bih.button.backtotop.text

การตรวจทารกในครรภ์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

ในปัจจุบันการตรวจทารกในครรภ์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงที่เกินกว่าหูมนุษย์จะได้ยิน (มากกว่า 20,000 เฮิรตซ์) ยังไม่มีรายงานถึงผลเสียหรืออันตรายต่อสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ การตรวจทารกในครรภ์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงนั้น แพทย์ผู้ตรวจจะทำการตรวจและรายงานข้อมูลที่สำคัญดังนี้ คือ การมีชีวิตของทารกในครรภ์ อายุครรภ์โดยประมาณการ จำนวนทารกในครรภ์ ท่าหรือส่วนนำของทารกในครรภ์ ตำแหน่งของรก ปริมาณน้ำคร่ำ ความผิดปกติบางชนิดของทารกในครรภ์ที่อาจตรวจพบ
กรณีที่แพทย์ได้ทำการตรวจตามแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมและรายงานผลการตรวจว่าไม่พบความผิดปกตินั้น ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าทารกในครรภ์มีความสมบูรณ์แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่มีความผิดปกติใดๆ ของทุกอวัยวะ เนื่องจากความพิการแต่กำเนิดบางชนิดไม่สามารถวินิจฉัยได้ก่อนคลอดหรืออาจเกิดขึ้นภายหลังการตรวจในครั้งนั้น
การตรวจทารกในครรภ์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเป็นเพียงเครื่องมือช่วยในการวินิจฉัยสภาพและภาวะของทารกในครรภ์เท่านั้น ในการวินิจฉัยโรคจะใช้ความถี่ประมาณ 2-7.5 เมกกะเฮิรตซ์ โดยอาศัยหลักการทำงานของเสียง เมื่อเสียงกระทบเนื้อเยื่อจะเกิดการสะท้อนและดูดกลับของเสียง จากนั้นจะถูกแปลผลให้ปรากฏภาพบนจอ มีประโยชน์ในการตรวจหาความผิดปกติของโครงสร้างของร่างกายของทารกในครรภ์ โดยเฉพาะโครงสร้างหลักของร่างกาย ได้แก่ กะโหลกศีรษะ เนื้อสมอง โครงกระดูกสันหลัง แขนขา ทรวงอก ปอด หัวใจ ผนังหน้าท้อง อวัยวะหลักภายในช่องท้อง ได้แก่ กระเพาะอาหาร ตับ ไต ความผิดปกติของลำไส้บางชนิด และกระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น ตลอดจนการวัดขนาดของทารกในครรภ์ โดยช่วยยืนยันหรือกำหนดอายุครรภ์ในกรณีที่มารดาจำประจำเดือนไม่ได้ เพื่อการกำหนดวันคลอดและป้องกันภาวะครรภ์เกินกำหนด ตรวจดูความผิดปกติของสายสะดือ รก และน้ำคร่ำ

ควรตรวจเมื่อไร
อายุครรภ์ที่สมควรได้รับการตรวจ คือ เริ่มตั้งแต่มารดาที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 5 เดือน (18 ถึง 20 สัปดาห์) ขึ้นไป
  • ความผิดปกติของอวัยวะบางอย่างเป็นสิ่งที่วินิจฉัยไม่ได้ โดยเฉพาะความผิดปกติของอวัยวะที่มีขนาดเล็กมากหรือหัวใจพิการแต่กำเนิดบางประการ
  • ผลการตรวจปกติเป็นการยืนยันความปกติของโครงสร้างหลักเท่านั้น ไม่ได้บ่งบอกถึงความปกติของหน้าที่การทำงานของอวัยวะนั้นๆ ตัวอย่างโรคที่มีลักษณะการทำงานผิดปกติโดยที่โครงสร้างหลักปกติ ได้แก่ โรคออทิสติก เป็นต้น
  • การตรวจทารกในครรภ์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงนั้นมีความปลอดภัย สามารถตรวจได้ตลอดการตั้งครรภ์เมื่อมีข้อบ่งชี้ในการตรวจโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยไม่มีรายงานทางการแพทย์พบว่าการตรวจนี้ก่อให้เกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์แต่อย่างใด

Related conditions

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์สูติ-นรีเวช

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 10.00 of 10, จากจำนวนคนโหวต 1 คน

Related Health Blogs