bih.button.backtotop.text

เนื้องอกในเต้านมชนิดปกติ

เนื้องอกในเต้านมมีอยู่หลายชนิด แต่เนื้องอกในเต้านมชนิดปกติหรือ Fibroadenoma เป็นก้อนเนื้อในเต้านมที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้หญิง สามารถเกิดได้ในผู้หญิงทุกวัยแต่มักพบในผู้หญิงอายุน้อยวัยก่อนหมดประจำเดือน ก้อนเนื้องอกชนิดนี้มีลักษณะเรียบกลมหรือเป็นรูปไข่มีขอบเขตชัดเจน กลิ้งไปมาได้เมื่อสัมผัส ส่วนใหญ่พบเพียงก้อนเดียวแต่ในบางรายอาจพบได้หลายก้อน มักไม่ทำให้รู้สึกเจ็บ ก้อนเนื้องอกอาจโตขึ้นหรือหดตัวเล็กลงจนหายไปเองได้ เป็นภาวะที่เกิดขึ้นเอง ไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดจากอะไร ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สูงขึ้นจากการตั้งครรภ์หรือการกินฮอร์โมนเสริมเป็นตัวกระตุ้นให้ก้อนเนื้องอกมีขนาดใหญ่ขึ้น ในขณะที่วัยหมดประจำเดือน (Menopause) มักทำให้ก้อนเนื้องอกมีขนาดเล็กลง

 โดยทั่วไปเนื้องอกชนิดปกติ ไม่จำเป็นต้องทำการรักษาหากไม่มีข้อบ่งชี้ เพียงแค่ติดตามอาการทุก 6 เดือนหรือทุกปี เนื่องจากความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งมีน้อยกว่า 1% เท่านั้น

เนื้องอกในเต้านมชนิดปกติกับซีสต์ต่างกันอย่างไร
เนื้องอกในเต้านม หมายถึง ก้อนที่ภายในเป็นเนื้อหรือของแข็ง ในขณะที่ซีสต์หรือถุงน้ำในเต้านม คือ ก้อนที่มีของเหลวอยู่ภายใน แยกความแตกต่างได้โดยการทำอัลตร้าซาวด์หรือการใช้เข็มเล็กๆดูดออกมาเพื่อดูว่ามีน้ำอยู่ภายในก้อนเนื้อหรือไม่
ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการเจ็บ แต่ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ มักพบโดยการคลำเจอก้อนที่เต้านม
การวินิจฉัยทำได้ 3 วิธีคือ
 • ซักประวัติ ตรวจคลำเต้านมโดยแพทย์
 • การตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ (mammogram & ultrasound) เพื่อดูแนวโน้มว่าเป็นก้อนเนื้องอกชนิดปกติหรือชนิดไม่ปกติ
 • การเจาะชิ้นเนื้อ (core needle biopsy) เพื่อให้ทราบผลชิ้นเนื้อที่แน่ชัดก่อนการรักษาอื่นต่อไป
เนื่องจากก้อนเนื้องอกชนิดนี้มีโอกาสน้อยมากที่จะพัฒนาเป็นมะเร็ง ส่วนใหญ่จึงไม่ต้องรักษาเพียงแต่ติดตามอาการ หากต้องรักษาสามารถทำได้ด้วยการผ่าตัดหรือการรักษาด้วยความเย็นติดลบ (Cryoablation)
ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดมีอยู่ 4 ประการด้วยกันคือ
 • หากติดตามอาการแล้วก้อนเนื้อมีขนาดโตขึ้น เนื่องจากมีปัจจัยบางอย่างไปกระตุ้น เช่น ฮอร์โมน การตั้งครรภ์ การให้นมบุตร การกินฮอร์โมนเสริม
 • มีอาการเจ็บตรงก้อน จนมีผลกับการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น เจ็บเมื่อมีประจำเดือน
 • ก้อนเนื้อมีขนาดใหญ่เกิน 3 เซนติเมตรขึ้นไปหรือเกิน 2 เซนติเมตรขึ้นไปในคนที่อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ความกังวลของตัวผู้ป่วยเอง บางคนไม่อยากเก็บก้อนเนื้อไว้หรือไม่อยากติดตามผลอยู่เรื่อยๆ
ดังนั้นหากผู้ป่วยมีเนื้องอกหลายก้อน อาจไม่จำเป็นต้องเอาออกทั้งหมดเพราะการผ่าตัดทำตามข้อบ่งชี้ 4 ประการข้างต้น
 
ในปัจจุบัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้บริการผ่าตัดก้อนเนื้องอกในเต้านมชนิดไม่ร้ายแรงอยู่ 2 วิธีด้วยกัน ดังนี้
 • การผ่าตัดแบบปกติ โดยแพทย์จะผ่าตัดเอาเนื้องอกออกมาทั้งก้อนพร้อมกับเลาะเนื้อเยื่อปกติบางส่วนรอบๆ ดังนั้นหลังผ่าตัดผู้ป่วยอาจมีรอยแผลเป็นได้
 • การรักษาด้วยความเย็นติดลบ (Cryoablation) โดยใช้ความเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งทำให้เซลล์ก้อนเนื้องอกตายทั้งก้อนในทันที หลังจากนั้นร่างกายจะสลายหรือดูดซึมเซลล์ที่ตายออกไปเองภายในระยะเวลา 6 เดือน การรักษาด้วยความเย็นติดลบเป็นการรักษาที่รุกล้ำน้อย มีเพียงรอยเจาะเล็กๆเท่านั้น
 
 
 • การติดเชื้อ ซึ่งมีโอกาสเกิดได้น้อยมาก เพราะเราใช้เทคนิคปราศจากเชื้อ (sterile technique ในการผ่าตัด รวมถึงผู้ป่วยจะได้รัยยาฆ่าเชื้อหลังการผ่าตัด
 • อาการเจ็บปวด บางคนอาจมีอาการเจ็บปวดได้บ้าง หากเป็นการผ่าตัดปกติ แพทย์จะให้ยากลุ่ม NSAID เพื่อระงับอาการปวด แต่หากเป็นการรักษาด้วยความเย็นติดลบที่เจ็บน้อย สามารถบรรเทาอาการปวดได้ด้วยยาพาราเซตามอล
 • ผิวหนังถูกความเย็นกัด (Frost bite) จากการรักษาด้วยความเย็นติดลบในกรณีที่ก้อนเนื้องอกอยู่ใกล้ผิวหนังมาก อย่างไรก็ตาม แพทย์มีวิธีป้องกันด้วยการใช้เทคนิคที่ทำให้ไม่เกิดภาวะความเย็นกัด ด้วยการฉีดน้ำเกลือ (saline) เพื่อเป็นผนังกั้นไม่ให้ก้อนน้ำแข็งโดนผิวหนัง
 
คลินิกเต้านม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการวินิจฉัยและรักษาก้อนเนื้องอกในเต้านมโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ทำงานเป็นทีมร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพอื่นๆที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคด้านเต้านมเป็นอย่างดี
 
ไม่มีวิธีการป้องกันเนื่องจากเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติของเต้านมผู้หญิง แต่อาจป้องกันไม่ให้ก้อนโตขึ้นหรือมีจำนวนเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากฮอร์โมนอาจทำให้ขนาดของก้อนโตขึ้นได้ ดังนั้นผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิด สตรีมีครรภ์ให้นมบุตร ผู้ที่รับประทานยาฮอร์โมนรักษาช็อกโกแลตซีสต์หรือยาบำรุงสตรีทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ปัจจัยบางอย่างอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้  แต่บางอย่างอาจพอหลีกเลี่ยงได้ เช่น หลีกเลี่ยงการใช้ฮอร์โมนทดแทนหากอยู่ในวัยทองหรือเปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิดเป็นต้น

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์สูติ-นรีเวช

ดูเพิ่มเติม

เอสเพอรานซ์

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมมะเร็ง

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs