bih.button.backtotop.text

การขาดประจำเดือน

โดยปกติผู้หญิงมีประจำเดือนทุกๆ 28-30 วัน(หรืออยู่ในช่วง 21-35 วัน) ประจำเดือนจะมาประมาณ 3-5 วัน หรือไม่ควรเกิน 7 วัน และประจำเดือนที่ออกมาในแต่ละวันไม่ควรเกิน 80 ซีซี หรือเทียบได้กับการเปลี่ยนผ้าอนามัย 4 ผืนต่อวัน(แบบที่มีเลือดชุ่มเต็มแผ่น) ภาวะขาดประจำเดือน คือ ภาวะใดภาวะหนึ่งที่ทำให้ไม่มีเลือดประจำเดือนออกมาตามปกติ

วิธีการดูแลสุขภาพตนเองเมื่อประจำเดือนมาไม่ปกติ
 1. ลดความเครียด
 2. พักผ่อนให้รู้สึกผ่อนคลาย
 3. เลือกรับประทานอาหารให้ครบถ้วนและเหมาะสม
 4. รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
 5. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เป็นต้น
 6. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
การขาดประจำเดือนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 • การขาดประจำเดือนปฐมภูมิ (Primary amenorrhea) คือภาวะที่สตรีไม่เคยมี ประจำเดือนเลย ตั้งแต่สาว (ใช้เกณฑ์อายุ 16 ปี ยังไม่เคยมี ระดู หรือ 14 ปี ยังไม่มีลักษณะพัฒนาการทางเพศขั้นที่สองของสตรีเช่น การมีเต้านม ขนหัวหน่าว ขนที่อวัยวะเพศ ขนรักแร้ และการมีระดู)
 • การขาดประจำเดือนทุติยภูมิ (Secondary amenorrhea) คือภาวะที่สตรีเคยมี ระดูมาก่อน แต่ต่อมามีการขาดระดูติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน หรือ 3 รอบของรอบระดูที่เคยมีมาก่อน 
 • การขาดประจำเดือนปฐมภูมิ (Primary amenorrhea)  สาเหตุอาจเกิดจากพันธุกรรม ความผิดปกติทางกายวิภาคของระบบสืบพันธุ์มาตั้งแต่กำเนิด หรือมีความผิดปกติของโครโมโซม ทำให้มีผลต่อการทำงานของรังไข่ไม่สามารถผลิตฮอร์โมนเพศได้ตามปกติ
 • การขาดประจำเดือนทุติยภูมิ (Secondary amenorrhea)
  • การตั้งครรภ์
  • ภาวะ Polycystic ovary syndrome (PCOS) คือภาวะที่รังไข่เกิดภาวะตกไข่ไม่สม่ำเสมอ หรือไม่ตกไข่เรื้อรัง เกิดเป็นถุงน้ำเล็กๆ หลายใบในรังไข่จากภาวะไข่ไม่ตก
  • การตีบตันของปากมดลูก ช่องคลอด และ หรือโพรงมดลูก เนื่องจากพังผืดหรือหลังการขูดมดลูก ทำให้เลือดระดูไม่สามารถไหลออกมาทางช่องคลอดตามปกติได้
  • ภาวะทำงานผิดปกติของต่อมไทรอยด์
  • ภาวะเครียด
  •  ภาวะอ้วน (Obesity)
  • การออกกำลังกายอย่างหนัก
  • การทำงานของรังไข่ล้มเหลวก่อนกำหนด จากการฉายรังสี/รังสีรักษา การให้ยาเคมีบำบัดในการรักษาโรคมะเร็ง
  • การรับประทานยาบางชนิด เช่น ยาคุมกำเนิด ยารักษาทางจิตเวช ยาต้านซึมเศร้า ยารักษาความดันโลหิตสูงและสารเสพติดอื่นๆ เป็นต้น
อาการหลัก คือ การขาดประจำเดือน ซึ่งอาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย ขึ้นกับสาเหตุที่ทำให้เกิดการขาดประจำเดือน เช่น น้ำหนักตัวเพิ่มหรือน้ำหนักลด มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของเต้านมหรือมีน้ำนมไหลจากเต้านม สิวขึ้น ผมร่วง มีขนขึ้นบนหน้า ปวดหัวหรือมีการมองเห็นที่เปลี่ยนไปและอาการปวดท้องน้อย

อาการที่ควรปรึกษาแพทย์
 1. ไม่เคยมีประจำเดือนมาก่อนเมื่ออายุ 16 ปี หรืออายุ 14 ปี แต่ยังไม่มีลักษณะพัฒนาการทางเพศขั้นที่สองของสตรี
 2. เป็นการขาดประจำเดือน แบบเคยมีประจำเดือนมาก่อน แต่ต่อมาประจำเดือนขาดหายไป อย่างน้อย 6 เดือน หรือ 3 รอบของรอบระดูที่เคยมีมาก่อน แล้วตรวจไม่พบว่ามีการตั้งครรภ์
 3. มีการขาดประจำเดือนร่วมกับโรคอ้วน หรือผอมมาก
 4. มีการขาดประจำเดือนร่วมกับมีอาการเหนื่อยง่าย ใจสั่น
 5. มีการขาดประจำเดือนร่วมกับมีขนหรือหนวดขึ้น มากกว่าผิดปกติ
 6. มีการขาดประจำเดือนร่วมกับปวดศีรษะ ตาพร่ามัว
 7. มีการขาดประจำเดือนร่วมกับมีน้ำนมไหล
 1. การซักประวัติและการตรวจร่างกาย
 2. กาตรวจภายใน
 3. การทำอัลตราซาวน์
 4. การตรวจระดับฮอร์โมน
การรักษาการขาดประจำเดือนขึ้นอยู่กับสาเหตุของการขาดประจำเดือน
 • การปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิต เช่น การรักษาร่างกายให้มีน้ำหนักที่เหมาะสม ลดความเครียด
 • การรักษาโดยการใช้ยาสำหรับการขาดประจำเดือน เช่น ยาฮอร์โมน, ยาคุมกำเนิด, การให้ฮอร์โมนทดแทน
 • การผ่าตัดตามสาเหตุของการขาดประจำเดือน

Related Treatments

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์สูติ-นรีเวช

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 10.00 of 10, จากจำนวนคนโหวต 1 คน

Related Health Blogs