลับมาเป็นซ้ำโรคเดิม รวมถึงไม่มีโรคใหม่เพิ่มเติม ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นในการให้บริการตรวจสุขภาพและการรักษาที่มีคุณภาพและความปลอดภัยอย่างได้มาตรฐานระดับสากล

ไม่ว่าคุณจะมีอายุเท่าไร คุณสามารถเริ่มตรวจสุขภาพได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เมื่อเจอโรคจะได้รีบรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกหรือหากพบคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคใดโรคหนึ่ง คุณจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคนั้น


เรียบเรียงโดย พญ. ปัญจพาณ์ เหลืองอร่าม แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ) ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบลาบำรุงราษฎร์

รายละเอียดแพ็กเกจตรวจสุขภาพ คลิก


 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs