ศูนย์สูติ-นรีเวช

ศูนย์สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เข้าใจความต่างของผู้หญิงทุกช่วงวัย และตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิงที่อยากมีสุขภาพดี จึงพร้อมให้บริการดูแลคุณสุภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์และการคลอด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขากว่า 70 ท่านและทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในบรรยากาศที่กว้างสบายและเป็นส่วนตัว 

นพ. วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การผ่าตัดด้วยกล้อง
มะเร็งนรีเวชวิทยา

ดูโปรไฟล์

นพ. นครินทร์ ศิริทรัพย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

มะเร็งนรีเวชวิทยา

ดูโปรไฟล์

ศ.นพ. เยื้อน ตันนิรันดร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ดูโปรไฟล์

พญ. โยโกะ ทาวาราซูมิดา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

ดูโปรไฟล์

พญ. วลัยภรณ์ วจนะวิศิษฐ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา

ดูโปรไฟล์

นพ. สาธิต กรเณศ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

กุมารศัลยศาสตร์
กุมารศัลยศาสตร์

ดูโปรไฟล์

รศ.นพ. สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
การผ่าตัดด้วยกล้อง
นรีเวชทางเดินปัสสาวะ

ดูโปรไฟล์

รศ.นพ. ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
การผ่าตัดด้วยกล้อง
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ดูโปรไฟล์

พญ. ชนิตา เกษประทุม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การผ่าตัดด้วยกล้อง
มะเร็งนรีเวชวิทยา

ดูโปรไฟล์

Contact Information

 • ศูนย์สูติ-นรีเวช
  Tel: 02 011 2361
  Tel: 02 011 2365

Service Hours

 • ศูนย์สูติ-นรีเวช
  วันจันทร์-วันเสาร์
  07.00-20.00 น.
  วันอาทิตย์
  08.00-20.00 น.

Location

 • ศูนย์สูติ-นรีเวช
  อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 2 ด้านเหนือ

Related Health Blogs