bih.button.backtotop.text

เอสเพอรานซ์

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมมะเร็ง

ข้อมูลศูนย์
เอสเพอรานซ์คือคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมมะเร็งที่ต่อสู้กับมะเร็งด้วยวิธีรักษาที่พัฒนาจากผลงานวิจัย การดูแลที่เน้นไปที่ผู้ป่วยเป็นหลัก และการป้องกันมะเร็งก่อนที่จะเกิดขึ้น เรามีความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับมะเร็งในทุกด้าน เราใช้วิธีการคัดกรองที่ทันสมัย วิธีการรักษาใหม่ๆที่ทันสมัยกว่าการรักษาแบบมาตรฐาน พร้อมทั้งให้การรักษาแบบเฉพาะจะจงรายบุคคลเพื่อให้ผู้ป่วยแต่ละรายได้รับแผนการรักษาที่ให้ผลดีที่สุด

เอสเพอรานซ์เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล เอสเพอรานซ์คือคลินิกมะเร็งครบวงจรที่นำเอาผลงานวิจัยทางการแพทย์มาใช้สร้างแผนการรักษาทันสมัยซึ่งจะลดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงจากการรักษา โดยยึดถือคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นหัวใจสำคัญ เรามุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลผู้ป่วยที่ดีที่สุดไปพร้อมๆกับการป้องกัน ควบคุมและรักษามะเร็ง

ความยึดมั่นของเรา
ที่เอสเพอรานซ์ เรารักษามะเร็งด้วยความเห็นอกเห็นใจและความแม่นยำในการรักษา เราจึงใช้การรักษาและป้องกันมะเร็งด้วยวิธีแบบผสมผสาน เรายังมุ่งมั้นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยด้วยโปรแกรมการประคับประคองและการจัดการผลข้างเคียงจากมะเร็งอันหลากหลาย เราเชื่อมั่นการดูแลรักษาในสภาพแวดล้อมที่ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการเอาเอาใจใส่และความสะดวกสบาย

ทำไมจึงควรเลือกเอสเพอรานซ์
 • การรักษามะเร็งด้วยนวัตกรรมแบบผสมผสาน
  เพราะคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยคือหัวใจในการดูแลรักษาของเรา เอสเพอรานซ์จึงมุ่งมั่นในการรักษาแบบเฉพาะเจาะจงที่ออกแบบสำหรับผู้ป่วยแต่ละคนโดยเฉพาะ
 • ต่อสู้กับโรคมะเร็งจากทุกด้าน
  ในฐานะผู้นำด้านการรักษามะเร็งแบบผสมผสาน เอสเพอรานซ์มุ่งมั่นที่จะให้บริการดูแลรักษาที่ดีที่สุดกับผู้ป่วยเพื่อป้องกัน ควบคุมและรักษามะเร็ง
 • เรามุ่งมั่นในการรักษามะเร็งด้วยวิธีผสมผสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ
  เอสเพอรานซ์เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล เราใช้มาตรฐานอันเป็นเลิศด้านการรักษาและป้องกันมะเร็งด้วยวิธีการแบบผสมผสาน ด้วยวิธีเช่นนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจะดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาการรักษาด้วยการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้เพื่อลดผลกระทบร้ายแรงจากมะเร็ง

การรักษามะเร็งเบื้องต้น

ต่อสู้กับมะเร็งด้วยการดูแลของเรา
 
ที่เอสเพอรานซ์เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาที่จะคอยประเมินทางเลือกทั้งหมดในการรักษามะเร็งเบื้องต้นอย่างรอบคอบเพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมที่สุดให้ผู้ป่วยแต่ละราย การรักษาแบบแม่นยำและจำเพาะเป็นแนวทางการรักษาที่จะทำการทดสอบความไวในการตอบสนองต่อยาของเซลล์มะเร็งของผู้ป่วย ซึ่งช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้ว่าวิธีการรักษาแบบใดที่สามารถจำกัดผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดและได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด ในการเลือกวิธีบำบัดรักษาที่ตรงเป้าหมายที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย
 
 • การรักษาด้วยวิธีทำลายเซลล์
เป็นวิธีการรักษาที่มุ่งฆ่าเซลล์มะเร็งโดยใช้ยาต้านมะเร็งร่วมกับเคมีบำบัดและการใช้สมุนไพรจากธรรมชาติ
 
 • การรักษาด้้วยความร้อนและเลเซอร์
เรามีวิธีรักษาด้วยกายภาพบำบัดหลายวิธี เช่น การใช้ความร้อน เลเซอร์และอัลตราซาวด์ซึ่งใช้สำหรับกำหนดเป้าหมาย ทำให้เซลล์มะเร็งมีขนาดเล็กลง และทำลายเซลล์มะเร็ง
 • ภูมิคุ้มกันบำบัด
เป็นวิธีการรักษามะเร็งชนิดหนึ่งที่จะเพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของร่างกายเพื่อต่อสู้กับมะเร็ง
 • การรักษาแบบแม่นยำและจำเพาะ
เป็นแนวทางการรักษาที่จะเลือกวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยวิเคราะห์จากข้อมูลด้านพันธุกรรมและอณูวิทยาของผู้ป่วย
 • การบำบัดด้วยการยับยั้งการสร้างพลังงานของเซลล์มะเร็ง
เป็นการทำให้ความสามารถในการดื้อยาและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งอ่อนแอลงโดยการเข้าไปยับยั้งการสร้างพลังงานของเซลล์มะเร็ง

 

การดูแลแบบประคับประคอง

รับมือกับมะเร็งด้วยการดูแบบประคับประคอง
                        
ไม่ว่าจะเป็นการเผชิญหน้ากับผลการวินิจฉัย อุปสรรคในการรักษาหรือความวิตกกังวลอย่างต่อเนื่องว่ามะเร็งจะกลับมาเป็นซ้ำที่ ผู้ป่วยจะต้องประสบกับความทุกข์ทางจิตใจและความยากลำบากทางร่างกายนานัปการ  ความทุกข์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ยากจะรับมือ ที่เอสเพอรานซ์เราเข้าใจดีว่าการรักษามะเร็งไม่ได้มีเพียงแค่การใช้ยาและการบำบัดรักษาเท่านั้น ด้วยเหตุนี้เราจึงมุ่งมั่นที่จะให้คำปรึกษาผู้ป่วยทั้งในเรื่องของโภชนาการ วิธีการจัดการความเจ็บปวดอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านจิตวิทยา-สังคมทั้งสำหรับผู้ป่วยเองและครอบครัวด้วย หากสิ่งเหล่านี้ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีระบบภูมิคุ้มกันจะทำงานได้ดีขึ้น
 • การดูแลด้านโภชนาการ
แผนการรับประทานอาหารเฉพาะบุคคลและบริการให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพทั้งก่อน ระหว่างและหลังการรักษามะเร็ง
 • การจัดการความเจ็บปวด
มีวิธีการมากมายที่จะช่วยจัดการและบรรเทาความเจ็บปวดจากมะเร็งได้ รวมถึงการรักษาและการบำบัดทางการแพทย์
 • การดูแลด้านจิตวิทยา
การดูแลด้านจิตวิทยามีตั้งแต่การจัดการความเครียดไปจนถึงกลุ่มช่วยเหลือ (support group) ต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายและมีกำลังใจระหว่างการรักษา
 

การป้องกัน

วิธีการต่อสู้มะเร็งที่ดีที่สุดคือการป้องกัน

มะเร็งมักจะใช้เวลาหลายปีหรืออาจจะหลายสิบปีในการก่อตัวก่อนที่จะปรากฏอาการขึ้น สำหรับมะเร็งส่วนใหญ่ ยิ่งตรวจพบช้าเท่าไหร่มะเร็งก็จะยิ่งมีโอกาสเติบโตและแพร่กระจายได้มากขึ้นเท่านั้น นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการตรวจหาเซลล์ผิดปกติตั้งแต่แรกเริ่มจึงเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันมะเร็ง ที่เอสเพอรานซ์เราได้พัฒนาและปรับปรุงวิธีการป้องกันเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง วิธีที่เรานำมาใช้เพื่อให้สามารถตรวจพบมะเร็งได้ตั้งแต่เนิ่นๆ หรือในช่วงที่อาการบรรเทาลง ได้แก่การเจาะเลือดเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมผิดปกติที่บ่งชี้มะเร็ง ซึ่งการตรวจหาระดับของสารบ่งชี้มะเร็งและสารบ่งชี้ทางการเผาผลาญ การทำอิมมูนโปรไฟล์และการตรวจด้วยวิธีวิเคราะห์หาลำดับเบสโดยใ ช้เครื่องมือวิเคราะห์ยุคใหม่
 
ปัจจุบันนี้เกือบ 80% ของมะเร็งเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและรูปแบบการดำเนินชีวิต เช่น การเลือกรับประทานอาหาร ภาวะถูกออกซิไดซ์เกินสมดุล สารพิษที่เป็นอันตราย และการอักเสบเรื้อรัง ด้วยเหตุผลดังกล่าวการตรวจคัดกรองเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญของแนวทางการป้องกันมะเร็ง ที่เอสเพอรานซ์ เรามีบริการและวิธีการที่หลากหลายซึ่งพัฒนามาจากการนำผลงานวิจัยชั้นนำมาปรับใช้เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยแต่ละคนสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งหรือตรวจพบมะเร็งได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ในช่วงที่สามารถรักษาได้ผลดีที่สุด
 • การเจาะเลือดเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมบ่งชี้มะเร็ง
เป็นวิธีที่ไม่รุกล้ำร่างกายผู้ป่วยในการติดตามสถานะของมะเร็ง ความเสี่ยง หรือประสิทธิภาพของการรักษาของผู้ป่วยแต่ละราย
 • สารบ่งชี้มะเร็ง
การวิเคราะห์สารบ่งชี้มะเร็งสามารถบอกให้รู้ได้ว่ามีมะเร็งเกิดขึ้นแล้วหรือไม่ และจะช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งติดตามผลของการรักษาได้ด้วย
 • อิมมูนโปรไฟล์
ข้อมูลเฉพาะตัวด้านภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยจะช่วยประมาณการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันบำบัดและช่วยให้ติดตามผลการรักษาได้ดีขึ้น
 • การหาลำดับเบสโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ยุคใหม่ (Next-generation Sequencing)
เป็นเครื่องมือที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งใช้ตรวจหาการกลายพันธุ์ การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมและวิถีทางพันธุกรรม

 

การล้างพิษ

ฟื้นฟูสุขภาพและปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นด้วยการล้างพิษ

ถึงแม้ว่าการล้างพิษจะใช้ในการป้องกันมะเร็งและเป็นการรักษาเพื่อให้อาการของโรคหมดไปเป็นหลัก แต่การล้างพิษก็อาจนำมาใช้หลังการทำเคมีบำบัดเพื่อกำจัดสารพิษที่ตกค้างอยู่ในร่างกายได้เช่นกัน การล้างพิษมีผลในการป้องกันโรคเรื้อรังที่เกิดจากการเสื่อมสภาพอันได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมของระบบประสาท โรคทางเมตาบอลิสม์และโรครูมาติกส์
 • การล้างพิษหลอดเลือด
เป็นการรักษาที่ช่วยกำจัดสารโลหะหนักที่เป็นพิษและกรดอินทรีย์ตกค้างด้วยการใช้สารที่จะไปจับสารที่ตกค้างต่างๆและขจัดออกไปจากร่างกาย
 • ฟาร์-อินฟราเรด ซาวน่า
ซาวน่าที่ใช้คลื่นความถี่แสงอินฟราเรดไกลเพื่อสร้างความร้อน และนำพาสารพิษออกจากร่างกาย
 • การสวนล้างลำไส้ใหญ่
  ลำไส้ใหญ่เป็นจุดสำคัญของการล้างพิษ สิ่งที่ต่อต้านการทำงานของลำไส้ใหญ่คือสารพิษที่มีอยู่บริเวณด้านนอกของผนังเซลล์ (เกิดจากการที่แบคทีเรียถูกทำลาย) 
ESP-Doctor-Profile-Template_1200x628-Dr-Somchat.jpg

น.พ. สมชาติ  สุนทราภิรมย์

ESP-Doctor-Profile-Template_1200x628-Dr-Thiraphop-(1).jpg

นพ. ธีรภพ ไวประดับ

ESP-Doctor-Profile-Template_1200x628-Dr-Brian.jpg

ดร. ไบรอัน สุภวุฒิ   คุณาคม

ESP-Doctor-Profile-Template_1200x628-Dr-Kamon.jpg

ดร. กมล  ไชยสิทธิ์

ESP-Doctor-Profile-Template_1200x628-Dr-Sukunya.jpg.
พญ. สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์
 

 
“เอสเพอรานซ์” คลินิกป้องกันและรักษามะเร็งเชิงบูรณาการ (Esperance Integrative Cancer Clinic) ภายใต้ รพ.บำรุงราษฎร์ ตอกย้ำความสำเร็จด้วยการรักษามะเร็งเชิงบูรณาการของ คุณธัชรีย์ ทันด่วน จากผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น (1A) สู่การเริ่มหาแนวทางป้องกันมะเร็งลุกลามในอนาคต "ปัจจุบันเธอยังคงดูแลสุขภาพที่เอสเพอรานซ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันมะเร็งในระยะยาว"


 

สู้กับมะเร็งมากกว่า 5 ปี…ที่ Esperance Integrative Cancer Clinic “เอสเพอรานซ์” คลินิกป้องกันและรักษามะเร็งเชิงบูรณาการ (Esperance Integrative Cancer Clinic) ภายใต้ รพ.บำรุงราษฎร์ ตอกย้ำความสำเร็จด้วยการรักษาและป้องกันมะเร็งเชิงบูรณาการของ คุณพรรณิดา พละสุ จากอดีตผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารที่คุณหมอวินิจฉัยแล้วว่า’มีโอกาสอยู่รอดได้เพียงไม่ถึง 1 ปี’ และมีความหวังอยากเห็นลูกสาวของตนได้เข้ามหาวิทยาลัย ปัจจุบันเธอยังคงรักษามะเร็ง และดูแลสุขภาพที่เอสเพอรานซ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เธอได้อยู่กับลูกสาวไปได้นานที่สุด
 ป้องกันมะเร็ง กลับมาเป็นซ้ำ ที่ Esperance Integrative Cancer Clinic “เอสเพอรานซ์” คลินิกป้องกันและรักษามะเร็งเชิงบูรณาการ (Esperance Integrative Cancer Clinic) ภายใต้ รพ.บำรุงราษฎร์ ตอกย้ำความสำเร็จด้วยการรักษามะเร็งเชิงบูรณาการของ คุณบุญทิศา เตชะทรงคุณ จากอดีตผู้ป่วยมะเร็งเต้านมชนิด Triple negative (TNBC) รักษาจนหายขาด ในปัจจุบันเธอยังคงดูแลสุขภาพที่เอสเพอรานซ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันมะเร็งกลับเป็นซ้ำในอนาคต

นพ. สมชาติ สุนทราภิรมย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา - มะเร็งนรีเวชวิทยา

ดูประวัติ

นพ. ธีรภพ ไวประดับ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ - ศัลยศาสตร์เต้านม

ดูประวัติ

Contact Number

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมมะเร็ง
โทร: 02-011-5888
 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • เอสเพอรานซ์
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมมะเร็ง
8.00 น. - 16.00 น.
 • เนื่องจากสถานการณ์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางโรงพยาบาลฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการของแต่ละคลินิกตามความเหมาะสมของสถานการณ์ จึงขอความกรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า หรือสอบถามเวลาการให้บริการได้ที่ 1378

Location

 • เอสเพอรานซ์
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมมะเร็ง
ชั้น 11 อาคาร C
คะแนนโหวต 8.00 of 10, จากจำนวนคนโหวต 4 คน

Related Health Blogs