bih.button.backtotop.text

ภาวะเลือดออกในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์

การมีเลือดออกทางช่องคลอดในขณะตั้งครรภ์สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน บางกรณีเป็นเรื่องร้ายแรง บางกรณีก็ไม่ร้ายแรง การมีเลือดออกสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในช่วงต้นและช่วงท้ายของการตั้งครรภ์ หากเป็นเลือดเพียงจำนวนเล็กน้อย ส่วนใหญ่แล้วเลือดจะหยุดไปเอง แต่บางครั้งการมีเลือดออกก็เป็นอันตรายต่อตัวมารดาและทารกในครรภ์ได้ ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันทีที่พบว่ามีเลือดออก
สาเหตุของการมีเลือดออกในช่วงครึ่งท้ายของการตั้งครรภ์จะแตกต่างไปจากการมีเลือดออกในช่วงต้น ปัญหาที่พบบ่อยที่เป็นสาเหตุของการมีเลือดออกก็คือปากมดลูกอักเสบ ซึ่งสามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยา การมีเลือดออกจำนวนมากโดยปกติมักเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับรก คือ ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนดและรกเกาะต่ำ การมีเลือดออกมากเป็นสาเหตุทำให้การคลอดก่อนกำหนด
การมีเลือดออกในช่วงท้ายอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมารดาและทารกได้ และอาจต้องได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรืออาจต้องทำการคลอดบุตร

ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด
หมายถึง ภาวะที่มีการลอกตัวของรกที่เกาะในตำแหน่งปกติก่อนการคลอดของทารกหลังอายุครรภ์ 20 สัปดาห์จนถึงก่อนทารกคลอด รกอาจลอกตัวเพียงบางส่วน (partial) หรือลอกตัวทั้งหมด (total) จึงทำให้เลือดออกทางช่องคลอด โดยส่วนใหญ่มารดาจะรู้สึกเจ็บปวดแม้ว่าจะมีเลือดออกจำนวนน้อยหรือไม่มีเลือดออกเลยก็ตาม เมื่อรกหลุดออกจากผนังมดลูกทารกในครรภ์จะได้รับออกซิเจนน้อยลง ซึ่งเป็นอันตรายต่อทารกเป็นอย่างมาก มีเพียง 1% ของการตั้งครรภ์เท่านั้นที่พบปัญหาลักษณะนี้ ซึ่งปัญหานี้มักเกิดในช่วง 12 สัปดาห์ก่อนถึงกำหนดคลอด มารดาที่มีความเสี่ยงในกรณีนี้ ได้แก่
 • เคยมีบุตรมาแล้ว
 • อายุมากกว่า 35 ปี
 • ตั้งครรภ์แฝด
 • เคยทำแท้งมาก่อน
 • เป็นโลหิตจางชนิด sickle cell
ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนดสามารถเกิดได้จาก
 • ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์
 • ได้รับอุบัติเหตุหรือการกระทบกระเทือนทางหน้าท้อง
 • สายสะดือสั้น
 • เสพโคเคน
 • สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า
หมายถึง ภาวะที่รกเกาะต่ำกว่าปกติ โดยเกาะลงมาถึงบริเวณส่วนล่างของผนังมดลูก (lower uterine segment) ซึ่งรกจะเกาะใกล้หรือแผ่คลุมปิดปากมดลูกเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดเลือดออกทางช่องคลอดได้ การมีเลือดออกทางช่องคลอดเนื่องจากรกเกาะต่ำมักไม่มีความเจ็บปวดร่วมด้วย รกเกาะต่ำสามารถเกิดขึ้นได้ 1ใน 200 คน และเกิดขึ้นบ่อยในมารดาที่
 • เคยมีบุตรมาแล้ว
 • เคยผ่าคลอด
 • เคยผ่าตัดมดลูก
 • ตั้งครรภ์แฝดสองหรือแฝดสาม
*** รกเกาะต่ำนับเป็นสภาวะที่อันตรายและควรได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที ***
ในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์นั้น การมีเลือดออกทางช่องคลอดอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการคลอดก็ได้ มูกเลือดที่อยู่บริเวณปากมดลูกจะออกมา ก่อนการคลอดจะเริ่มขึ้นมูกจำนวนเล็กน้อยและเลือดจะไหลออกมาจากปากมดลูก ซึ่งเป็นเรื่องปกติและสามารถเกิดขึ้นได้ 3 สัปดาห์ก่อนกำหนดคลอดโดยไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใด ถ้าหากเกิดขึ้นเร็วกว่านั้นอาจหมายถึงการคลอดก่อนกำหนด ควรติดต่อแพทย์ทันที

สัญญาณอื่นๆ ของการคลอดก่อนกำหนด
 • มีน้ำคัดหลั่งออกจากช่องคลอด
 • น้ำคัดหลั่งมีลักษณะเปลี่ยนไป เช่น เป็นมูก หรือเป็นเลือด
 • น้ำคัดหลั่งที่ไหลออกมามีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
 • ปวดถ่วงบริเวณอุ้งเชิงกรานหรือท้องน้อย
 • มีอาการปวดหลังตื้อๆ
 • กระเพาะอาหารบีบตัวมาก อาจมีหรือไม่มีอาการท้องเสียร่วมด้วย
 • มดลูกบีบรัดตัวสม่ำเสมอ

Related Treatments

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์สูติ-นรีเวช

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs