bih.button.backtotop.text

การบริการคลอดบุตร

การตัดสินใจเลือกสถานที่สำหรับให้ลูกน้อยลืมตามาดูโลกเป็นเรื่องที่สำคัญของคุณพ่อคุณแม่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงได้จัดเตรียมห้องคลอดที่ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย สวยงาม และมีความเป็นส่วนตัว ในบรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความชำนาญและได้รับการอบรมมาโดยเฉพาะ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่มั่นใจได้ว่าการคลอดลูกน้อยจะสมบูรณ์และปลอดภัย และช่วงเวลาแห่งการคลอดเป็นช่วงเวลาที่พิเศษที่สุดในชีวิต

ทางเลือกในการคลอด
ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คุณแม่สามารถปรึกษาแพทย์ถึงทางเลือกในการคลอดและวิธีการดูแลขณะคลอด เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสม และช่วยให้คุณแม่คลายความกังวล สามารถเตรียมตัวเพื่อการคลอดได้อย่างมั่นใจ
 
ห้องคลอด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีบริการต่อไปนี้
 • การคลอดธรรมชาติ เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับทางการแพทย์ว่าเป็นวิธีการคลอดที่ดีที่สุดในกรณีที่คุณแม่มีร่างกายแข็งแรงและลูกน้อยไม่มีความผิดปกติใดๆ เนื่องจากไม่ต้องเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน การติดเชื้อ และการคลอดผ่านทางช่องคลอดจะช่วยรีดน้ำคร่ำที่อยู่ในปอดของลูกออกมาจนหมด ทำให้ปอดขยายตัวได้ดี
 • การคลอดธรรมชาติโดยฉีดยาที่ไขสันหลัง เป็นวิธีการคลอดแบบธรรมชาติที่แพทย์จะฉีดยาเข้าไขสันหลังเพื่อลดความเจ็บปวดของอาการเจ็บท้องคลอด ซึ่งการฉีดยานี้จะทำให้คุณแม่รู้สึกชาตั้งแต่เอวลงมา แต่ยังรู้สึกตัวตลอดเวลา 
 • การผ่าตัดคลอด เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในกรณีที่คุณแม่ไม่สามารถคลอดได้เองตามธรรมชาติ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากลูกมีขนาดโตมากหรืออยู่ในท่าที่ผิดปกติ คุณแม่มีโรคประจำตัว หรืออื่นๆ ที่แพทย์พิจารณาแล้วว่าการคลอดธรรมชาติอาจมีความเสี่ยงต่อคุณแม่และลูกน้อย อย่างไรก็ดี สำหรับคุณแม่ที่สามารถคลอดเองได้แต่ต้องการผ่าตัดคลอดก็ทำได้เช่นกัน แต่วิธีการผ่าตัดคลอดจะทำให้คุณแม่เสียเลือดมากกว่าและเจ็บแผลนานกว่าวิธีการคลอดแบบธรรมชาติ
 
ในช่วงเวลาการคลอด ทีมแพทย์ซึ่งประกอบด้วย สูติแพทย์ วิสัญญีแพทย์ รวมถึงพยาบาลวิชาชีพ จะให้การดูแลคุณแม่และลูกน้อยอย่างใกล้ชิด และทันทีที่ลูกน้อยถือกำเนิด แผนกบริบาลทารกแรกเกิด (nursery) จะเข้ามาดูแลสุขภาพลูกน้อยของคุณอย่างใกล้ชิด หากพบความผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อย แผนกบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด (NICU) โดยทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมเฉพาะทางจะเข้ามาดูแล พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • เฝ้าสังเกตอาการคุณแม่ที่มีภาวะแทรกซ้อนและมีความเสี่ยงของการตั้งครรภ์สูง เช่น
  • มีประวัติคลอดบุตรยาก แท้งบุตร การผ่าตัดมดลูก
  • มีโรคแทรกซ้อน เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหัวใจ เป็นต้น
  • คุณแม่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 40 ปี
  • การตั้งครรภ์เป็นการตั้งครรภ์แฝด
  • ทารกในครรภ์อยู่ในท่าที่ผิดปกติ เช่น ท่าก้น หรือท่าขวาง (ตั้งแต่ 34 สัปดาห์เป็นต้นไป)
  • ขนาดมดลูกไม่สัมพันธ์กับอายุครรภ์
  • ประวัติคลอดก่อนกำหนด (คลอดก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์)
  • เคยคลอดลูกน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม หรือมากกว่า 4,000 กรัม  
  • เลือดออกขณะตั้งครรภ์
  • ตั้งครรภ์เกินกว่า 40 สัปดาห์
  • น้ำหนักขึ้นน้อยกว่า 1 กิโลกรัมต่อเดือน ตั้งแต่ 24 สัปดาห์   
 • ตรวจการทำงานของหัวใจทารก (non-stress test: NST) ซึ่งถือเป็นการตรวจสุขภาพทารกวิธีหนึ่ง โดยตรวจจังหวะการเต้นของหัวใจทารกในขณะที่มีการเคลื่อนไหว ในคุณแม่ที่มีข้อบ่งชี้ในการตรวจ ได้แก่
  • รู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยกว่าปกติหรือหยุดดิ้น
  • ตั้งครรภ์เกินกำหนด
  • มีโรคแทรกซ้อน เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เป็นต้น
  • ตรวจพบว่ามีน้ำคร่ำมากหรือน้อยกว่าปกติ
  • ทารกในครรภ์มีการเจริญเติบโตช้า
 • การบริการติดต่อหน่วยราชการในการทำสูติบัตรและบริการส่งแปลสูติบัตรเป็นภาษาอังกฤษที่มีกระทรวงต่างประเทศรับรอง
 • กิจกรรมเพื่อครรภ์คุณภาพ (Prenatal Class) เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้กับว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ในการเลือกสรรสิ่งดีๆ ให้กับลูกน้อยในครรภ์และเป็นพื้นฐานในการเริ่มต้นครอบครัวอย่างสมบูรณ์ โดยคุณพ่อคุณแม่จะได้เรียนรู้ข้อมูลจำเป็นตั้งแต่ตั้งครรภ์ ก่อนคลอดไปจนถึงหลังคลอด
 • การให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลทุกเรื่องเกี่ยวกับการคลอด โดยทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์สูง
womenroom.jpg
ห้องคลอด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ประกอบด้วย
 • ห้องคลอดโดยวิธีธรรมชาติ 6 ห้อง ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ รวมทั้งห้องน้ำและเตียงคลอด พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อให้คุณแม่คลอดลูกได้ในสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย โดยคุณพ่อสามารถอยู่ให้กำลังใจระหว่างคลอดได้
 • ห้องผ่าตัดคลอด 4 ห้อง ที่ได้รับการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ตามมาตรฐานห้องผ่าตัด

โปรแกรมการคลอด

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้จัดเตรียมโปรแกรมการคลอดแบบเหมาจ่าย 3 โปรแกรม คือ
สำหรับลูกน้อยที่คลอดที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จะได้รับสิทธิเป็นสมาชิก Baby Club ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถใช้สิทธินี้ได้จนอายุครบ 12 ปี
 • ส่วนลด 10% สำหรับค่ายาผู้ป่วยนอก
 • ส่วนลด 10% สำหรับค่ายาและค่าห้องผู้ป่วยใน

Related conditions

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ศุนย์รักษาที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สูติ-นรีเวช

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 9.65 of 10, จากจำนวนคนโหวต 79 คน

บทความที่เกี่ยวข้อง